Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Είναι η καλλιτεχνική και μουσική εκπαίδευση πολυτέλεια; [Γράφει ο Γιάννης Αδριανός, Πρόεδρος ΣΓΚ Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα]

|

Από http://pallinipress.blogspot.gr/

pallinipress055 Στην δύναμη των σχολείων του Δήμου Παλλήνης, κατά συνέπεια και στα πλαίσια της δικής μας Ένωσης Γονέων, βρίσκονται το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέ­ρακα και το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης. Είναι τα πρώτα ιδρυθέντα και από τα μεγαλύτερα σε μαθητική δυναμικότητα σχολεία αυτού του χα­ρακτήρα. Εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, φωνές ακούμε να λένε πως τα δύο αυτά σχολεία κοσμούν με την παρουσία και την δράση τους τον Δήμο, τον κοινωνικό ιστό της περιοχής.

Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, ειδικά στην φετινή σχολική χρονιά και τα δύο σχολεία αντιμετώπισαν σοβαρότα­τα προβλήματα που απειλούν ακόμα και

την ύπαρξή τους. Επειδή είναι διαδημο­τικά - υπερτοπικά, υπάρχουν με ευθύνη της πολιτείας μεταφορές των μαθητών, όχι γιατί τους γίνεται κάποια ιδιαίτερη χάρη, αλλά γιατί προβλέπεται από τον νόμο της ίδρυσή τους, ακριβώς γιατί

αυτά δεν μπορούν καν να υπάρξουν. Κόπηκαν λοιπόν οι μεταφορές τουλάχιστον για δύο και πλέον μήνες γεγονός που απείλησε τα σχολεία με συρρίκνωση.

Ειδικά από το Καλλιτεχνικό μαθητές και γονείς, αλλά και εκπαιδευτικοί στην κυριολεξία «έλιωσαν παπούτσια», από Υπουργείο σε Υπουργείο, από Δήμο και Περιφέρεια, από υπηρεσία σε υπηρε­σία, από παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, αλλά και με πολύμορφες εκδηλώσεις διαμαρ­τυρίας μαζί με τα υπόλοιπα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας και άλ­λες θιγόμενες σχολικές κοινότητες, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλον ώστε να υπάρξει λύση στο πρόβλημα.

Πρόσθετο εμπόδιο στάθηκε το προ­ηγούμενο καλοκαίρι η παράλογη και για μας παράνομη απόφαση της πλειοψη­φίας του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, να μην προκηρύξει διαγωνισμό για την δημοπράτηση δρο­μολογίων για τα σχολεία μας, όπως προ­έκυπτε από το μέχρι 5/9/2012 νομικό πλαίσιο, και την σχετική υποχρέωση του Δήμου χωρίς αυτό να σημαίνει και δα­πάνη από τα έσοδά του. Απόφαση την οποία με κάθε πρόσφορο τρόπο προ­σπαθήσαμε να ακυρώσουμε ακριβώς για να μην καταδικαστούν τα σχολεία μας σε «ξαφνικό θάνατο».

Στην σωρεία των προβλημάτων πα­ρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυμένο το πρό­βλημα της στελέχωσης με εκπαιδευτικό δυναμικό ειδικών μαθημάτων. Στο Καλ­λιτεχνικό οι καθηγητές ειδικοτήτων κινη­ματογράφου και χορού διορίστηκαν στα μέσα Δεκέμβρη με αποτέλεσμα να χαθεί σχεδόν όπως κάθε χρόνο, το πρώτο δι­δακτικό τρίμηνο, ενώ στα Μουσικά σχο­λεία με καταγεγραμμένες 12000 κενές διδακτικές ώρες εβδομαδιαία και πα­νελλαδικά, καλύπτονται για φέτος μόνο 546, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία των σχολείων και την απαξίωσή τους.

στοιχεία της κατάστασης, αυτό που έχει σημασία, είναι να κατανοήσουμε πώς γενικά το αγαθό της δημόσιας εκπαί­δευσης βρίσκεται σε κίνδυνο από τις πολιτικές των περικοπών και των άλλων μέτρων που φτωχαίνουν τον λαό, απο­γυμνώνουν τον παραγωγικό πλούτο της χώρας, και εξαθλιώνουν κοινωνικά και οικονομικά την μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, και χρωματίζουν με γκρίζο το μέλλον της νέας γενιάς.

Θα έλεγα επίσης πως ανεξάρτητα από επιμέρους πολιτικές και ιδεολογι­κές διαφοροποιήσεις αν αυτό που μας ενώνει είναι η στήριξη, η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευ­σης οφείλουμε από κοινού όλοι, με ενό­τητα γονιών-εκπαιδευτικών-μαθητών να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυν­ση, αφήνοντας κατά μέρος όχι μόνο τις διαφορές μας, αλλά και την «επανάστα­ση» του πληκτρολόγιου και του καναπέ.

Ξέρουμε τέλος πως πολλοί μας ρω­τούν αν μπροστά σε μια τέτοια κατά­σταση έχουμε δίκιο να μιλάμε για την μουσική και καλλιτεχνική παιδεία ή αυτό είναι μια άχρηστη και περιττή πο­λυτέλεια.

Λέμε λοιπόν πώς σε όλες τις δύσκο­λες στιγμές του, ο λαός μας τραγούδη­σε τον πόνο και την ελπίδα του, ζωγρά­φισε την δυστυχία, αλλά και την χαρά του, πήρε ανάσα από την τέχνη την μουσική και τον πολιτισμό, βρήκε αποκούμπι σε μια μουσική που έφερε στα αυτιά και τα χείλη του, μεγαλούργησε σε όλες τις μορφές της τέχνης βαδίζο­ντας στο δύσκολο δρόμο του αγώνα για την λευτεριά την επιβίωση την κοινωνι­κή προκοπή.

Γιάννης Αδριανός,
Πρόεδρος ΣΓΚ Καλλιτεχνικού
Σχολείου
Γέρακα, μέλος του ΔΣ της
Πανελλήνιας
Ένωσης Γονέων Μουσικών
και
Καλλιτεχνικών Σχολείων

 

πηγή Εφημερίδα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Παλλήνης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york