Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

Τακτική Συνεδρίαση Δήμου Βάρης

Σύμφωνα με τις  διατάξεις του Δημοτικού και  Κοινοτικού Κώδικα  και του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου σας παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Βάρης,  στις 12/04/2010 και ώρα 20:00 μμ. ημέρα Δευτέρα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.


 
6.
7.

Λήψη  απόφασης για τον ορισμού Διοικητικού  συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Βάρης». Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων στην οδό Υπάτης του  Δήμου μας.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του διετούς  προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου Βάρης.
Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία  Λαθούριζας».
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του  Δήμου Βάρης ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων  – Κινηματογράφων της Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής έτους 2010, και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό ενός υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα τους ως άνω Συμβουλίου.
Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Μαναγλιώτη Ανδρέα.
Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στην κ. Βασιλοπούλου Σοφία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york