Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Επείγουσα καταγραφή όλων των αποθεματικών των ΟΤΑ

| |

Magical Snap - 2014.03.16 08.54 - 002Κάθε είδους διαθέσιμων καταθέσεων – αποθεματικών  των δήμων και των νομικών τους προσώπων  θα πρέπει να δηλώνονται στα στατιστικά δελτία που αποστέλλονται κάθε μήνα στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Σύμφωνα με την εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο «Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων Οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ – Επικαιροποίηση του e-portal του ΓΛΚ – Επικαιροποίηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ» που εστάλη στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, το υπουργείο Εσωτερικών ζητά να συμπληρώνονται επιπλέον δεδομένα στα πεδία των στατιστικών δελτίων που αποστέλλονται στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Από τα πεδία και τα στοιχεία που ζητούνται να συμπληρωθούν προκύπτει το συμπέρασμα ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιδιώκει να λάβει γνώση για το ποσό των αποθεματικών που διαθέτουν οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Μάλιστα το υπουργείο ζητεί να συμπληρωθεί ειδικό πλαίσιο στο οποίο το Γενικό Λογιστήριο θα λαμβάνει γνώση για καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς, καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέσεις σε Λοιπές Τράπεζες.
Όλοι οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να προβούν άμεσα στην καταχώρηση στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα Στατιστικά Δελτία ξεκινώντας από το Μήνα Αναφοράς Ιανουάριο 2014.
Με βάση αυτό το δεδομένο ενισχύεται η φημολογία που κάνει λόγο για «αξιοποίηση αποθεματικών» των φορέων για κάλυψη υποχρεώσεων της κυβέρνησης. Το υπουργείο Εσωτερικών ζητά από τους δήμους να κοινοποιήσουν τη σχετική εγκύκλιο προς όλα τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

πηγη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york