Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Γιώργος Πατούλης: «Να εφαρμοστεί ο Καλλικράτης και όχι να λειτουργεί ως άλλοθι του ΥΠΕΣ…»

002 «O “Καλλικράτης”  θα μπορούσε να αποτελέσει τομή για τη διοικητική δομή της χώρας και ουσιαστικό “εργαλείο ανάπτυξης” της Αυτοδιοίκησης, εάν ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ακολουθούσε αντίστοιχα και η μεταβίβαση των απαραίτητων πόρων.

Στα θετικά του αναγνωρίζω τη δυνατότητα που δίνει στην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Από την άλλη όμως, από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του διαπιστώσαμε μια σειρά από αρνητικά, όπως:

Δεν έχουν αποδοθεί οι πόροι, που προβλέπονται από την εφαρμογή του “Καλλικράτη” να αποδίδονται στους ΟΤΑ. Για παράδειγμα: το σύνολο των τελών κυκλοφορίας, το 12% από το ΦΠΑ, το 50% από τοn Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, το 20% από τοn Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Δεν έχουν υπογραφεί οι υπουργικές αποφάσεις, που θα καθορίζουν τα κριτήρια χρηματοδότησης κάθε δήμου.

Δεν έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ, που χρηματοδοτεί έργα τοπικής σημασίας, το οποίο αντικατέστησε το ΘΗΣΕΑ.

Έχουν «παγώσει» οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ.

Οι υπηρεσίες μας δυσλειτουργούν με την απόφαση της κυβέρνησης να μην ανανεωθούν οι ετήσιες συμβάσεις εργαζομένων.

Δεν προβλέφθηκε η μοριοδότηση των υφιστάμενων συμβασιούχων, ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.

Έχει μειωθεί από το 2010 η χρηματοδότησή μας μέσω των ΚΑΠ κατά 30%.

Δεν μας έχει ακόμη αποδοθεί η ΣΑΤΑ, αλλά και η 4η δόση από αυτά που μας οφείλονται με βάση τοn Ν. 1828/1989.

Αν λοιπόν μας αποδίδονταν οι θεσμοθετημένοι από τον “Καλλικράτη” πόροι, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου Αμαρουσίου, ενώ θα μπορούσαμε να  αντιμετωπίσουμε  τα συσσωρευμένα από τις Διοικήσεις του παρελθόντος  χρέη μας. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ. οφείλει αντί να “καμαρώνει” για τον “Καλλικράτη”, να τον εφαρμόσει, όπως τον ψήφισε. Και όχι να τον χρησιμοποιεί ως άλλοθι για να μειώνει τη χρηματοδότηση των δήμων, υπηρετώντας τη λογική του μνημονίου».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york