Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ 2011

141

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Στη διεξαχθείσα συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, είχαμε τονίσει ότι αυτός δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν αποτελούσε, όπως κατ’ επανάληψη ζητήσαμε, εργαλείο άσκησης πολιτικής για τη Δημοτική Αρχή, αλλά ένας πίνακας όπου προσθαφαιρούνται ποσά και αλλάζουν λογιστικοί κωδικοί κατά το δοκούν.

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Ταμειακός Απολογισμός που μας παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση, επιβεβαιώνει πλήρως τη θέση της «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Στη προκειμένη περίπτωση, από τα προϋπολογισθέντα - τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων και μετά τις συνεχείς αναμορφώσεις -38.334.256,17 €, πραγματοποιήθηκαν / εκτελέσθηκαν τα 15.494.041.19 €, ήτοι ποσοστό 40,4%.

Η σημαντική υστέρηση στα έσοδα, αποτυπώνει ξεκάθαρα την έλλειψη βούλησης αλλά και ικανότητας της Δημοτικής Αρχής να εισπράξει τα οφειλόμενα, τόσο των παρελθόντων ετών, όσο και της παρούσας χρήσης. Αρνήθηκε πεισματικά να βεβαιώσει στην εφορία, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο, τις οφειλές των διαφόρων επαγγελματιών, όπως αρνείται να λάβει μέτρα για την είσπραξη των οφειλών από τους λογαριασμούς νερού, παίζοντας μικροπολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των συνεπών κατοίκων και σε βάρος του Δήμου.

Όσον αφορά τα έξοδα, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η αδυναμία δανεισμού ανάγκασε την Δημοτική Αρχή να ξοδέψει όσα εισέπραξε. Η κατανομή των ποσών, όμως, είναι ανισομερής και παντελώς αντιαναπτυξιακή. Ο κ. Δήμαρχος προτιμά να ξοδεύει μεγάλο μέρος των χρημάτων του Δήμου, στοχεύοντας, κατά κύριο λόγο, στη δημιουργία και συντήρηση προσωπικού περιβάλλοντος και εξυπηρέτησης της εκλογικής πελατείας του, τόσο της δικής του όσο και του στενού πυρήνα των παρακοιμώμενών του.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της διάθεσης πόρων είναι και οι δαπάνες μισθοδοσίας του Δήμου. Σε μια περίοδο που οι αμοιβές των εργαζομένων έχουν υποστεί καθίζηση, οι δαπάνες μισθοδοσίας το 2011 ανήλθαν στο ποσόν των 4.532.363,24 €, έναντι 3.590.080,89 € το 2010, σημειώνοντας αύξηση 942.282,35 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,25%.

Το 2010 απασχολήθηκαν στο Δήμο (168) άτομα ενώ το 2011 (228), ήτοι (60) άτομα περισσότερα. Είναι γνωστό, βέβαια, ότι στο διάστημα αυτό ενσωματώθηκαν στο δυναμικό του Δήμου εργαζόμενοι που υπηρετούσαν στα Νομικά Πρόσωπα αυτού, τα οποία καταργήθηκαν, ωστόσο, παρ’ όλο ότι έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία από την Δημοτική Αρχή, προκειμένου να εξακριβωθεί ο ακριβής αριθμός των μετακινούμενων για ασφαλέστερα συμπεράσματα, αυτά μέχρι στιγμής δεν μας έχουν διαβιβασθεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η προσθήκη τόσων ατόμων στο Δήμο δεν έχει προσφέρει καμία ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων προς τους κατοίκους υπηρεσιών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίσαμε τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου για το 2011.

 

Πόρτο Ράφτη, 10/10/2012
«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»
το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
www.dynami-elpidas.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york