Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΚαλείσθε να παραστείτε την Τρίτη, 17η Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12η μεσημβρινή στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην εικοστή δεύτερη συνεδρίαση έτους 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του  κατωτέρω μοναδικούκατεπείγοντος θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ης Σ.Σ.και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

 

Η συνεδρίαση ορίσθηκε κατεπείγουσα

βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, λόγω της ανάγκης έγκαιρης υλοποίησης και λειτουργίας του έργου και άμεσης εκταμίευσης των κονδυλίων του Ε.Σ.Π.Α.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york