Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Οι μαθητές δεν πρέπει να γράφουν περισσότερα από ένα τεστ την ημέρα και τρία την εβδομάδα

005 Να αποφεύγουν οι καθηγητές να βάζουν στους μαθητές τους τεστ  σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα και  τριών την εβδομάδα ζητά το υπ. Παιδείας από τους Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων.

Ειδικότερα το υπ. Παιδείας με την εγκύκλιο του επισημαίνει τα εξής:


Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον προγραμματισμό των ωριαίων υποχρεωτικών δοκιμασιών και των τεστ και στην υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας και συντονίζει τη διεξαγωγή των ωριαίων δοκιμασιών, σύμφωνα με πρόγραμμα που  κατατίθεται από τους διδάσκοντες, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα και των τριών την εβδομάδα.

Στο Γυμνάσιο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το άρ. 2 του Π.Δ. 409/1994                    (Φ.Ε.Κ. 226 Α΄) και οι ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση, μία σε κάθε μάθημα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε στο προηγούμενο μάθημα η σχετική ανακεφαλαίωση.

Στο Γενικό Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2006 (Φ.Ε.Κ. 65 Α΄) και Π.Δ. 12/2009 (Φ.Ε.Κ. 22 Α΄).

Στο Επαγγελματικό Λύκειο η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2008      (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄ ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Φ.Ε.Κ. 86 Α΄).

Στις Επαγγελματικές Σχολές η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2008    (Φ.Ε.Κ. 82 Α΄).

Με την αδιαμφισβήτητη συμβολή σας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ευελπιστούμε στη συνεργασία σας, τόσο με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και με τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Πηγή : http://7gymaxarnai.blogspot.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york