Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Προτάσεις του Δημοτικού Συνδυασμού «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Πόλεις για να Ζεις» επί του Επιχειρησιακού - Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄φάση) και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Μετά την καταψήφιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Τεχνικού προγράμματος για το 2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο τον προηγούμενο μήνα, η Δημοτική Αρχή συγκάλεσε δύο συσκέψεις (2 & 10 Οκτωβρίου) με τους επικεφαλής των Δημοτικών Συνδυασμών που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο συνδυασμός μας, παρευρέθηκε και στις δύο συναντήσεις με ευρεία συμμετοχή στελεχών του, (Γρ. Κωνσταντέλλος, Δ. Βαμβασάκης και Ν. Ζυγούρης) και συμμετείχε ενεργά και παραγωγικά σε μια προσπάθεια να υπάρξουν χρήσιμες συγκλίσεις επί της αρχής, μήπως τελικά καταστεί δυνατό να βγει ο Δήμος από το σημερινό επικίνδυνο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.

Χαιρετήσαμε την πρωτοβουλία που πήρε η Δημοτική Αρχή έστω και καθυστερημένα και μετά την σχεδόν καθολική καταψήφιση των εν λόγω θεμάτων στο Δ.Σ, ξεκαθαρίζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η συμμετοχή μας σε τέτοιες προσπάθειες δεν προεξοφλούν επ’ ουδενί και την υπερψήφιση από τον συνδυασμό μας των θεμάτων αυτών όταν επανέλθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν τα τελικά κείμενα δεν αντανακλούν πλήρως τις θέσεις που έχουμε επισήμως και δημοσίως εδώ και καιρό υιοθετήσει και τα οποία αναλύσαμε με σαφήνεια στις ανωτέρω συναντήσεις. Επίσης δεν πρέπει και δεν μπορεί να εκληφθεί ως έγκριση της μέχρι σήμερα επικίνδυνης και ατελέσφορης πολιτικής που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή και ο επικεφαλής της, η οποία οδηγεί το Δήμο σε σειρά αδιεξόδων και με μαθηματική ακρίβεια στην ολοκληρωτική διάλυση του.

Οι προτάσεις που καταθέσαμε στις συσκέψεις αυτές και εγγράφως (τις οποίες επιμελήθηκε ο Δημ. Σύμβουλος του Συνδυασμού μας, κ. Νίκος Ζυγούρης), δίνονται στην δημοσιότητα με την ελπίδα η Δημοτική Αρχή στεκόμενη στο ύψος των περιστάσεων να κάνει αυτό που επιβάλει η περίοδος που διανύουμε, αλλά και το καλό της πόλης, έξω και μακριά από μικροπολιτικούς ψηφοθηρικούς καιροσκοπισμούς και εκλογικές ισορροπίες και πλασαρίσματα.

Ο επικεφαλής του Συνδυασμού μας, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έκανε την ακόλουθη δήλωση για το θέμα: «Προσήλθαμε στις συναντήσεις αυτές με διάθεση να βοηθήσουμε την περιοχή μας με σειρά ολοκληρωμένων μελετημένων προτάσεων και λύσεων χωρίς προαπαιτούμενα και προκαταλήψεις. Δεν υποκαθιστούμε την Δημοτική Αρχή γιατί δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Θα βοηθήσουμε εκεί που πρέπει αλλά θα σταθούμε απέναντι και σθεναρά, όπως ήδη έχουμε κάνει σε πολλές περιπτώσεις, στις επιζήμιες για την πόλη μας πολιτικές της Δημοτικής Αρχής. Λάθη και παραλήψεις της παρούσας Δημοτικής Αρχής μπορεί να φαλκιδεύσουν και να δεσμεύσουν το Δήμο για μεγάλο χρονικό διάστημα και κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε, καθόσον μπορεί να υπάρξουν μη αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα για την πόλη μας».

Από το Γραφείο Τύπου

 

2201

Προτάσεις του Δημοτικού Συνδυασμού

«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Πόλεις για να Ζεις»

επί του Επιχειρησιακού - Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄φάση) και

του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

2013

 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα (Τ.Π.) και το Επιχειρησιακό - Στρατηγικό Σχέδιο (Ε.Σ.Σ) του Δήμου απεικονίζει επί της ουσίας την πολιτική βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής.

Η διοίκηση του Δήμου ουσιαστικά δεσμεύεται από τα όσα εξήγγειλε κατά την προεκλογική περίοδο, τροποποιημένα ανάλογα με τις νέες συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι οι επιλογές που θα γίνουν αντανακλούν την γενικότερη στρατηγική και τον σχεδιασμό για τα επόμενα έτη.

Χρονικά θα πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη και ψήφιση του Ε.Σ.Σ το οποίο θα ορίζει τα δεδομένα, τις κατευθύνσεις και την στρατηγική και στην συνέχεια θα πρέπει να συνταχθεί το Τ.Π. που θα περιλάβει έργα που θα υλοποιούν την επιλεγμένη Στρατηγική.

Η συμμετοχή της αντιπολίτευσης στο Ε.Σ.Σ είναι ουσιαστική προκειμένου να συναποφασιστούν η στρατηγική και το όραμα του Δήμου, πρακτικά όμως ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι συμβουλευτικός και περισσότερο ελεγκτικός. Για την ορθή σύνταξη του Τ.Π. και του Ε.Σ.Σ, είναι σαφές ότι αποκλειστικά αρμόδια και υπεύθυνη είναι η δημοτική αρχή, η οποία είναι η μοναδική που έχει στην διάθεσή της τα απαραίτητα εργαλεία και στοιχεία όπως προτάσεις από άλλους φορείς, δημόσια διαβούλευση, τοπικές κοινότητες κ.λ.π.

Η «χαλαρή» συμμετοχή της αντιπολίτευσης, με σκοπό πιθανώς να προσφέρει πολιτική κάλυψη προκειμένου να ψηφιστεί «απλά» το Ε.Σ.Σ και το Τ.Π. όχι μόνο δεν ωφελεί αλλά αντιθέτως σε αρκετές περιπτώσεις βλάπτει τον Δήμο. Τέτοιες ενέργειες υποβαθμίζουν την αξία του Ε.Σ.Σ και του Τ.Π. και αναδεικνύουν την αδυναμία της διοίκησης να ασκήσει την διοίκηση που της εμπιστέυτηκε με την ψήφο του ο πολίτης.

Μελετώντας το Ε.Σ.Σ το οποίο κατατέθηκε από την Δημοτική Αρχή και καταψηφίστηκε από το Δ.Σ., καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία συρραφή στοιχείων των προηγούμενων Δήμων η οποία καταλήγει σε ένα ευχολόγιο το οποίο παρουσιάζεται χωρίς συνοχή, άτακτα και φυσικά δεν έχει καμία τύχη να επιτύχει.

Για εμάς δεν είναι δυνατό να γίνει η σύνταξη του Ε.Σ.Σ χωρίς να ακολουθηθεί μία διαδικασία η οποία θα τροφοδοτήσει τους υπεύθυνους για την σύνταξη με τις κατάλληλες πληροφορίες. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποια διαδικασία έχει ακολουθηθεί και δεν μπορούμε να την κρίνουμε, όπως επίσης δεν γνωρίζουμε ποιά είναι τα στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκε η διοίκηση.

Για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πέραν αυτών που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να συμβάλουμε στην κατάρτιση του Ε.Σ.Σ προτείνουμε την παρακάτω μεθοδολογία και τις ακόλουθες δράσεις (που μόνο λίγες υιοθέτησε η διοίκηση στην κατάρτιση του κειμένου που κατατέθηκε στο Δ.Σ).

1. Δημιουργία ομάδων μελέτης με θεματικό αντικείμενο οι οποίες θα αποτελούνται από τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Δήμου ανάλογα με την ειδικότητά τους. Ενδεικτικοί τίτλοι θεματικών ενοτήτων είναι :

· Υποδομές, έργα, τεχνολογία, Α.Π.Ε.

· Περιβάλλον, καθαριότητα, πράσινο

· Διοικητική εξυπηρέτηση, οργάνωση υπηρεσιών

· Πολιτισμός, Αθλητισμός, Παιδεία

· Κοινωνική αλληλεγγύη, πρόνοια, υποστήριξη ευπαθών ομάδων, απασχόληση

· Προστασία, ασφάλεια

2. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία αποσκοπεί στην καταγραφή και ερμηνεία των βασικών παραμέτρων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Η ανάλυση συνίσταται να αναπτυχθεί στις ακόλουθες επί μέρους ενότητες, α) κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (δημογραφικά στοιχεία, επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης) και β) δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης (χωροταξική πολεοδομική οργάνωση, οικιστική ανάπτυξη, ποιότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος). Εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή δεδομένου ότι υπάρχουν στοιχεία από παλαιότερες έρευνες των Δήμων που αποτέλεσαν τον σημερινό και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως έχουν. Τα δεδομένα θα πρέπει να έχουν κοινή χρονική βάση αναφοράς, να επικαιροποιηθούν και να γίνει η προβολή των μεγεθών που θα προκύψουν στο μέλλον προκειμένου να προκύψουν οι πραγματικές ανάγκες.

3. Καθορισμός βασικών αρχών - στόχων οι οποίοι θα προκύψουν με βάση τα προηγούμενα στοιχεία. Οι αρχές - στόχοι αυτοί θα αποτελέσουν και την στρατηγική του Δήμου και θα πρέπει να είναι εφικτοί και τεκμηριωμένοι.

Για την δική μας παράταξη, οι βασικές αρχές (και οι ανά αρχή στόχοι) τις οποίες ενδεικτικά προτείνουμε είναι :

I. Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, ενδεικτικά αναφέρουμε

a. Δημιουργία πάρκων και ενιαίων χώρων πρασίνου

b. Εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης των κεντρικών οδικών αξόνων που διασχίζουν την πόλη

c. Παρεμβάσεις μείωσης της κυκλοφοριακής ηχορύπανσης ειδικά στους μεγάλους άξονες

d. Ανάπλαση παραλιακού μετώπου με δημιουργία χώρων περιπάτου και προγραμματισμός σύνδεσης παραλιακού μετώπου με τον αστικό οικιστικό ιστό της πόλης με ουσιαστικές και ευρείες παρεμβάσεις στην παραλιακή λεωφόρο

e. Δημιουργία κέντρων συνάθροισης κατοίκων και μικρών τοπικών αθλητικών χώρων στις γειτονιές με στόχο την ανάδειξή τους

f. Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στις περιοχές τοπικής εμπορικής κίνησης αλλά και εντός των συνοικιών

g. Απομάκρυνση όλων των εμποδίων φυσικών ή τεχνιτών από όλα τα πεζοδρόμια της πόλης ανεξάρτητα κόστους

h. Καθαριότητα και διαχείριση απορριμμάτων με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των διαδικασιών

i. Δημιουργία ενιαίας κυκλοφοριακής μελέτης με στόχο την διευκόλυνση της εσωτερικής κυκλοφορίας και την προστασία της πόλης από την υπερτοπική κυκλοφορία των αργιών που διέρχονται εντός του αστικού ιστού για εξοικονόμηση χρόνου

j. Παρεμβάσεις για τη μείωση ταχυτήτων των οχημάτων εντός του αστικού ιστού (δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, σύγχρονοι μειωτήρες ταχύτητας κλπ)

k. Δημιουργία νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης

l. Δημιουργία απαρκών σχολικών εγκαταστάσεων και αθλητικών χώρων εφάμιλων των προσδοκιών των κατοίκων

m. Οργάνωση σε συννενόηση με τις αρμόδιες κρατικές Αρχές σχεδίου προστασίας της πόλης από την εγκληματικότητα, χρησιμοποιόντας και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, με στόχο την διαφύλαξη της από την ρσγδαία αυξανόμενη έκνομη δράση κακοποιών στοιχείων

n. Δημιουργία ενιαίας τοπικής συγκοινωνίας

o. Ανάπτυξη ψηφιακών τηλεματικών εφαρμογών που θα διευκολύνουν την πρόσβαση του κατοίκου στην τοπική και όχι μόνο πληροφορία όπως επίσης και την συναλλαγή του με τον Δήμο

II. Προστασία του φυσικού διαμορφωμένου περιβάλλοντος, ενδεικτικά αναφέρουμε

a. Σαφή οριοθέτηση και προστασία των περιαστικών δασών

b. Κατασκευή δικτύου υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης και δικτύου ηλεκρονικής - ψηφιακής πυροφύλαξης

c. Αναδιοργάνωση και ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων πυροφύλαξης και σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους

d. Δημιουργία χώρων με ιδιαίτερη βλάστηση (πχ. πευκοδάσος) με δίκτυο δημοτικών μονοπατιών για φυσιολατρικές εξορμήσεις - περιπάτους και δημιουργία χώρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

e. Δημιουργία ενιαίας πολεοδομικής μελέτης για το σύνολο του Δήμου που να διασφαλίζει τα κεκτημένα της κάθε Δημοτικής Ενότητας

III. Ανακούφιση (κυρίως οικονομική) των κατοίκων, με χρήση εναλλακτικών τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας ανταποδοτική προς τους δημότες, ενδεικτικά αναφέρουμε

a. Τοποθέτηση Φ/Β στις στέγες των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων ώστε να εξασφαλίζεται με τη χρήση τους εξοικονόμηση ενέργειας άρα και χρημάτων για ισόποση μείωση δημοτικών τελών.

b. Τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας στα δημοτικά κτήρια και στον δημοτικό φωτισμό (με φωτοκινησιοαισθητήρα) ώστε να εξασφαλίζεται με τη χρήση τους εξοικονόμηση ενέργειας άρα και χρημάτων για ισόποση μείωση δημοτικών τελών.

c. Διερεύνηση πεδίου ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων. Τα πιθανά έσοδα θα επιστρέψουν στους κατοίκους υπό μορφή μείωσης τελών και στο περιβάλλον με την δημιουργία και συντήρηση χώρων πρασίνου.

IV. Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων από τον Δήμο με χρήση Α.Π.Ε. και έξυπνων λύσεων φιλικών στο περιβάλλον, ενδεικτικά αναφέρουμε

a. Εφαρμογή της μεθόδου της οικιακής ανακύκλωσης σε 2 με 3 συνοικίες της πόλης, για αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στα Ευρωπαικά επίπεδα και δημιουργία εσόδων από την απ’ευθείας πώληση ανακυκλούμενων υλικών στην αγορά

V. Οικονομική στήριξη των επαγγελματιών του δήμου, ενδεικτικά αναφέρουμε

a. Πάταξη του παραεμπορίου

b. Δημιουργία νέων οργανωμένων και λειτουργικών χώρων στάθμευσης με ταυτόχρονη λειτουργία και επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης με εφαρμογές τηλεματικής

c. Απαγόρευση των παράνομων καντινών (κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού) και ειδικά στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας

d. Γραφείο ενημέρωσης και στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων για χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν

e. Διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή του Δήμου

VI. Κοινωνική πολιτική για τους δημότες, ενδεικτικά αναφέρουμε

a. Βελτίωση υπηρεσιών υγείας κυρίως σε υπηρεσίες πρόληψης (διενέργεια εμβολιασμών ή προληπτικών εξετάσεων) και παροχής άμεσης βοήθειας (δημιουργία σταθμών)

b. Προτασία και εκσυγχρονισμός του Ασκληπείου Περιφεριακού Νοσοκομείου και του ΠΙΚΠΑ

c. Συνεργασία του Δήμου με κρατικούς φορείς μέσω προγραμματικών ή άλλων συμβάσεων για προσφορά υπηρεσιών που αφορούν την πρόληψη και την θεραπεία.

d. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για κοινωνικά θέματα όπως ναρκωτικά, αλκοολισμός, ψυχικές ασθένειες, μεταμοσχεύσεις οργάνων κ.λπ.

e. ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού

f. Σύνδεση της τοπικής απασχόλησης με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς μέσω του Δήμου με την δημιουργία Δημοτικού γραφείου εύρεσης εργασίας

g. Οργάνωση δικτύου εθελοντών με δραστηριότητα εντός και εκτός Δήμου

VII. Στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άτομα της τρίτης ηλικίας, ενδεικτικά αναφέρουμε

a. Εξασφάλιση πρόσβασης για ΑΜΕΑ, ράμπες, πλατιά πεζοδρόμια

b. Προσαρμογή με σκοπό την σταδιακή κατάργηση δημοτικών τελών σε ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους που διαμένουν μόνοι τους

c. Επέκταση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και σε άλλους πολίτες με περισσότερες παροχές και υπηρεσίες

VIII. Μετατροπή του Δήμου σε κέντρο πολιτισμού, ενδεικτικά αναφέρουμε

a. Δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων τα οποία αναλαμβάνουν την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

b. Προώθηση πρωτοβουλιών για την διατήρηση και προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή

c. Ανάδειξη της τοπικής ιστορίας του Δήμου με εκδόσεις, διαδρομές περιπάτων με ξεναγήσεις, δημιουργία τοπικού λαογραφικού-ιστορικού μουσείου και με την διοργάνωση ετήσιου Φεστιβάλ Πολιτισμού

Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω, αποτελούν βασικά στοιχεία και φυσικά δεν αποκλείουν την ύπαρξη άλλων εξίσου σοβαρών τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη του Ε.Σ.Σ του Δήμου.

4. Μετατροπή των αρχών σε στόχους υλοποιήσιμους και ρεαλιστικούς. Αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει σε αυτή τη φάση διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία και κινδυνεύει οποιαδήποτε πρόταση αντί να τεκμηριώνεται να καταστεί απλό ευχολόγιο, το οποίο δεν το επιθυμούμε. Απλά παραπάνω σας μεταφέραμε σκέψεις και προτάσεις- λύσεις που είχαμε περιλάβει στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.

Τεχνικό Πρόγραμμα 2013

Το Τ.Π. είναι απόρροια του Ε.Σ.Σ. Πως θα μπορούσε κάποιος να σχεδιάσει τα έργα εάν δεν γνωρίζει την στρατηγική του; Εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε τότε είτε θα υπήρχαν κονδύλια ώστε να είναι δυνατό να υλοποιηθεί οποιαδήποτε «επιθυμία» είτε θα επρόκειται για απρογραμμάτιστη και αλόγιστη σπατάλη χρημάτων.

Εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι το Τ.Π. αποτελεί την ναυαρχίδα της πολιτικής της διοίκησης του Δήμου. Πριν όμως θα πρέπει η διοίκηση να παρουσιάσει τα ποσοστά ολοκλήρωσης των έργων του Τ.Π. των ετών 2011 και 2012 τα οποία είναι απελπιστικά χαμηλά. Από αυτό θα εξαχθούν πολλά συμπεράσματα για την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών, της δομής και της Δημοτικής Αρχής.

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση θα περιοριστούμε σε βασικούς άξονες και όχι σε επί μέρους έργα τα οποία θα υποβάθμιζαν τον ρόλος μας ως αντιπολίτευση και θα μπορούσαν να εκληφθούν ως προσπάθεια υποκατάστασης της Δημοτικής Αρχής. Οι άξονες αυτοί είναι :

1. Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και υποδομές για εξοικονόμηση χρημάτων στο μέλλον. Με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα στο σταθμό μεταφόρτωσης, προκύπτει άμεσα ανάγκη για την κατασκευή ενός σύγχρονου σταθμού με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας. Το ίδιο ισχύει και για τις κτιριακές υποδομές (γραφεία, αθλητικοί χώροι κ.λ.π.)

2. Παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία των πόλεων. Υπάρχουν έργα για τα οποία έχει προκύψει ανάγκη από δυσάρεστα γεγονότα που έχουν συμβεί και θα πρέπει να αποφευχθούν στον μέλλον. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανάγκη για την κατασκευή πεζογέφυρας στην παραλιακή λεωφόρο Κ. Καραμανλή και Λ.Βάρης στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης όπως επίσης και την διάνοιξη της Λεωφ. Βασ. Παύλου από Διγενή έως Αυλώνος στην Δ.Ε Βούλας.

3. Ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών (πράξεων εφαρμογής κυρίως στην περιοχή της Βάρης)

4. Μελετημένη διευθέτηση σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Τονίζουμε ότι τέτοιες παρεμβάσεις θα πρέπει να έπονται αντίστοιχων μελετών προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα όπως με τα περίφημα «κολωνάκια του Πανοράματος»

5. Σύνταξη μελετών για επιλεγμένα έργα, προκειμένου να μπορέσουν αυτά να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ) και προγραμματισμός μεγάλων έργων πνοής με δημιουργία προμελετών που θα βοηθήσουν διεκδικήσεις από το Κράτος όπως α) (βλ. Master plan για παραχώρηση Παραλιακού μετώπου) και β) μεγάλων έργων - παρεμβάσεων από Υπ. Υποδομών (υπογειοποίηση τμημάτων παραλιακής λεωφόρου κ.α)

Σε αυτό το σημείο θα επαναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες προτάσεις έργων - παρεμβάσεων τα οποία αποστείλαμε στην Δημοτική Αρχή το 2011 και το 2012, τα οποία αν και εν τέλη κάποια εξ αυτών συμπεριελήφθησαν στα τεχνικά προγράμματα των προηγούμενων 2 ετών ουδέποτε ξεκίνησαν.

1. Εκπόνηση ενιαίας πολεοδομικής μελέτης του νέου δήμου

2. Εκπόνηση ενιαίας κυκλοφοριακής μελέτης του νέου δήμου με επικαιροποίηση των υφισταμένων μελετών των Δημοτικών Ενοτήτων

3. Νομιμοποίηση και εκσυγχρονισμός μεταφόρτωσης απορριμάτων και κατασκευή πλυντηρίου μεγάλων οχημάτων

4. Μελέτη για την δημιουργία ενιαίας τοπικής συγκοινωνίας

5. Μελέτη αντικατάστασης λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού με οικονομικότερους νέας τεχνολογίας

Εν κατακλείδι, στόχος μας είναι πάντα το συμφέρον του δημότη. Αυτό θεωρούμε ότι επιτυγχάνεται ξοδεύοντας τα λίγα χρήματα που υπάρχουν κυρίως σε έργα υποδομής με πρόγραμμα και προοπτική αξιοιποιόντας και κοινοτικούς πόρους κατά το δυνατόν και όχι ξοδεύοντάς τα σε εφήμερα έργα βιτρίνας χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα για την Πόλη (παρτέρια, εποχιακά λουλούδια κλπ).

Πίστη μας είναι ότι η μόνη χρήσιμη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει σήμερα η Δημοτική Αρχή στην πόλη, δεδομένης της συγκυρίας (οικονομική κρίση, πολιτική αναταραχή στις τάξεις της Δημοτικής πλειοψηφίας), είναι να δημιουργήσει μια σειρά εμπεριστατωμένων μελετών μεγάλων παρεμβάσεων για την περιοχή μας. Οι μελέτες αυτές θα μπορέσουν, αφού σε 2 ή και 3 χρόνια θα έχουν φτάσει σε σημείο ωρίμανσης, να χρηματοδοτηθούν και να αποτελέσουν το πλατό πάνω στο οποίο η πόλη μας θα πατήσει για να γυρίσει σελίδα και θα μπει σε μια περίοδο ευημερίας και δημιουργίας.

Σας καταθέτουμε επίσης και αντίγραφο του προεκλογικού προγράμματος του Δημοτικού μας Συνδυασμού και σας προτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε εν λευκό ότι εσείς θεωρείτε χρήσιμο στον σχεδιασμό σας, μιας και το καλό του τόπου κείται πάνω και πέρα από ανθρώπους και δημοτικές παρατάξεις.

Με εκτίμηση

Για τον Δημοτικό Συνδυασμό

«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη Πόλεις για να Ζεις»

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Επικεφαλής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york