Δευτέρα 6 Μαΐου 2013

Δημοτικοί παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί: Λειτουργούν «ως έχουν» μέχρι το 2014

491 Λύση στη συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών  παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών δίνει διάταξη η οποία περιέχεται στη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.  4117 ΦΕΚ 98). Σύμφωνα με την επίμαχη ρύθμιση η οποία περιέχεται στο άρθρο 13 συγκεκριμένες κατηγορίες παιδικών  σταθμών θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. Η σχετική διάταξη κρίθηκε αναγκαία καθώς σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία των συγκεκριμένων δημοτικών  παιδικών  βρεφονηπιακών σταθμών θα ήταν στον αέρα. Πρόκειται για παιδικούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους ή συστήνονται εντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του δήμου ή ως υπηρεσία του δήμου. Η διάταξη προβλέπει ότι «θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  επέχει η συστατική τους πράξη ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά τη κατάργηση του οικείου ΝΠΔΔ». Ο κανονισμός λειτουργίας των παραπάνω σταθμών καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται στον πρότυπο κανονισμό που εκδίδεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής  Ασφάλισης και  Πρόνοιας. Στη ρύθμιση επισημαίνεται τέλος ότι «μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας, οι  δημοτικοί παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τους υφιστάμενους κανονισμούς.

localit.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york