Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

H έλλειψη στοιχειώδους προσοχής και ευθύνης, με την οποία ασκείται το αντιπολιτευτικό έργο στον Δήμο Μαρκοπούλου!

pallinipress046 Όπως όλοι γνωρίζουμε, αρμοδιότητα και καθήκον της Δημοτικής Αρχής, είναι η έμπρακτη εφαρμογή της πολιτικής της. Για το παραγόμενο έργο της, ελέγχεται θεσμικά, από το σύνολο της Αντιπολίτευσης. Καθήκον λοιπόν της τελευταίας, είναι να ελέγχει τις ενέργειες και την πολιτική που ασκεί γενικότερα η Δημοτική Αρχή, ασκώντας την επιβαλλόμενη κριτική και βέβαια αντιπαραθέτοντας εναλλακτικές προτάσεις.

Χθες λοιπόν, μας κατατέθηκε μια έγγραφη αίτηση, δέκα (10) συμβούλων της Αντιπολίτευσης, που αντιστοιχούν στις δύο παρατάξεις: «Ανθρώπινη Πόλη - Λύσεις Ζωής» και «Δύναμη Ελπίδας» και έναν ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο(κος Σπ. Γέγος), στο οποίο αναγράφονται τα εξής:

Με την παρούσα αίτησή μας και δυνάμει του άρθρου 67, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87A') παρακαλούμε όπως συγκαλέσετε, εντός των νόμιμων προθεσμιών, Δημοτικό Συμβούλιο, με τα ακόλουθα δύο(2) θέματα:

1.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και το Πρόγραμμα Οικονομικής Αποκατάστασης (Εξυγίανσης).

2.- Ενημέρωση για την έγκριση ή μη της 13ης Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2012 και για την πορεία του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

3.-Συζήτηση για τον θεσμικό ρόλο και την ορθή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μας κάνει εντύπωση, ότι κανείς από τους δέκα (10) Δημοτικούς Συμβούλους, που συνυπογράφουν την αίτηση σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν πρόσεξε, πως ενώ αναγράφεται, πως επιθυμούν να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο (2) θέματα, στη συνέχεια, παρατίθενται τρία (3) θέματα!

Είναι κρίμα, να αποκαλύπτεται με αυτό τον τρόπο, η έλλειψη στοιχειώδους σοβαρότητας και κυρίως της ελάχιστης προσοχής, που θα έπρεπε να έχουν, όσοι απ’ την Αντιπολίτευση ασχολούνται με τα κοινά του Δήμου μας, ιδιαίτερα όταν υπογράφουν δημόσια έγγραφα!

Είναι ενδεικτικό, το μόνιμο δυστυχώς γεγονός, ότι κάποιοι αντιπολιτευόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στην πόλη μας, με περίσσια ελαφρότητα, «μελετούν» και «ασχολούνται», με τα δημοτικά ζητήματα.

Εκ των πραγμάτων, καλούμε πλέον, τους αιτούντες Δημοτικούς Συμβούλους, να προσέλθουν έγκαιρα στον Δήμο Μαρκοπούλου, αφού πρώτα έχουν κατασταλάξει στην θεματολογία που επιθυμούν να υπάρξει στο Δ.Σ. και να μας ενημερώσουν για το τελικό τους αίτημα: Θέλουν να συζητηθούν δύο ή τρία θέματα; Πόσα και ποιά εξ’ αυτών;

Περιττό βέβαια να αναφέρουμε, ότι η Δημοτική Αρχή θα ικανοποιήσει άμεσα το αίτημα της Αντιπολίτευσης, καθώς είμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα, μας ζητηθεί.

Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση, ούτε πρόκειται ποτέ, να έχουμε στο μέλλον!

Αυτό όμως, που σίγουρα χρειάζεται επειγόντως ο Δήμος Μαρκοπούλου, είναι να αποκτήσει επιτέλους, μια στοιχειωδώς σοβαρή, υπεύθυνη και χρήσιμη για τον τόπο, Δημοτική Αντιπολίτευση.

Γραφείο Τύπου Δήμου Μαρκοπούλου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york