Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Δίωρη διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου Παλλήνης - έως τις 10:00 π.μ. - για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015, λόγω παγετού

111790061

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας  υπόψη:

 • Το  άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. στ.   υποπερίπτωση 27 του Ν. 3463/2006,  όπως  συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
 • Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998
 • Την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικράτηση χαμηλής θερμοκρασίας που δημιουργεί  συνθήκες παγετού στο οδικό δίκτυο του Δήμου.
 • Την ανάγκη  να προφυλαχθούν οι μαθητές κατά την προσέλευση στα σχολεία από την επικινδυνότητα των οδοστρωμάτων.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  Τη διακοπή  των  μαθημάτων  την  8/1/2015  από  την    έως  την  10:00΄  πρωινή σε  όλα  τα  Σχολεία  Α/βάθμιας  και  Β/βάθμιας  εκπαίδευσης  ( Δημόσια  και  Ιδιωτικά )  που  βρίσκονται  εντός  των  διοικητικών ορίων  του  Δήμου  Παλλήνης,  προκειμένου  να  προφυλαχθούν  οι  μαθητές  από  την  άνω  κατάσταση  των  οδοστρωμάτων,  που  καθιστά  επικίνδυνη  την  προσέλευσή  τους  στα  εν  λόγω  σχολεία.

 • 0 σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

   
  Free Host | lasik surgery new york