Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜΟΣΠΑΛΛΗΝΗΣ - Πόπη Ζινέλη – Η παραίτησή της (Δείτε την!!!)

Πόπη Ζινέλη: Δήμαρχε σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπο μου, αλλά δεν προσδοκώ να κατακτήσω τον τίτλο του καλού κλητήρα που παράγει γρήγορες –πολλές και καλές φωτοτυπίες….

IMG_000000011

Γέρακας, 12-10-2012
Ιθάκης 12 Γέρακας
Προς: Δήμαρχο Παλλήνης Αθ. Ζούτσο
Κοιν: 1.Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης
2.Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης
3.Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκ/σης Δήμου Παλλήνης

Θέμα: «Παραίτηση από την θέση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Αγαπητέ Δήμαρχε,

Καταρχήν αποτελεί μέγιστη τιμή για εμένα το γεγονός ότι μου εμπιστευτήκατε το δύσκολο έργο της διερεύνησης και της καταγραφής, ενός θέματος ιδιαίτερης πολιτικής και ηθικής σημασίας, όπως ήταν ο έλεγχος των πεπραγμένων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την περίοδο από 1-7-2011 έως 26-6-2012. Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπο μου, και την βοήθεια που μου παρείχατε.

Σήμερα, μετά από ένα διάστημα κοπιαστικής καταγραφής και επίπονων προσπαθειών, λαμβανομένης υπόψη της χαοτικής κατάστασης που αντικρίσαμε, και της χρονικής συγκυρίας που συνέπεσε με τις καλοκαιρινές διακοπές σχολικών μονάδων, αιρετών συναδέλφων, υπαλλήλων (θέματα για τα οποία ενημέρωνα προφορικά και γραπτά και εσάς και την Σχολική Επιτροπή), έχουμε ήδη δρομολογήσει με την 22/2012 απόφαση του Νομικού προσώπου, όπως άλλωστε γνωρίζετε και μας υποδείξατε, τις παρακάτω εξελίξεις:

§ Ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές του ελέγχου των οικονομικών της επιτροπής

§ Αίτημα γνωμοδότησης από νομικό σύμβουλο του Δήμου, για τις ενδεδειγμένες ενέργειες μας, μετά το πόρισμα των ορκωτών λογιστών.

Χαίρομαι που υπήρξε από το πρόσωπο σας η πρωτοβουλία για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, θεωρώντας ότι υπήρξε ανταπόκριση και σε προσωπικές μου επιδιώξεις . Όπως γνωρίζετε η επιλογή μας στο ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής, για ανάθεση σε ειδικούς, λογιστικού και νομικού έλεγχου, σχετικά με το αν προκύπτουν αποχρώσεις ενδείξεις για την τέλεση δημοσιονομικών παραβάσεων, την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων και την ύπαρξη ποινικών αδικημάτων, απέβλεπε στο να αναζητηθούν ευθύνες αν υπάρχουν αρμοδίως, πάντα με σκοπό την προάσπιση του δημοσίου και δημοτικού συμφέροντος.

Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της σχολικής επιτροπής και κατόπιν και των δικών σας πρωτοβουλιών, έχουν τεθεί οι βάσεις για να είναι αποτελεσματική η έρευνα από τα αρμόδια όργανα (Σώμα επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας διοίκησης, Ελεγκτές Υπ. Οικονομικών και Ελεγκτικό συνέδριο, Εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές)

Παράλληλα αποτελεί επιτακτική ανάγκη-υποχρέωση για μένα η προσφορά έργου στα θέματα παιδείας, κάτι που προσπαθώ πάνω από 20 χρόνια. Yπηρετώντας δύο αγαπημένες μου επιλογές, την Αυτοδιοίκηση και την Παιδεία εδώ και πολλά χρόνια, θεωρώ ότι η προσφορά μου έχει νόημα μόνο στην κατεύθυνση οργάνωσης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η οποία στραγγαλίζεται αυτή την στιγμή ασφυκτικά από το παρελθόν της. Δεν προσδοκώ να κατακτήσω ούτε τον τίτλο του καλού κλητήρα που παράγει γρήγορες –πολλές και καλές φωτοτυπίες, ούτε του υπαλλήλου νομικού γραφείου που επιδίδεται σε ατέρμονη αλληλογραφία νομικής-διοικητικής φύσης.

§ Η «κατανάλωση» φαιάς ουσίας, ενέργειας, χρόνου, ψυχικού σθένους, για θέματα δευτερεύοντα και ανεξάρτητα από την παιδεία,

§ παράλληλα με τις επαγγελματικές και τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις,

μου δημιουργεί αγανάκτηση και με οδηγεί στην λήψη απόφασης απομάκρυνσής μου από την Προεδρία του ΝΠΔΔ. Θεωρώ ότι μπορώ με την ιδιότητα του απλού μέλους της σχολικής επιτροπής, να συνεχίσω τις υποχρεώσεις μου σε αυτήν την κατεύθυνση προσφοράς στα σχολεία. Η δέσμευση που ανέλαβα για την εσωτερική κάθαρση της προηγούμενης περιόδου, έχει δρομολογηθεί ανεπιστρεπτί.

Κατά συνέπεια, καταθέτω την παραίτησή μου από την προεδρία της επιτροπής και θεωρήστε την οριστική από σήμερα.

Με δεδομένη την απουσία μου στην περίοδο 7ος 2011-6ος 2012, προτείνω την ανάληψη της προεδρίας του ΝΠΔΔ στο εξής, από αρμόδιο αιρετό στέλεχος της διοίκησης το οποίο συνυπηρετούσε στην επίμαχη περίοδο και ως μέλος της διοίκησης του Δήμου είχε τις αρμοδιότητες - την υποχρέωση – την πληροφόρηση εκείνης της περιόδου και διαθέτει τον χρόνο που απαιτείται για την νομική υποστήριξη της κάθαρσης που ξεκίνησε.

Η εκτίμησή μου στο πρόσωπο σας και στην ακεραιότητα του χαρακτήρα σας, παραμένει η μέγιστη δυνατή και, σε εθελοντική βάση θα σας στηρίξω σε κάθε ενέργεια και πρωτοβουλία που αποβλέπει στην εμπέδωση της διαφάνειας.

Πόπη Ζινέλη

Δημοτική Σύμβουλος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york