Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Νέο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα

101 Νέο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Οπως είπε, η Κυβέρνηση παρουσιάζει σήμερα στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε ειδική, ανοιχτή συνεδρίαση, το βασικό σκεπτικό το οποίο οδηγεί σε ένα νέο νόμο για τα αυθαίρετα. Το ΥΠΕΚΑ θέλει να καταγράψει, εκ των προτέρων, όλες τις απόψεις και προτάσεις των βουλευτών για το θέμα.
Η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργού Αναπληρωτή να γίνει μία ανοιχτή κοινοβουλευτική διαδικασία, ώστε να συγκεντρωθούν οι απόψεις των εκπροσώπων των πολιτών, πριν η κυβέρνηση αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ακολουθείται για πρώτη φορά στο ζήτημα των αυθαιρέτων. Βούληση της Κυβέρνησης είναι η σύνθεση των απόψεων, στην κατεύθυνση μίας ολιστικής αντιμετώπισης του ζητήματος των αυθαιρέτων.
Βασικές κατευθύνσεις του πλαισίου είναι:
- Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων σε ένα ενιαίο κείμενο
- Η κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών και η ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε παράβασης, ώστε να αποκατασταθούν οι ανισότητες και να εμπεδωθεί το κράτος δικαίου
- Η θεσμική θωράκιση και ενίσχυση της νομικής «κόκκινης γραμμής» για την ύπαρξη αυθαιρέτων, με στόχο την κατοχύρωση του χρονικού σημείου ύστερα από το οποίο δεν θα γίνει, επ’ ουδενί, δεκτή οποιαδήποτε αυθαιρεσία.
- Η καταγραφή των αυθαιρέτων, με παροχή διευκολύνσεων στους πολίτες, ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί και να υπολογισθεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, με τρόπο ανταποδοτικό και όχι εισπρακτικό
- Η όσο το δυνατόν καλύτερη νομική θωράκιση των διαμορφούμενων διατάξεων
Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την ακρόαση των βουλευτών και την καταγραφή των απόψεών τους, να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του σχεδίου νόμου, το οποίο θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και κατόπιν θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωση που ετέθη υπ΄όψιν των βουλευτών:
Σκοπός - Γενικά
Σκοπός της νέας νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τις αυθαίρετες κατασκευές είναι να αντιµετωπίσει – επιτέλους - ριζικά, το υπαρκτό από δεκαετίες πρόβληµα της πολεοδοµικής αυθαιρεσίας µέσα από την περιβαλλοντική αλλά
και πολεοδοµική του διάσταση.
Σύµφωνα µε τη νοµολογία, «το οικιστικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε συνταγµατικώς προστατευόµενη αξία». Οι διατάξεις αυτές του Συντάγµατος [άρθρο 24 παρ. 1 και 2] απευθύνουν στον κοινό και κανονιστικό νοµοθέτη επιταγές ώστε να ρυθµίσει την πολεοδοµική διαµόρφωση βάσει ενός ορθολογικού πολεοδοµικού σχεδιασµού, δηλαδή σχεδιασµού υπαγορευόµενου από πολεοδοµικά κριτήρια και προσαρµοσµένου στην ιδιοµορφία και την εν γένει φυσιογνωµία, καθώς και τις ανάγκες, κάθε περιοχής.
Η εικόνα που υπάρχει σήµερα αναφορικά µε τις πολεοδοµικές αυθαιρεσίες συνδέεται:

µε χρόνιες παθογένειες του τρόπου οικιστικής ανάπτυξης, µε ελλιπή αν όχι ανύπαρκτο σχεδιασµό.

µε τη διατήρηση γκρίζων περιοχών αλλά και µεθόδων που πολλές φορές οδηγούσε σε έµµεση νοµιµοποίηση των αυθαιρεσιών.

µε την αποσπασµατική αντιµετώπιση εκ µέρους των ανά την επικράτεια Πολεοδοµιών, πολεοδοµικής νοµοθεσίας και εφαρµογής κανόνων.

µε την πολιτική ατολµία να ληφθούν ριζικά µέτρα κατά της πολεοδοµικής παραβατικότητας.

Επιπρόσθετα στο επίπεδο του πολεοδοµικού - χωροταξικού σχηµατισµού ήταν και είναι εµφανής η απουσία ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού πλαισίου. Το γεγονός αυτό υποβαθµίζει το δοµηµένο περιβάλλον και επηρεάζει αρνητικά την καθηµερινή ζωή των πολιτών.
Στόχοι
Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί στόχοι µας για την δηµιουργία ενός δίκαιου, ορθολογικού, και αποτελεσµατικού νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης και της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης συνοψίζονται ως εξής :
Αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και του περιβάλλοντος από τις πολεοδοµικές αυθαιρεσίες που εντέλει οδήγησαν στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Αποκατάσταση των ανισοτήτων που έχουν προκύψει µεταξύ των πολιτών και η εµπέδωση του κράτους δικαίου.

Χάραξη της «κόκκινης γραµµής» για την αυθαίρετη δόµηση στο µέλλον µέσω ενός αποτελεσµατικού τρόπου κρίσης και ελέγχου της Διοίκησης που θα διαθέτει αξιόπιστα και επιστηµονικά έγκυρα εργαλεία προς τούτο.

Αντιµετώπιση του προβλήµατος µέσα από την περιβαλλοντική και πολεοδοµική του διάσταση στην λογική της βιώσιµης ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος

Συνέργεια του θεσµικού πλαισίου για την αντιµετώπιση της πολεοδοµικής παραβατικότητας αφενός µε τον απαραίτητο σχεδιασµό στην κατεύθυνση του οποίου πρέπει να κινείται η Πολιτεία και αφετέρου µε το πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη του κτιριακού αποθέµατος της χώρας (ΝΟΚ, Ταυτότητα Κτιρίων).

Κατηγοριοποίηση των γενόµενων παραβάσεων, στο µέτρο του εφικτού, ώστε τα προτεινόµενα µέτρα να συνδυαστούν αποτελεσµατικά σε κάθε µία από τις παραβάσεις αυτές.

Κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης µε ενσωµάτωση των κατά καιρούς εγκυκλίων- οδηγιών της διοίκησης αλλά και συµµόρφωση προς την νοµολογία του ΣτΕ.

Παροχή κινήτρων στους πολίτες για την υπαγωγή στις διατάξεις του
νόµου.

kerdos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york