Τρίτη 2 Απριλίου 2013

ΘΕΤΙΚΟ Ισοζύγιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013

237 Ταμειακό πλεόνασμα ύψους 362,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζει το α’ δίμηνο του 2013 ο Ενοποιημένος Προϋπολογισμός της Αυτοδιοίκησης. Το πλεόνασμα οφείλεται, κυρίως, στην βελτίωση των ιδίων εσόδων και συγκεκριμένα των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών καθώς οι επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό έχουν μειωθεί σημαντικά (-12%) σε σχέση με το α’ δίμηνο του 2012.

Σε ότι αφορά τις δαπάνες, είναι μειωμένες κατά 13%, σε σύγκριση με το α΄ δίμηνο του 2012.

Ειδικότερα, για το μήνα Φεβρουάριο του 2013, το πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό ανέρχεται στα 180,1 εκατ. ευρώ, ενώ συνεχίζεται η καλή πορεία των εσόδων και η συγκράτηση των δαπανών στις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας 2013-2016.

Σε σχετική του δήλωση, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, τόνισε:

«Με την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εσωτερικών τους τελευταίους μήνες, συμβάλλει σημαντικά στην εθνική προσπάθεια.

Ο εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών, ο περιορισμός της σπατάλης και η ενίσχυση των εσόδων των Δήμων από άλλες πηγές, πλην του Κράτους, δημιουργούν πλεόνασμα 362,3 εκατ. Ευρώ για το α’ δίμηνο του 2013 και ενισχύουν την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, στόχος για τον οποίο είχαμε δεσμευθεί εξαρχής.

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται καθημερινά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με συστηματική δουλειά και συνεργασία όλων των πλευρών, θέτει τις βάσεις για ένα νέο μοντέλο, απογαλακτισμένο από τις εξαρτήσεις του παραδοσιακού Κράτους. Κάτι που θα ξαναδώσει στους Δήμους και τις Περιφέρειες, μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια και περισσότερη διοικητική αυτονομία».

via

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york