Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Ιωάννα Λιάπη – Μήλα. Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής

| |

25

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΑΠΗ – ΜΗΛΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΝΙΔΑ 13

15344 ΠΑΛΛΗΝΗ (ΓΕΡΑΚΑΣ)

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ / 2 ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2106047763 - 6977404130

e-mail: liapi.ioanna@gmail.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1987:

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Βαθμός Πτυχίου: ΑΡΙΣΤΑ (9 1/6).

Εκπ. Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009:

Διδακτορική Διατριβή στο Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Βαθμός: ΑΡΙΣΤΑ

Τίτλος: «Εξίσωση ανδρών-γυναικών και αναπτύγματα μισθών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1998:

ΠΑΤΕΣ–ΣΕΛΕΤΕ: Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών

2010: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

1. Γαλλική γλώσσα επιπέδου Β2

CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE

INSTITUTE FRANCAIS D’ ATHENES

2. Αγγλική γλώσσα επιπέδου Β2

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1. Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης

α) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων»

Από: 23-6-2011 Έως: 30-6-2011

β)Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση».

Από: 10-5-2010 Έως: 21-5-2010

Διοργανωτής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο επιμόρφωσης.

γ)Πιστοποιητικό παρακολούθησης επιμόρφωσης «Εκπαίδευση στους Μικροϋπολογιστές και Στατιστικές εφαρμογές»

Από: 12-3-87 Έως: 18-6-87 (διάρκειας 13 εβδομάδων)

Διοργανωτής: Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι)

δ)Επιμόρφωση σε θέματα Ισότητας των φύλων:

«Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων» Συμμετοχή στο Παρεμβατικό πρόγραμμα «Φύλο και επιλογές ζωής στον 21ο αιώνα» εκπροσωπώντας το ΓΕΛ Αρτέμιδος.

Από: 2005 Έως: 2006

Διοργανωτής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ε)Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Από: 10-3-2006 Έως: 11-3-2006

Διοργανωτής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ζ) Ημερίδα του ΣΕΠ με τίτλο: «Ενιαίο Λύκειο και Εκπαιδευτικοί διέξοδοι μετά το Ενιαίο Λύκειο».

Από: 15-2-2006 Έως: 15-2-2006

Διοργανωτής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-ΚΕΣΥΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

η) Επιμορφωτικό Εργαστήριο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων με θέμα: «Εφηβεία και χαρακτηριστικά των εφήβων. Η συνεργασία εκπαιδευτικών και ψυχολόγων».

Από: 28-2-2006 Έως: 28-2-2006

Διοργανωτής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ–ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚ.-Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ


2. Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων

α)Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου: «Εισαγωγή στη χρήση του SPSS – Μέρος Ι»

Από: 01-07-2007 Έως: 02-07-2007

Διοργανωτής: SPSS B.I. GREECE A.E.

β) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου: « EXCEL I»

Από: 13-11-95 Έως: 17-11-95

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

γ) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου: « EXCEL ΙI»

Από: 14-11-95 Έως: 30-11-95

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

δ) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου: «WINDOWS 3.1»

Από: 09-11-95 Έως: 10-11-95

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

δ) Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου: «WINDOWS 95»

Από: 15-5-98 Έως: 29-5-98

Διοργανωτής:CONSTANTINOU COMPUTER STUDIES

ε)Βεβαίωση παρακολούθησης επιστημονικής ημερίδας «Προκλήσεις στη διαδικασία μάθησης και στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων»

Από: 13-5-2008 Έως: 13-5-2008

Διοργανωτής: Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δ/μιας Εκπ.

στ) Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων με θέμα: «Εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες μάθησης και προσαρμογής στο σχολείο: Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Ανατολικής Αττικής, ο ρόλος του ΚΔΑΥ και του ΙΠΚ Παλλήνης».

Από: 24-11-2005 Έως: 24-11-2005

Διοργανωτής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ–ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΑΤΤΙΚ.-Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ζ) Σεμινάριο: «Ιδανική Διοίκηση με το κλειδί (GRID)».

3. Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή.

α) 2011: Μέλος της Οργανωτικής επιτροπής στο 70 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για θέματα Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

β) 2010: Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής στο 60 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για θέματα Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) 2009: Εισήγηση στο 50 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για θέματα εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

δ) 2008: Εισήγηση στο 50 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στα εφαρμοσμένα οικονομικά (Applied Financial Economics), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ε) Έχω αναλάβει συντονισμό και Διδασκαλία σε Σεμινάρια χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε., που αφορούσαν Πληροφορική και Οικονομικά θέματα.

4. Πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία.

2007: BRITISH COUNCIL – ΙΜΕΠΟ: Υπεύθυνη για το πρόγραμμα: «Οι δρόμοι της πόλης» με το ΓΕΛ Αρτέμιδος.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από τον Σεπτέμβριο 1999 έως σήμερα είμαι καθηγήτρια Οικονομικών σε Δημόσια Λύκεια (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση):

  • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999: Καθηγήτρια Οικονομικών στο Αμερικανικό Κολλέγιο Αγίας Παρασκευής (PIERCE COLLEGE)
  • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999: Καθηγήτρια Οικονομικών σε Δημόσιο Λύκειο.
  • ΣΕΛΕΤΕ – ΑΣΕΤΕΜ 2000: Καθηγήτρια Οικονομικών
  • ΑΣΕΠ 2000: επιτυχία στον διαγωνισμό για πρόσληψη εκπαιδευτικών και μονιμοποίηση (ΦΕΚ 291/Γ 23-11-2001).

Έχω αναλάβει συντονισμό και Διδασκαλία σε Σεμινάρια χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε., που αφορούσαν Πληροφορική και Οικονομικά θέματα.

Έχω Διδάξει Πολιτική Οικονομία σε Σχολή Δημοσιογραφίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999–ΣΗΜΕΡΑ: Καθηγήτρια Οικονομικών

2000: Καθηγήτρια Οικονομικών στη Σχολή ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ.

Διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία Οικονομίας» στην Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ., της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για το Ακαδ. Έτος 1999-2000

Συμμετοχή σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια είτε ως εισηγήτρια είτε ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, για θέματα Εκπαίδευσης, Έρευνας, Ανάπτυξης, εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Εκπαίδευσης μαθητών με ειδικά χαρακτηριστικά, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια βίου εκπαίδευσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάστηκα στην Οικονομική Δ/νση, στο τμήμα Διοικητικής Λογιστικής ως Λογίστρια Κοστολόγησης της Πολυεθνικής Φαρμακοβιομηχανίας GLAXOWELLCOME A.E.B.E., από τον Δεκέμβριο 1988 έως τον Σεπτέμβριο 1999.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1988 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1988: ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ, Εκδοτική Εταιρεία: Κοστολόγος

Ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχω αναλάβει την οργάνωση σε θέματα μηχανογράφησης, Εμπορικών – Εισαγωγικών επιχειρήσεων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1987–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1987: ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΑΕ. Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών: Υπεύθυνη Δ/νσης Μηχανογράφησης

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Από τις Εκδόσεις Σιδέρη έχει εκδοθεί το βιβλίο μου με θέμα: «Οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας»

Δημοσιεύσεις άρθρων που αφορούν οικονομικά θέματα, στον ημερήσιο Τύπο

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york