Τετάρτη 26 Μαΐου 2010

Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 52 και της παρ. 1 του άρθρου 53 του Π.Δ/τος 30/96, περί κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης" των ισχυουσών διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.Σας Προσκαλούμε

σε τακτική Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής, που θα γίνει στο Νομαρχιακό Κατάστημα, την 31η Μαΐου 2010, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, με θέματα ημερησίας διάταξης:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πρόβλημα των διοδίων στη Βορειοανατολική Αττική.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΝΑΑΑ και της Κοινότητας Ανθούσας, με σκοπό την υλοποίηση του έργου: « Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης».
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΝΑΑΑ και του Δήμου Γέρακα, με σκοπό την υλοποίηση του έργου: « Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Γέρακα» στις πολεοδομικές γειτονιές Σταυρός – Γαργηττός Ι – Κέντρο και Μπαλάνα.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΝΑΑΑ και του Δήμου Κρωπίας, με σκοπό την υλοποίηση του έργου: «Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Κρωπίας».
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάληψης από την ΝΑΑΑ, ως φορέας υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή δικτύων ομβρίων υδάτων στις περιοχές Βάρη, Βάρκιζα και Λαθούριζα του Δήμου Βάρης».
7. Ανακοίνωση για το Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών με τίτλο: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ & Β’ Βαθμού (¨Η ΑΘΗΝΑ¨): Γυναίκες – Όραμα και Δημιουργία για Ανθρώπινες Πόλεις, που θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό κέντρο ¨Σπύρος Λούης¨( Βασ. Όλγας 12, Μαρούσι) από 17 έως τις 19 Ιουνίου 2010.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαφόρων μεταβολών σε άδειες πωλητών λαϊκών αγορών.
9. Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την compact εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καλυβίων.
10. Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «εργοστάσιο κατασκευής προϊόντων συσκευασίας, της εταιρείας ΠΡΟΣΥ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Φουντουκιάς ( Πάροδος Λ. Τατοϊου 234), περιοχή Αγ. Δημήτριος – Μονομάτι, του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής» .
11. Ανακοίνωση για την υπαγωγή στην διαδικασία της υποκατηγορίας 4, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332Β/03), των έργων:

* Εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών, της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΛΗΧΑΝΤΖΗ, που βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Ηφαίστου 35, θέση Τζήμα του Δήμου Κορωπίου.

* Νέο εργαστήριο ανάμειξης και συσκευασίας υγρών απορρυπαντικών και καθαριστικών του Αθανασίου Κουτσουμπεϊλή που θα εγκατασταθεί σε τμήμα ισογείου βιομηχανικού κτιρίου που βρίσκεται στον 26ο χλμ. Λ. Κορωπίου Αττικής.
* Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών προϊόντων συσκευασίας στην επωνυμία : «ΕΛ ΠΛΑΣΤ Ε.Ε.» που βρίσκεται στο 33ο χλμ. Ε. ο. Αθηνών – Λαμίας στο Πολυδένδρι.
* Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης δραστηριότητας: εργοστάσιο κατασκευής ξύλινων και μεταλλικών επίπλων, της εταιρείας ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στην θέση: Τσούμπα στον Δήμο Αυλώνα .
* Λειτουργία υφιστάμενης εμπορικής αποθήκης και ανέγερση νέας της εταιρείας UNIGREEN – ΣΟΒΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ & ΕΞΟΧΗΣ Α.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή θέση Ήμερο Πεύκο του Δήμου Αυλώνα


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν. Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york