Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ Ν.Δ. ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ

Kalpes_vouli_ekloges_420_ekloges_2012_aftodioikisi Αναλυτικά τα προγράμματα των δύο κομμάτων είναι τα εξής:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Δίχτυ κοινωνικής προστασίας μέσω της Αυτοδιοίκησης
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επικεντρώνεται κυρίως στο Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες και το οποίο παρουσίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά τις προγραμματικές δεσμεύσεις του για την κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όπως είχε ανακοινώσει τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενισχύεται και επεκτείνεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με αποτέλεσμα περισσότερους ωφελουμένους και περισσότερους απασχολήσιμους, μέσα από έναν Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Ως «μεγάλο μέτωπο κατά της κρίσης» είχε χαρακτηρίσει τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το δίχτυ κοινωνικής προστασίας. «Είμαστεέτοιμοι να ενισχύσουμε τις δομές κοινωνικής στήριξης και φροντίδαςμε την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, για την κοινωνικήπροστασία. Το κοινωνικό αποτέλεσμα που έχουμε ως σήμερα απόδιάφορα μέτρα, από διάφορες πολιτικές που εφαρμόζονται, είναιδυστυχώς πενιχρό. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Ο πολυκερματισμόςκαι η απουσία ελέγχων, μειώνει την αποτελεσματικότητα. Άραχρειάζεται μια ριζική αναμόρφωση στον τομέα της πρόνοιας με στόχονα διαμορφώσουμε το μηχανισμό του εγγυημένου επιπέδουαξιοπρεπούς προστασίας για κάθε πολίτη. Είμαστε πραγματικά έναβήμα πριν, και υπό συνθήκες κρίσης, είναι εφικτό προς το εγγυημένοεπίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Όλες οι αρμοδιότητεςσυγκεντρώνονται στο υπουργείο Εργασίας και ΚοινωνικήςΑσφάλισης. Έχουμε το διοικητικό μηχανισμό, συγκροτείται ο ΕνιαίοςΦορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Δίνω δυο άμεσαπαραδείγματα, δυο παραδείγματα τρέχοντα, άμεσης εφαρμογής,άμεσα επεκτάσιμα:

- το πρώτο είναι το νέο πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι". Μην έχουμεστο μυαλό μας το παλιό, κλασικό πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτιμέσω των δήμων. Το νέο πρόγραμμα είναι πολύ πιο φιλόδοξο,επεκτείνεται και καλύπτει 130.000 άτομα μέχρι το τέλος τηςεπόμενης χρονιάς, δηλαδή υπερδιπλασιάζεται στην πραγματικότηταο πληθυσμός που εξυπηρετείται από το πρόγραμμα αυτό. Καικαλύπτει, όχι μόνο άτομα με αναπηρία ή υπερήλικες, αλλάανασφάλιστους, συνταξιούχους, καθέναν που έχει ανάγκη απόπρακτική, άμεση βοήθεια κατ' οίκον.

- δημιουργείται επίσης το νέο Εθνικό Δίκτυο Άμεσης ΚοινωνικήςΠαρέμβασης σε πανελλαδικό επίπεδο. Με 50 εκατομμύρια ευρώ, 300νέες δομές, 1.500 καινούργιες θέσεις εργασίας για νέους, μπορούμενα ενισχύσουμε τους ΟΤΑ, την Εκκλησία, τις Μη ΚυβερνητικέςΟργανώσεις που λειτουργούν μια σειρά από δομές κοινωνικήςπροστασίας, ιδίως γι' αυτούς που είναι σε κατάσταση απόλυτηςένδειας και δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας είναι σε τέτοιακατάσταση. Μιλάμε για κοινωνικά παντοπωλεία, ανοιχτά κέντραημερήσιας υποδοχής αστέγων, δομές παροχής συσσιτίων,υπνωτήρια, τράπεζες χρόνου για εθελοντισμό, γραφείαδιαμεσολάβησης, κοινωνικά φαρμακεία και άλλες παρόμοιεςπρωτοβουλίες.

»Εδώ έχουμε κι ένα πολύ σημαντικό κοίτασμα δημιουργίας νέωνθέσεων εργασίας, γιατί εκτός από τις 1.500 θέσεις που ανέφεραμέσα από αυτές τις δομές του εθνικού δικτύου άμεσης κοινωνικήςπαρέμβασης, έχουμε και 5.000 νέες θέσεις εργασίας στο νέοπρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι". Δηλαδή μόνο από αυτά μπορούμε ναέχουμε 6.500 νέες θέσεις εργασίας».

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας, εξάλλου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο και για «ανάγκη ν' αυξηθούν οιπόροι του ΕΣΠΑ για την ανεργία των νέων. Πρέπει να ενισχυθεί οάξονας της απασχόλησης με προτεραιότητα τους νέους. Ήδη μέσααπό τις εσωτερικές αλλαγές που έχουμε κάνει, έχουμε διασφαλίσει250 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τον τομέα αυτόν και αυτόπου ζητάμε είναι άλλα 150 εκατομμύρια από το ΕυρωπαϊκόΚοινωνικό Ταμείο, στόχος εφικτός ώστε να έχουμεσυμπληρωματικούς πόρους 400 εκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει πολλάγια τα προγράμματα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας,για την επαγγελματική κατάρτιση, για την πρακτική άσκηση καιπρέπει σ' αυτά να προσθέσουμε τα προγράμματα της αυτεπιστασίαςτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα προγράμματακοινωφελούς εργασίας».

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επανεξάταση χωρικών αστοχιών, μειωση γραφειοκρατίας και δημοτικών συμβούλων του «Καλλικράτη»

Το έτερος μέλος της συγκυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία, στο προεκλογικό της πρόγραμμα κάνει λόγο για «καλλικρατική εγκατάλειψη». Όπως σημειώνει, «οι 7 αποκεντρωμένες διοικήσειςχωρίς να διασφαλίζουν αποτελεσματικά τη συνέχεια του Κράτους,απομάκρυναν τα κέντρα των αποφάσεων από τις τοπικές κοινωνίες,αύξησαν την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και την ταλαιπωρίατων πολιτών. Οι 13 περιφέρειες αποδυναμώθηκαν από την ασάφειατου θεσμικού πλαισίου, τη σύγχυση αρμοδιοτήτων και την απώλειαπόρων, κινδυνεύοντας να χάσουν μεγάλο μέρος από το 80% τουΕΣΠΑ που η Νέα Δημοκρατία είχε δρομολογήσει για την ελληνικήύπαιθρο. Οι 325 ΟΤΑ συνενώθηκαν πρόχειρα από την κυβέρνησητου ΠΑΣΟΚ, όχι με κριτήριο την αναπτυξιακή τους φυσιογνωμία,αλλά τη μικροκομματική σκοπιμότητα. Κατά παράβαση τουΣυντάγματος, οι Καλλικρατικοί ΟΤΑ επωμίσθηκαν περισσότερεςευθύνες και αρμοδιότητες με λιγότερους πόρους».

Ποιες είναι οι συνέπειες της «καλλικρατικής εγκατάλειψης» σύμφωνα με τη Ν.Δ.;

  • Παρέλυσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  • Ανεστάλησαν αρκετές διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας που παρείχαν οι δήμοι στους δημότες τους.

  • Οι ΟΤΑ αδυνατούν να ολοκληρώσουν έργα υποδομής, που βελτιώνουν την καθημερινότητα, εγγυώνται την ασφάλεια και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.

  • Καταλύθηκε στην πράξη η θεμελιώδης Αρχή της Επικουρικότητας, που επέτρεπε τις αποφάσεις να παίρνονται εγγυτέρα στους πολίτες, και τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων.

«Ενώ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διακήρυττε την αποκέντρωση, μετην πολιτική της συνέβαλλε στην υπανάπτυξη της ελληνικήςπεριφέρειας, στη δημογραφική απογύμνωσή της και, εν τέλει, στην«απερήμωσή» της».

Όπως αναφέρεται στο προεκλογικό της πρόγραμμα, η Ν.Δ. πιστεύει σε μια θεσμικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και οικονομικά αυτάρκη Τοπική Αυτοδιοίκηση και προωθεί:

  • Την επανεξέταση των χωροταξικών αστοχιών, που έγιναν κατά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας και προοπτικής των νέων ΟΤΑ.

  • Ξεκάθαρες αρμοδιότητες με διασφαλισμένους πόρους στους νέους δήμους, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

  • Σαφής οριοθέτηση της σχέσης μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

  • Απλούστευση της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κατάργηση άχρηστων γραφειοκρατικών δομών και μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων.

  • Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην Τοπική Διακυβέρνηση με δυνατότητα διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων, διευκόλυνση συμμετοχής στις δημόσιες συνεδριάσεις, υποχρέωση δημόσιας λογοδοσίας των τοπικών Αρχών κ.ά.

Διαμόρφωση νέου χρηματοδοτικού πλαισίου για τους δήμους και τις περιφέρειες, ώστε να μπορούν:

- να ασκούν πολιτικές φορολογικής αποκέντρωσης,να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα (outsourcing),
- να ακολουθούν κανόνες χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και ουσιαστικού ελέγχου λειτουργίας,
- να προωθούν σημαντικά τοπικά και περιφερειακά αναπτυξιακά έργα αξιοποιώντας, εκτός από τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους,
- έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης, Ομόλογα Έργων κ.ά.

http://aftodioikisi.gr/proto_thema/19594

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york