Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

5ο Φόρουμ Αυτοδιοίκησης - Τα συμπεράσματα ..Ολοκληρώθηκε το 5ο Φόρουμ Αυτοδιοίκησης με θέμα: «Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αναπτυξιακή Πορείας της Ελλάδας και της Ε.Ε.», με τα εξής Συμπεράσματα:


ΓΕΝΙΚΑ


- Επαναπροσδιορισμός των Σχέσεων Κράτους - Αυτοδιοίκησης μέσω και της. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των Δήμων δεν πρέπει να πλήττεται με πράξεις όπως το παρατηρητήριο, την αυθαίρετη κατάργηση αρμοδιοτήτων κ.α. ερήμην της Αυτοδιοίκησης.


- Έμφαση στις σχέσεις Δήμου - Δημότη ως προς την ιεράρχηση των αναγκών των Δήμων σύμφωνα και με τις νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες και συμμετοχή των πολιτών στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων.


- Κινητοποίηση των τοπικών Κοινωνιών για συλλογική δράση, με ανάληψη πρωτοβουλιών για στήριξη των κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών.


- Εξορθολογισμός των δράσεων των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Δημοτών με έμφαση στη στήριξη των ανέργων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ιδίως για τους νέους.


- Άμεση ανάγκη περιφρούρησης της αξιοπρέπειας των αιρετών και της αξιοπιστίας του Θεσμού από σκοπούμενες επιθέσεις από μερίδα των Μ.Μ.Ε. και από «αβασάνιστες» διώξεις στο πνεύμα της περιρρέουσας ατμόσφαιρας.


- Αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα από τους αιρετούς στην λήψη αποφάσεων με αποκλειστικό γνώμονα το γενικό δημόσιο συμφέρον.


- Αυτοσυγκράτηση και ηθική στις παραταξιακές ενδοδημοτικές αντιπαραθέσεις των αιρετών.


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ


- Ουσιαστική συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο διάλογο για το νέο ΕΣΠΑ 2 (ΣΕΣ).


- Ειδικό Υποπρόγραμμα αποκλειστικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο ΕΣΠΑ 2 (ΣΕΣ) τουλάχιστον σε ποσοστό 5%.


- Δημιουργία συνθηκών για ταχεία ωρίμανση έργων με διαρθρωτικές παρεμβάσεις και ευελιξία στην γραφειοκρατική αγκύλωση των Δήμων.


- Σύσταση στην ΚΕΔΕ ή σε κάθε ΠΕΔ εξειδικευμένου φορέα τεχνικής υποστήριξης όλων των ΟΤΑ για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.


- Επεξεργασία και υποβολή από κάθε ΠΕΔ ολοκληρωμένων ώριμων προτάσεων αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας ανά Περιφέρεια για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.


- Εκπαίδευση προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών για σύνταξη μελετών και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα Έργα και Προγράμματα.


- Καθιέρωση ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου (με ειδικά προσόντα και εμπειρία) με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και προώθηση των αναπτυξιακών διαδικασιών του Δήμου και των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.


- Συμμετοχή των δομών της Αυτοδιοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων χωρίς ενδιάμεσους φορείς.


- Ανάληψη πρωτοβουλιών των Δήμων για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων (δημοτικός φωτισμός, δημοτικά κτίρια, δημοτικός στόλος κ.λπ.).


- Ανάληψη πρωτοβουλιών των Δήμων για ενίσχυση των Τοπικών αγορών. Ενδεικτικά αναφέρονται: προβολή της Τοπικής Αγοράς με κάθε μέσο. Ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων των Δήμων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της Τοπικής Αγοράς.


- Προσβασιμότητα με κάθε τρόπο.


- Προσέλκυση επισκεπτών και με την οργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων ασφαλώς και με την αξιοποίηση συγκεκριμένων χώρων προς ενέργεια αυτών των δραστηριοτήτων.


- Ανατροπή των δυσκολιών, που επιφέρει το υφιστάμενο νομοθετικό πλέγμα, ειδικότερα στην αξιοποίηση των παραπάνω χωρών.


ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ


- Μείωση της γραφειοκρατίας που έχει διογκωθεί υπέρμετρα μετά και τις τελευταίες ρυθμίσεις και καθιστά αναποτελεσματικό το έργο των Δημοτικών Αρχών.


- Σταθεροποίηση των πόρων, με μεταφορά της ευθύνης για μη εφαρμογή των προϋπολογισμών στους υπεύθυνους για την μη ομαλή χρηματοδότηση των Δήμων.


- Απλούστευση και ομογενοποίηση του έργου των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και κατάργηση των πολλαπλών αλληλοκαλυπτόμενων φορέων. (ΜΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ).


- Κωδικοποίηση και απλούστευση της Νομοθεσίας, που αφορά στο σύνολό της την Αυτοδιοίκηση (προμήθειες, εκτέλεση έργων, υποχρεώσεις αιρετών και υπαλλήλων, εξατομίκευση της υπευθυνότητας).


- Κατάργηση περιοριστικών όρων για την ανάθεση σε τρίτους έργων και υπηρεσιών και καθιέρωση του κριτηρίου του δημοσίου συμφέροντος.


Θεσμοθέτηση εκλογής δημοτικών συμβούλων με ανάλογη εφαρμογή της εκλογής βουλευτών Επικρατείας.


- Διερεύνηση αλλαγής πλαισίου του Δημάρχου με κύριο ρόλο τη χάραξη της πολιτικής του Δήμου κατά τα πρότυπα Δήμων της Ε.Ε. 


- Άμεση προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-kep) κ.λπ. για την εξυπηρέτηση των Δημοτών.


- Άμεση έναρξη διαλόγου για αλλαγή του εκλογικού συστήματος (ενδεχόμενη καθιέρωση ξεχωριστών λιστών υποψηφίων Δ.Σ. και Δημάρχων, ξεχωριστών προϋπολογισμών, λειτουργικών και αναπτυξιακών εξόδων κ.λπ.).


Επανεξέταση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων (ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα).


- Διαρκής στόχευση στην ανάπτυξη και στο νοικοκύρεμα των Δήμων σε όλους τους τομείς σε ορίζοντα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο.


Πηγή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york