Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής

Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 52 και της παρ. 1 του άρθρου 53 του Π.Δ/τος 30/96, περί κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης" των ισχυουσών διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 

                                                   
      Σας  Προσκαλούμε 
σε τακτική  Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής, που θα γίνει  στο  Νομαρχιακό  Κατάστημα, την 12η Απριλίου 2010, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, με   θέματα  ημερησίας διάταξης: 
 1. Συζήτηση  για την διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση  τροποποίησης  του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2010.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ   της ΝΑΑΑ και του Δήμου Καλάμου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Καλάμου».
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ   της ΝΑΑΑ και του Δήμου Μαρκοπούλου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση πολιτιστικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Αττικής».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της ΝΑΑΑ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Δήμων Γέρακα και Παλλήνης και της Κοινότητας Ανθούσας, με σκοπό την εκπαίδευση & εξοπλισμό εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της ΝΑΑΑ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Δήμων Αχαρνών και Δροσιάς με σκοπό την εκπαίδευση & εξοπλισμό εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της ΝΑΑΑ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Κοινοτήτων Γραμματικού, Καπανδριτίου και Βαρνάβα, με σκοπό την εκπαίδευση & εξοπλισμό εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της ΝΑΑΑ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δήμου Καλάμου και των Κοινοτήτων Αφιδνών και Μαλακάσας, με σκοπό την εκπαίδευση & εξοπλισμό εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
 9. Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων διευθέτησης του ρέματος  «Παππά» στην περιοχή της Νέας Μάκρης και Ραφήνας στα πλαίσια «Επικαιροποίησης υδραυλικής μελέτης, τοπογραφικής αποτύπωσης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την οριστική οριοθέτηση του ρέματος Παππά Δήμων Ν. Μάκρης και Ραφήνας.
 10. Ανακοίνωση για την υπαγωγή στην διαδικασία της υποκατηγορίας 4, σύμφωνα   με   την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332Β/03), των  έργων:
  • «Εργοστάσιο κατασκευής διαφημιστικών βάσεων αυτών και γενικές μηχανουργικές εργασίες» της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒ ΕΤΕ», που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτίριο στο Ο.Τ. 99 στην Λ. Κρυονερίου στο Κρυονέρι Αττικής.
  • Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης δραστηριότητας «βιοτεχνία κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων» της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ Ο.Ε. που λειτουργεί στη θέση ΝΤΡΙΖΑ στον Αυλώνα.
  • Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 1,971MW, θέση «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΝΟΥ)» της εταιρείας «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» στον Δήμο Αχαρνών.
  • Ίδρυση εν λειτουργία μονάδας εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων» του Κοτσόλη Χρήστου, που βρίσκεται στη θέση Γκορύτσα ή Κασκούρτι ή Ρέντα Δήμου Αυλώνα.
  • Υφιστάμενο μηχανουργείο κατασκευής εξαρτημάτων ακριβείας του Γεωργίου Λιβαθινού, που βρίσκεται στην θέση Αγιος Ιωάννης στο Μονομάτι Αχαρνών.
  • «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση άδειας χρήσης υδρευτικής γεώτρησης στα οικόπεδα ιδιοκτησίας  Κουνέλλη Γεωργίου και Μεταξά Αθανασίου Πολυξένης, γεωργίας, Έλλης αρδευόμενης έκτασης 2.000τ.μ. στην οδό Ιώνων 9 & Αρχιμήδους και Λεοντίου 115, Ο.Τ. 59, στο Ντράφι Πικερμίου Ν. Αττικής».

           Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν. Σ.   ΜΑΡΙΑ  ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york