Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ: Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

044

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ:

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Πριν από δύο χρόνια, λάβαμε μια σαφή εντολή από εσάς, τους δημότες του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η εντολή ήταν, να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης στο Δήμο μας, που θα στηρίζεται τόσο στην εντιμότητα, όσο και στην αποτελεσματικότητα, σε μια περίοδο που η χώρα και η κοινωνία μας, βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας πρωτόγνωρης, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.

Σ' αυτά τα δύο χρόνια, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά και δισεπίλυτα προβλήματα.

Τα προβλήματα αυτά, οφείλονταν σε δύο κυρίως παράγοντες:

Ο πρώτος ήταν, οι τραγικά λανθασμένες επιλογές των προηγούμενων Διοικήσεων.

Ο δεύτερος, η έλλειψη βούλησης της Πολιτείας, να ανταποκριθεί στις θεσμοθετημένες οικονομικές υποχρεώσεις της, απέναντι στην Αυτοδιοίκηση.

Έτσι κατ' αρχήν, κληθήκαμε να διαχειριστούμε τεράστια για το μέγεθος του Δήμου μας χρέη, της τάξης των 18 εκατομμυρίων Ευρώ, που μας άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Ταυτόχρονα, έπρεπε να κάνουμε έργο και να λειτουργήσουμε σωστά τις Υπηρεσίες μας, έχοντας στη διάθεση μας και λιγότερο προσωπικό, αλλά και πολύ λιγότερα χρήματα, εξαιτίας της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς τον Δήμο Μαρκοπούλου κατά 50%, σε σχέση με το 2009, που ήταν η τελευταία χρονιά χωρίς Μνημόνιο!

Παρά τα προβλήματα, με σκληρή προσπάθεια και συγκεκριμένο πρόγραμμα, με αγάπη για τον τόπο μας, εργαζόμαστε καθημερινά, 12 και 14 ώρες, για να δώσουμε τις αναγκαίες λύσεις.

Πολύτιμος σύμμαχός μας, σ' αυτόν τον αγώνα, ήταν και εξακολουθούν να είναι, πολλοί ευσυνείδητοι και φιλότιμοι εργαζόμενοι, του Δήμου Μαρκοπούλου!

Μαζί με αυτούς, πετύχαμε σε σημαντικό βαθμό, να βάλουμε σε τάξη και να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας, να διεκδικήσουμε με επιτυχία, χρήματα που μας οφείλονταν και δεν μας είχαν αποδοθεί, ώστε να δημιουργήσουμε τις ισχυρές βάσεις για την μόνιμη έξοδο του Δήμου Μαρκοπούλου από τη λίστα των «κόκκινων» και καταχρεωμένων Δήμων.

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι το 2013, ο Δήμος Μαρκοπούλου θα εισπράξει απ' το κράτος ως επιχορήγηση, μόλις το 1/3 των χρημάτων, που θα έπρεπε να εισπράξει!

Δηλαδή, θα κληθούμε να λειτουργήσουμε με χρήματα, που ούτε καν τις στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου μας, δεν θα καλύπτουν!

Γι' αυτό το λόγο, διεκδικήσαμε και διεκδικούμε, πόρους απ' τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τις υποδομές και τον εξοπλισμό μας σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη, με πρώτη προτεραιότητα, το έργο της Αποχέτευσης, έτσι ώστε να γίνει η καθημερινότητά μας καλύτερη.

Δώσαμε και θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος, στην υλοποίηση μιας έντονης Κοινωνικής Πολιτικής, που αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο του Δήμου, στηρίζοντας στην πράξη, τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στο Δήμο μας έχουμε πλέον, περισσότερους από 3.000 άνεργους, εκ των οποίων

2.500, «ζουν» κάτω απ' το όριο της φτώχιας!

Ψηλά στις ιεραρχήσεις της δημοτικής μας πολιτικής, ήταν και είναι ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης μας και στα προγράμματα των οποίων, συμμετέχουν φέτος για πρώτη φορά, περισσότεροι από 650 δημότες!

Εκτιμώντας συνολικά την περίοδο 2011-2012, αυτή ήταν για εμάς, μια περίοδος νοικοκυρέματος των οικονομικών μας, αλλά και στοχευμένου σχεδιασμού των έργων και των παρεμβάσεων, που ο τόπος μας χρειάζεται και που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν, στο επόμενο διάστημα της θητείας μας.

Παρ' όλες τις δυσκολίες, με το έργο και την προσπάθεια που έγινε τους πρώτους 24 μήνες, γυρίζουμε οριστικά σελίδα και βάζουμε σταδιακά τις βάσεις, για να δημιουργήσουμε ένα Δήμο, οικονομικά υγιή, που θα βρίσκεται κοντά και δίπλα στον δοκιμαζόμενο πολίτη, προσφέροντάς του δημιουργικές διεξόδους στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό και δίνοντας σταδιακά, οριστικές λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα και ελλείψεις της πόλης μας, σε μεγάλα έργα υποδομής!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Η κληρονομιά του παρελθόντος.

Το 2011, η νέα Δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα Δήμο, σε οικτρή οικονομική κατάσταση.

• Το συσσωρευμένο χρέος από τις προηγούμενες Διοικήσεις του Δήμου, έφτανε τα 18.000.000 Ευρώ.

• Εξαιτίας του χρέους του παρελθόντος, ο Δήμος μας χαρακτηρίσθηκε «κόκκινος» και εντάχθηκε στο «Αναγκαστικό Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

• Λόγω των χρεών και της ένταξής μας στο παραπάνω Πρόγραμμα, βρεθήκαμε αποκλεισμένοι από τη διεκδίκηση εθνικών πόρων, που θα μας έδιναν τη δυνατότητα να εκτελέσουμε, οποιοδήποτε νέο έργο υποδομής.

Επίσης, δεν είχαμε τη δυνατότητα, να προσλάβουμε νέο προσωπικό

(ακόμη και σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως π.χ. η Καθαριότητα).

• Το χρέος του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ στις 31/12/2010, έφτανε τα 9.000.000

Ευρώ και μας είχε κοινοποιηθεί Κατασχετήριο από την συγκεκριμένη επιχείρηση.

• Τα χρέη του Δήμου σε προμηθευτές, ανέρχονταν σε περισσότερα από 3.000.000 Ευρώ.

Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.

Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», κλήθηκε ο Δήμος μας να λειτουργήσει, έχοντας στην ευθύνη του περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά λιγότερα χρήματα, εξαιτίας της κατακόρυφης μείωσης της κρατικής επιχορήγησης.

• Το διάστημα 2010-2012, η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 50%!

• Η μείωση αυτή, έχει σαν αποτέλεσμα να τεθεί άμεσα στο μέλλον, το ζήτημα της αποτελεσματικής λειτουργίας κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών (Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΑΠΗ, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»), η συντήρηση των Σχολείων, η δημιουργία νέων και η συντήρηση υφιστάμενων χώρων και υποδομών, για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.

• Αν και μας μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση, καλούμαστε από την 1η/1ου/2013, να λειτουργήσουμε αναλαμβάνοντας, λόγω εφαρμογής του «Καλλικράτη», 198 νέες αρμοδιότητες!

Τι πετύχαμε:

Στο διάστημα αυτό εργαστήκαμε μεθοδικά, με σχέδιο και προγραμματισμένες κινήσεις, για να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά και οργανωτικά προβλήματα που κληρονομήσαμε.

  1. «Δίνουμε λογαριασμό» στους δημότες.

Ανταποκριθήκαμε στη δέσμευσή μας για πλήρη έλεγχο, της οικονομικής κατάστασης που παραλάβαμε. Καλέσαμε και εγκαταστήσαμε στο Δήμο Μαρκοπούλου, Οικονομικούς Ελεγκτές, αλλά και Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι διεξήγαγαν αναλυτικό έλεγχο στα οικονομικά του Δήμου μας.

Στο πόρισμα των ελέγχων αυτών, αποτυπώθηκαν μεταξύ άλλων:

• Η εγκληματική αμέλεια των προηγούμενων Διοικήσεων, να βεβαιώσουν έγκαιρα το ειδικό λατομικό τέλος , με αποτέλεσμα να χάσει ο Δήμος μας την περίοδο 1998-2010, περισσότερα από δέκα (10) εκατομμύρια Ευρώ!

• Η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ, σε τιμές έως και 1000% ακριβότερες, σε σχέση με αυτές της πραγματικής αγοράς.

Η λήψη πλαστών και εικονικών τιμολογίων, ύψους 940.000 Ευρώ, από την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου, για την οποία μας επιβλήθηκε και πρόστιμο 580.000 Ευρώ.

• Η αγορά ιδιωτικής έκτασης, σε τιμή αδικαιολόγητα υψηλή και με λήψη δανείου, για το οποίο δεν προηγήθηκε προσυμβατικός έλεγχος, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα παραπάνω, μέσω του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, προωθούνται πλέον για έλεγχο, απ' την Εισαγγελία Αθηνών!

  1. Εισπράττουμε 3.000.000 Ευρώ από τα Λατομικά Τέλη.

Πετύχαμε Εξωδικαστικό Συμβιβασμό με την Λατομική Εταιρεία «Αφοί Κ. Σταύρου Α.Ε.», από τον οποίο μπαίνουν ήδη, στο ταμείο του Δήμου μας, Λατομικά Τέλη, ύψους 3.000.000 Ευρώ!

Με τα χρήματα αυτά (που αποτελούν το 1/6 των χρεών που μας άφησαν οι προηγούμενες Διοικήσεις), ο Δήμος παίρνει μια «σημαντική ανάσα». Κλείνει μια εκκρεμότητα που εάν οδηγείτο σε δικαστική διαμάχη, θα κρατούσε πάνω από έξι χρόνια.

Πετύχαμε μέσα σε δύο χρόνια θητείας, να εισπράξουμε περισσότερα χρήματα για την πόλη και τους κατοίκους, από όσα εισπράχθηκαν απ' τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια: Μόλις 2.300.000 Ευρώ.

  1. Ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σημερινής Διοίκησης, ήταν η ίδρυση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Κινηθήκαμε έγκαιρα (στις 30 Μαρτίου 2012) και αυτόβουλα, πριν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο μετά τις 11 Απριλίου 2012, δεν επέτρεπε πλέον την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Πετύχαμε να περάσει στη δικαιοδοσία του Δήμου Μαρκοπούλου, το Λιμενικό Ταμείο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίσαμε σε ετήσια βάση σημαντικά έσοδα για το Δήμο, το ύψος των οποίων θα ξεπεράσει εφέτος τα 200.000 Ευρώ και σε βάθος τετραετίας, τα 500.000 Ευρώ!

Με τα χρήματα αυτά θα μπορέσουμε, από την επόμενη κιόλας χρονιά, να χρηματοδοτήσουμε έργα απαραίτητα για την παράκτια ζώνη του Πόρτο Ράφτη.

  1. Αποπληρώσαμε την πλειοψηφία των χρεών του παρελθόντος.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή λειτούργησε με τρόπο υπεύθυνο και νοικοκυρεμένο. Αναγνώρισε τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από τις προηγούμενες Διοικήσεις, αποπληρώνοντας υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, ύψους 3.000.000 Ευρώ! Εάν τα χρήματα αυτά τα διαθέταμε για να κάνουμε έργα και όχι για να πληρώσουμε τα «χρέη του χθες», σε διάφορους συμπολίτες μας, αλλά και μόνιμους προμηθευτές μας, η εικόνα του Δήμου μας σε έργα, θα ήταν προφανώς διαφορετική. Έπρεπε όμως να εξοφλήσουμε τα οφειλόμενα, ώστε να γίνουμε πάλι φερέγγυοι στη αγορά.

  1. Διεκδικούμε τη διαγραφή του χρέους μας από την ΕΥΔΑΠ.

Σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την ΕΥΔΑΠ για την απαλλαγή του Δήμου μας από το χρέος που τον βαρύνει, μέσω της παραχώρησης για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, της χρήσης και εκμετάλλευσης του δημοτικού δικτύου ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ. Εάν πετύχουμε αυτή τη συμφωνία, όλοι μας θα ωφεληθούμε, αφού:

• Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα απαλλαγεί από το δυσβάσταχτο χρέος των 10 εκ. Ευρώ, γεγονός που θα του επιτρέψει να βγει από το «καθεστώς οικονομικής επιτήρησης» και να διεκδικήσει στη συνέχεια εθνικούς πόρους, για την χρηματοδότηση έργων, απαραίτητων για τον τόπο.

• Οι πολίτες, θα μπορέσουν να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες ύδρευσης, λόγω του μεγέθους, της τεχνογνωσίας, των πολλών μηχανημάτων και του μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, ενώ θα καταστεί επιτέλους πράξη, η ανανέωση του δικτύου, χωρίς να επιβαρυνθεί το ταμείο του Δήμου και η τσέπη των δημοτών.

  1. Η Κ.Δ.Ε.Μ. μοχλός οικονομικής ανάπτυξης για τον Δήμο μας.

Τα τελευταία δύο χρόνια, αντιστρέψαμε την πορεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου, η οποία από την απαξίωση και τη διαφθορά των προηγούμενων ετών, μπήκε σε τροχιά κερδοφορίας και ανάπτυξης.

Μέσα στο διάστημα αυτό, με θετικές ενέργειες που έγιναν σε πρώτη φάση απ' την διοίκηση των κυρίων Σπύρου Γέγου και Άρη Λαϊνά και σε δεύτερη φάση, απ 'την διοίκηση των κυρίων Άγγελου Ρούση και Χρήστου Δρίτσα,

• Περάσαμε από το έλλειμμα του 2010 (413.000 Ευρώ περίπου) στην κερδοφορία και το υψηλό ταμειακό υπόλοιπο του 2011 (240.000 Ευρώ, μετά την αποπληρωμή των υποχρεώσεων, της τελευταίας διετίας).

• Φέτος, το 2012, πετύχαμε επιπλέον αύξηση εσόδων, σε σχέση με το 2011, περίπου 15%!

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ!

Το έργο της Αποχέτευσης υλοποιείται: Εξασφαλίστηκαν 9.775.000 Ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Διεκδικήσαμε και πριν από ένα περίπου χρόνο, πετύχαμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 9,8 εκ. Ευρώ από το ΕΣΠΑ, για το έργο "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου". Στα πλαίσια αυτά:

• Απ' τον Απρίλιο του 2012, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες πλήρους ανακαίνισης και αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού Μερέντας, για την μετατροπή του σε Τριτοβάθμιο Επεξεργαστή. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου, το οποίο θα παραδοθεί σε τρεις μήνες.

• Αυτές τις ημέρες (και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία), προχωρά η διαδικασία δημοπράτησης της Β' Φάσης κατασκευής του Δικτύου Αποχέτευσης στον οικισμό Μαρκοπούλου, μήκους 12,5 χλμ. Πιθανότατα τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουν οι εργασίες, που θα καλύψουν με αποχετευτικό δίκτυο, το 70% της πόλης του Μαρκοπούλου!

• Ακολουθεί άμεσα, η μελέτη επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού, από 40.000 σε 80.000 ισοδύναμους κατοίκους, για να καλυφθούν και οι ανάγκες του Πόρτο Ράφτη.

• Στόχος μας, είναι μέχρι το Πάσχα του 2013, να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία ένταξης του έργου της Αποχέτευσης, όλης της παράκτιας ζώνης του Πόρτο Ράφτη και η εξασφάλιση της αντίστοιχης χρηματοδότησης, με προϋπολογισμό 20.000.000 Ευρώ.

Συνολικά, 30.000.000 Ευρώ, θα δοθούν για το μεγαλύτερο έργο υποδομής, που έγινε ποτέ στο Δήμο Μαρκοπούλου!

Το έργο της Αποχέτευσης, είναι το μεγαλύτερο έργο που υλοποιείται στο Δήμο μας και θα δώσει με την ολοκλήρωση του, μόνιμη λύση σε ένα από τα βασικότερα προβλήματα, που απασχολεί εδώ και χρόνια, τον τόπο μας.

Σχέδιο Πόλης- Επεκτάσεις.

Μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις, που αφορούν στην μελλοντική φυσιογνωμία του Δήμου μας, αλλά και την αξιοποίηση της περιουσίας των συμπολιτών μας, είναι η Επέκταση του Σχεδίου Πόλης.

• Ήδη έχει εγκριθεί η Νότια Επέκταση του Σχεδίου Πόλης του Μαρκοπούλου και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής, που θα απαιτήσει περίπου πέντε (5) μήνες, θα μπορέσουν οι συμπολίτες μας, να αξιοποιήσουν πλήρως τις περιουσίες τους.

• Το υπό αναθεώρηση και προτεινόμενο από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, βρίσκεται στον Οργανισμό Αθήνας και το ΥΠΕΚΑ, προς άμεση έγκριση.

• Συνεχίζουμε τον αγώνα, για την άρση των απαγορευτικών ρυθμίσεων, στο «Αττικό Πάρκο».

Σχολική Στέγη.

Στόχος της σημερινής Δημοτικής Αρχής, είναι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών του Δήμου. Με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μαθητών, ειδικά στο Πόρτο Ράφτη τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, (αύξηση 270%!), οι ανάγκες για νέες σχολικές αίθουσες είναι επιτακτικές. Στα πλαίσια αυτά:

• Εξασφαλίσθηκαν προς το παρόν, επτά (7) λυόμενες αίθουσες τύπου ISOBOX, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου, για να καλύψουν άμεσα, τις ανάγκες στέγασης των μαθητών.

• Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την κατασκευή δύο (2) νέων Σχολικών Μονάδων και έχουν υποβληθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση, αφού μετά την κατάργηση του ΟΣΚ, η χρηματοδότηση της κατασκευής νέων σχολείων, έχει περάσει αποκλειστικά στο ΕΣΠΑ. Ασκούμε πιέσεις προς όλα τα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, για να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση.

• Συντηρούμε τις υπάρχουσες Σχολικές Μονάδες σε όλο το Δήμο Μαρκοπούλου, προκειμένου τα παιδιά μας να μαθαίνουν γράμματα σε όσο το δυνατόν, πιο αξιοπρεπείς και με μεγαλύτερη ασφάλεια, συνθήκες.

• Προωθούμε το αίτημα για παραχώρηση στον Δήμο μας, έκτασης πενήντα (50) στρεμμάτων, εντός του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, προκειμένου να κατασκευαστεί εκεί Συγκρότημα Σχολικών Μονάδων, ώστε να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα Σχολικής Στέγης του Δήμου, για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια!

Νέος Πολυχώρος Αθλητισμού- Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, είχε υποβάλλει μέσω του προγράμματος JESSICA, πρόταση για την κατασκευή ενός Αθλητικού Πολυχώρου - Κολυμβητηρίου, δίπλα στο γήπεδο του «Γ.Σ. ΜΑΡΚΟ». Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.400.000 Ευρώ.

Την 25η Νοεμβρίου, μας έγινε γνωστό, ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου, έγινε ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα, που το έργο που πρότεινε, πέρασε την σχετική διαδικασία αξιολόγησης και κρίθηκε επιλέξιμο! Άμεσα, ξεκινούν οι αναγκαίες ενέργειες για την ανάδειξη ιδιώτη – επενδυτή, που θα συνεργαστεί με την Εθνική Τράπεζα, για την υλοποίηση του έργου.

Παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο του Πόρτο Ράφτη.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Μαρκοπούλου, προχώρησαν σε παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο του Πόρτο Ράφτη, οι οποίες περιλαμβάνουν:

• Έργα συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα.

• Ριζική ανακαίνιση της Παιδικής Χαράς, που βρίσκεται δίπλα στο Αθλητικό Κέντρο Αυλακίου.

• Τοποθέτηση περίφραξης και εργασίες συντήρησης, στο Γήπεδο Μπάσκετ του Οικισμού Κορώνης.

• Τοποθέτηση ασφαλούς διαδρόμου για άτομα με αναπηρία στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα, ώστε να διευκολύνεται η προσέγγισή τους στην παραλία, με άνεση και ασφάλεια.

• Αποκαθίσταται ο πεζόδρομος της Αγίας Μαρίνας με την σταδιακή αποξήλωση του παλιού ξύλινου δαπέδου και την τοποθέτηση νέου.

• Αποκαταστάθηκαν οι φθορές, σε χερσαία τμήματα στο ανατολικό τμήμα του Άγιου Σπυρίδωνα και στο μώλο στην Κυανή Ακτή.

• Τοποθετήθηκε νέος φωτισμός στην πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα και αποκαταστάθηκαν οι βλάβες στα φωτιστικά του παραλιακού μετώπου.

• Έγινε συντήρηση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων.

• Μπήκε τάξη και σαφείς κανόνες, στο ζήτημα των χρήσεων τμημάτων της παραλίας από τα Καταστήματα, με παράλληλη επιβολή πλαφόν (15%), στο ποσοστό κατάληψης της παραλίας από τις επιχειρήσεις.

Δρόμοι, στους οποίους έγιναν εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής.

1. Κατασκευή οδού Πανός στο Πόρτο Ράφτη.

2. Κατασκευή οδού Μπουμπουλίνας στο Πόρτο Ράφτη.

3. Κατασκευή οδού Μεθώνης στο Πόρτο Ράφτη.

4. Κατασκευή οδού Κερκύρας στο Πόρτο Ράφτη.

5. Κατασκευή οδού Καραολή & Δημητρίου στο Μαρκόπουλο.

6. Κατασκευή οδού Αν. Κουμπή στο Μαρκόπουλο.

7. Κατασκευή πεζοδρομίου οδού Παπακωνσταντίνου στο Μαρκόπουλο.

8. Τμηματική επισκευή οδοστρώματος Λεωφόρου Μαρκοπούλου.

9. Μελέτη / Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου και επιδιόρθωση ασφαλτοτάπητα, στην οδό Δοξιάδη στο Πόρτο Ράφτη.

10. Επισκευή οδοστρώματος οδού Αγ. Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη.

11. Αποψίλωση / Καθαρισμός καλαμιών για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, στις «Πρασσιές».

ΚΟΙΝΩΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Κοντά στο παιδί και στην εργαζόμενη μητέρα.

Στα δύο χρόνια της θητείας μας, αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα, των εργαζόμενων οικογενειών της πόλης μας.

• Φιλοξενούμε στους δύο (2) Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μας, 268 παιδιά και νήπια. Πετύχαμε να ικανοποιήσουμε, το 97% των αιτημάτων φιλοξενίας, που μας υποβλήθηκαν από τους συμπολίτες μας: (Το μεγαλύτερο ποσοστό, που πέτυχε Δήμος, σε όλη την Ανατ. Αττική!).

• Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε για εκατόν είκοσι (120) παιδιά, την επιδότηση - χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, του κόστους φύλαξης και φιλοξενίας τους, με αποτέλεσμα να μην επιβαρυνθούν οι οικογένειές τους, με την καταβολή τροφείων.

• Για να στηρίξουμε τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, προχωρήσαμε στη σημαντική μείωση των τροφείων που καταβάλλουν, έως και 50%, θεσπίζοντας εισοδηματικά κριτήρια.

• Ενισχύουμε τις υποδομές φιλοξενίας των παιδιών της πόλης μας, με τη δημιουργία ενός ακόμη Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και δυνατότητα φιλοξενίας πενήντα πέντε (55) παιδιών.

Στηρίζουμε στην πράξη, αυτούς που μας χρειάζονται!

Τους τελευταίους μήνες δημιουργήσαμε νέες κοινωνικές δομές και αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν να αναδείξουν το ανθρώπινο πρόσωπο του Δήμου μας και να στηρίξουν στην πράξη, τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη!

Με τις δομές αυτές αναδεικνύουμε τις αξίες της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς, αξιοποιώντας το περίσσευμα ανθρωπιάς, που ευτυχώς υπάρχει στην τοπική μας κοινωνία.

Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιουργήσαμε μια πρότυπη κοινωνική δομή, το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ήμασταν και πάλι, ο πρώτος Δήμος στην Ανατολική Αττική που το λειτούργησε, ενώ η Πολιτεία το θεσμοθέτησε, πέντε (5) μήνες αργότερα!

Μέσα από αυτό, προσφέρουμε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισμό, σε σχεδόν εκατό (100) οικογένειες συμπολιτών μας, που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες της Καθημερινότητάς τους. Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας, στηρίζεται κυρίως στις προσφορές ειδών πρώτης ανάγκης και προϊόντων των εταιρειών, αλλά και απλών πολιτών, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε.

Στα πλαίσια σειράς δράσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου:

• Συγκεντρώσαμε σχολικά είδη, για παιδιά φτωχών οικογενειών.

• Συλλέξαμε Φάρμακα και Ιατρικό Υλικό, για συμπολίτες μας που δεν μπορούν να τα αγοράσουν.

• Θεσπίσαμε το Κοινωνικό Φροντιστήριο, με ωφελούμενους 35 περίπου μαθητές, μέλη των οικογενειών που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Τράπεζα χρόνου.

Εξασφαλίσαμε την ένταξή μας, μέσω μιας διαδημοτικής συνεργασίας με το κέντρο «Κωστής Μπάλλας» σε σχετικό πρόγραμμα, με το οποίο θα επιχειρηθεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια ανταλλαγής υπηρεσιών ανάμεσα στους δημότες, που θα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εθελοντική προσφορά και όχι σε χρηματικό αντίτιμο.

Π.χ. Ένας δάσκαλος θα κάνει δύο ώρες μάθημα στο παιδί ενός ηλεκτρολόγου και αυτός θα προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες στον δάσκαλο ή σε άλλο δημότη που είναι εγγεγραμμένος και δικαιούχος στο σχετικό πρόγραμμα.

Νέο ΚΑΠΗ στο Πόρτο Ράφτη.

Δείχνουμε έμπρακτα το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας, σε αυτούς που μας μεγάλωσαν:

Δημιουργήσαμε ένα νέο ΚΑΠΗ στο Πόρτο Ράφτη, στελεχωμένο με Κοινωνική Λειτουργό και επισκέπτριες Νοσηλεύτριες.

• Στα δύο ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπούλου είναι πλέον εγγεγραμμένα σχεδόν χίλια (1000) μέλη, στα οποία προσφέρουμε μια σειρά από δημιουργικές διεξόδους, για την αναψυχή και την απασχόλησή τους, καθώς και υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής.

• Μεταφέρουμε δωρεάν τα μέλη του ΚΑΠΗ (όπως και τους υπόλοιπους ηλικιωμένους δημότες) προς τις παραλίες του Πόρτο Ράφτη, τους καλοκαιρινούς μήνες.

Διοργανώνουμε σειρά εκδρομών και επισκέψεων, σε διάφορες πόλεις και αξιόλογα μουσεία, εκκλησίες και ιδρύματα, της χώρας μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Νέος Δημοτικός Πολυχώρος Πολιτισμού στο Πόρτο Ράφτη.

Δημιουργήσαμε ένα νέο Δημοτικό Χώρο, σε κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, ο οποίος με την συμμετοχή δεκάδων πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων, έχει ήδη μετατραπεί, σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό Πολυχώρο Πολιτισμού, για όλους τους συμπολίτες μας.

Πρόγραμμα Αθλητισμού και Πολιτισμού για Όλους.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ διοργάνωσαν για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας, προγράμματα με πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, που απευθύνονται σε κάθε συμπολίτη μας, όλων των ηλικιών. Προσφέραμε δεκάδες επιλογές σε αντίστοιχους τομείς του Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Σε πρώτη φάση, ήδη 650 δημότες έχουν τη δυνατότητα και παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά, που φιλοξενούνται σε χώρους που διαθέτει ο Δήμος μας και ζητάμε Συγνώμη, από άλλους 350 συμπολίτες μας, που βρίσκονται σε λίστες αναμονής!

Ανακαίνιση του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου ΑΡΤΕΜΙΣ.

Για πρώτη φορά τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια, πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Μαρκοπούλου, μια πλήρης και ριζική ανακαίνιση του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου ΑΡΤΕΜΙΣ.

Με την ανακαίνισή του, ο Δήμος μας αποκτά πέρα απ' τη Κινηματογραφική Αίθουσα και ένα νέο, σύγχρονο και λειτουργικό Χώρο Εκδηλώσεων 140 ατόμων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την φιλοξενία κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης, μαθητές, φοιτητές, νέοι άνεργοι και ΑμεΑ, έχουν μόνιμη έκπτωση εισιτηρίου 50% στον Κινηματογράφο, δηλαδή πληρώνουν 3.5 Ευρώ, αντί 7 Ευρώ.

Κυριακάτικες Πεζοδρομήσεις – Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

Πέρυσι και φέτος, φιλοξενήσαμε στην πόλη μας, ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο προσέλκυσε πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας.

Εκδηλώσεις παραδοσιακών χορών, παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου, αρχαίες τραγωδίες, παιδικό θέατρο, το διάσημο «Μαύρο Θέατρο της Πράγας», αλλά και συναυλίες σημαντικών καλλιτεχνών και μουσικών δημιουργών, όπως οι αδελφοί Κατσιμίχα, ο Δ. Μπάσης, ο Μ. Μητσιάς , η Ε. Δήμου , ο Γ. Σπανός, μας κράτησαν ποιοτική συντροφιά τις καλοκαιρινές βραδιές.

Οικονομική στήριξη των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων της πόλης μας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ενισχύει στο διάστημα αυτό και με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες, τα Αθλητικά και Πολιτιστικά Σωματεία της πόλης μας, με 120.000 Ευρώ, κάθε χρόνο.

Με διαφάνεια, εφαρμόζοντας αξιοκρατικά, σταθερά και αντικειμενικά κριτήρια, που μπορούν να ελεγχθούν από κάθε πολίτη και που έχουν να κάνουν κυρίως, με τον αριθμό των αθλουμένων και συμμετεχόντων, νέων συμπολιτών μας.

Η Φιλαρμονική δίνει ιδιαίτερο χρώμα στις καλοκαιρινές Κυριακές μας.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου, πρωταγωνίστησε στις καλοκαιρινές κυριακάτικες πεζοδρομήσεις και μας συντρόφευσε με τις υπέροχες μελωδίες της.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Δίνουμε καθημερινά, τη μάχη της Καθαριότητας.

Δίνουμε καθημερινά τη μάχη, για να διατηρήσουμε το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη καθαρά. Αλλά η υπόθεση της καθαριότητας είναι μια ομαδική υπόθεση. Μας αφορά όλους! Δήμο, κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες, γιατί αφορά στην ποιότητα ζωής μας, αλλά και στην αισθητική του τόπου, που ζούμε και εργαζόμαστε.

Το έργο του Δήμου είναι ιδιαίτερα δύσκολο , γιατί με ελάχιστο προσωπικό, καλείται να καθαρίζει καθημερινά μια τεράστια έκταση, που φτάνει τα 85.000 στρέμματα και πληθυσμό, μαζί με τους επισκέπτες μας, τους καλοκαιρινούς μήνες, που αγγίζει τους 75.000 πολίτες. Για να καταλάβει κανείς τη δυσκολία της καθημερινής αποκομιδής, αναφέρουμε ότι η γειτονική Βούλα, διαθέτει διπλάσια μέσα, προσωπικό και πληθυσμό, αλλά έκταση μόλις 10.000 στρεμμάτων!

Μία καλύτερη Καθημερινότητα, με έμφαση στην Καθαριότητα και στον Φωτισμό.

Την 1η Ιανουαρίου 2011, βρήκαμε μόλις δύο (2) Απορριμματοφόρα σε λειτουργία. Ήδη επιδιορθώσαμε όλα τα υπόλοιπα και σήμερα λειτουργούν πλήρως και καθημερινά επτά (7) Απορριμματοφόρα,1 πλυντήριο κάδων, 2 φορτωτές, 1 μπετονιέρα, 1 σάρωθρο και διάφοροι τύποι μικρών φορτηγών και μηχανημάτων.

Η αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία Καθαριότητας, με ένα τηλεφώνημα στο τηλ. 22990-20117, όπου κλείνεται ραντεβού στο σπίτι κάθε δημότη και με μια μικρή οικονομική επιβάρυνση, απομακρύνονται τα ογκώδη και βαριά αντικείμενα. Τοποθετήθηκαν 240 νέοι κάδοι καθαριότητας, 60 κάδοι ανακύκλωσης, καθώς και 20 μεγάλες Σκάφες, σε όλη την έκταση του Δήμου μας!

Εάν το Υπουργείο Εσωτερικών, μας επέτρεπε (όπως γινόταν πριν) τις υπερωριακές πληρωμές των εργαζομένων στην Καθαριότητα για τα Σαββατοκύριακα και ειδικά το Καλοκαίρι, που ο Δήμος μας αυξάνεται από 25.000 κατοίκους, σε 75.000 κατοίκους, η ήδη αισθητή βελτίωση στον τομέα της Καθαριότητας, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη!

Παρ' όλα αυτά, με αναδιοργάνωση, έλεγχο του προσωπικού και την φιλότιμη υπερπροσπάθεια όλων τον εργαζομένων, κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε.

Όμως, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, μεγάλο και αρνητικό ρόλο, παίζει στην εμφάνιση της πόλης μας και η απαράδεκτη δυστυχώς συμπεριφορά, αρκετών εκατοντάδων δημοτών μας, αλλά και πολλών παραθεριστών, που τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα, πετάνε τόνους σκουπίδια, όπου να'ναι και όπως να' ναι!

Στρώματα, καρέκλες, ψυγεία, κλαδέματα, σιδεριές, μέχρι και ψόφια ζώα, πετάγονται με απόλυτα αντικοινωνικό τρόπο, όπου βολεύει τον κάθε ασυνείδητο συμπολίτη μας.

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες συνδημότες μας, παρά τα δεκάδες πρόστιμα που έχουμε επιβάλει, εξακολουθούν να ρυπαίνουν την πόλη μας, διοχετεύοντας τα λύματά τους στους δρόμους μας, για να γλυτώσουν τα χρήματα πληρωμής του Βυτιοφόρου! Αυτά, πρέπει όλοι μας να τα αλλάξουμε.

Στον τομέα του Φωτισμού, βρήκαμε μια διαλυμένη και σχεδόν άδεια Αποθήκη

Ηλεκτρολογικού Υλικού.

Την αναδιοργανώσαμε και προσπαθούμε να φωτίσουμε την πόλη, έχοντας αλλάξει ή επιδιορθώσει μέχρι σήμερα, πάνω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) λάμπες και εκατοντάδες φωτιστικά σώματα!

Τέλος, ο Δήμος Μαρκοπούλου, πρωταγωνιστεί στην Ανακύκλωση:

• Το 2010, είχαν συλλεγεί περίπου 120 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών.

• Το 2011, πραγματοποιήθηκαν 200 δρομολόγια, όπου συλλέξαμε 716 τόνους.

Το 2012, ξεπεράσαμε ήδη, τους 800 τόνους!

ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ.

Κλείνοντας αυτόν τον Απολογισμό, θέλουμε να αναφερθούμε στην προσπάθεια που κάνουμε, για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην πόλη μας.

60 (35 +25) θέσεις 2μηνης και 8μηνης διάρκειας, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Μας εγκρίθηκαν μέσα στο καλοκαίρι 35 + 25 νέες θέσεις απασχόλησης στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου μας, μετά το τρίμηνο «πάγωμα» που είχε επιβληθεί σε κάθε νέα πρόσληψη, λόγω της διενέργειας των δύο συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Οι συμβάσεις ήταν 2μηνης και 8μηνης αντίστοιχα, διάρκειας.

25 θέσεις απασχόλησης μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Πετύχαμε την έγκριση 25 θέσεων, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, που δημιουργούνται από τη συνεργασία Υπουργείου Απασχόλησης και Μ.ΚΟ., με διάρκεια απασχόλησης 5 μηνών.

23 θέσεις 11μηνης διάρκειας.

Άλλες 23 θέσεις, διάρκειας 11 μηνών, μας εγκρίθηκαν για το προσωπικό που προσλαμβάνεται με αυτές τις συμβάσεις και απασχολείται κυρίως, στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

27 νέες θέσεις με Συμβάσεις Έργου.

Επιπλέον, δημιουργούνται άλλες 27 θέσεις απασχόλησης για εργαζόμενους, που θα απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, με καθεστώς σύμβασης έργου.

50 θέσεις μέσω Προγράμματος για ενίσχυση δεξιοτήτων.

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, η πρόταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Μαρκοπούλου, για το έργο «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Με το πρόγραμμα αυτό, οι άνεργοι ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την ένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας και την δημιουργία συνθηκών επιχειρηματικότητας, ατομικής ή συνεταιριστικής. Ο αριθμός των ωφελουμένων, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είναι 50 άτομα.

60 θέσεις μέσω προγράμματος για ανέργους.

Έχουμε επίσης υποβάλλει για έγκριση στην Περιφέρεια Αττικής, πρόταση για την εκτέλεση Προγράμματος, που θα αφορά στην επιδοτούμενη εκπαίδευση και στη συνέχεια, απασχόληση 60 ανέργων. Αναμένουμε κι εδώ θετική εξέλιξη.

Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες που μας δίνουν τα Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης σε 245 συμπολίτες μας και μάλιστα, χωρίς να επιβαρύνεται σε πολλές περιπτώσεις, ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας!

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Προσωπικά και με την ιδιότητα του Δημάρχου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά, όλους τους αιρετούς συνεργάτες μου στην Δημοτική Αρχή και ιδιαίτερα εκείνους (Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους), που αφιέρωσαν χιλιάδες ώρες δουλειάς, στην κοινή μας προσπάθεια.

Αυτοί πλήρωσαν μαζί μου, ακόμα και τα έξοδα έκδοσης, αυτού του φυλλαδίου.

Να ευχαριστήσω επίσης, τους εργαζόμενους του Δήμου Μαρκοπούλου, που συνέβαλαν σ' αυτόν τον αγώνα και τους χιλιάδες δημότες, που μας ενθάρρυναν και μας συμπαραστάθηκαν!

Η προσπάθειά μας για ένα καλύτερο κοινό μέλλον, θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερο πάθος και αποφασιστικότητα, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες.

Με ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york