Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Aποτελέσματα της υπ'αριθμ. ΚΟΧ 62.907/1/2012 για την Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής

036 Το ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’αριθμ. ΚΟΧ 62.907/1/2012 Ανακοίνωσης  για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ατόμων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τους πίνακες των αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ.  ΚΟΧ 62.907/1/2012που προέκυψαν από το ειδικό λογισμικό μοριοδότησης :

-Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ)

-Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ταξινόμηση κατα φθίνουσα βαθμολογική σειρά (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ)

-Πίνακας απορριπτέων ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

-Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων,δηλαδή πίνακας προσληπτέων ταξινόμηση κατα αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york