Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

«Μαχαίρι» σε 12 φοροαπαλλαγές κοινωνικού χαρακτήρα

«Μαχαίρι» μπαίνει στις φοροαπαλλαγές κοινωνικού χαρακτήρα. Θα μειωθούν, δηλαδή, ή θα καταργηθούν οι απαλλαγές για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως ανάπηροι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι.

Το οικονομικό επιτελείο στο βασικό σενάριο του πακέτου των 11,9 δισ. ευρώ έχει περιλάβει και παρεμβάσεις στη φορολογία.

Μεταξύ των άλλων περιέχεται και η «μείωση φορολογικών δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα», η οποία αναμένεται να αποδώσει 229 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την επιβολή φόρου εισοδήματος σε όλα τα επιδόματα και στις συντάξεις των αναπήρων, των τριτέκνων και των πολυτέκνων, στο επίδομα ανεργίας και στο ΕΚΑΣ.

Επίσης στο «τραπέζι» βρίσκεται η κατάργηση ή η μείωση του πρόσθετου αφορολόγητου ορίου των 2.000 ευρώ, που ισχύει για τους αναπήρους, η περικοπή των απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη ταξινόμησης και τα τεκμήρια, που ισχύουν για τους αναπήρους, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Προς την ίδια κατεύθυνση πιθανή είναι η εξάλειψη του προσαυξημένου στις 9.000 ευρώ αφορολόγητου ορίου που ισχύει σήμερα για νέους μέχρι 30 ετών, συνταξιούχους άνω των 65 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Τα κριτήρια
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται και η επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων για την παροχή ή όχι των φοροαπαλλαγών.

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών περνούν από κόσκινο τις ακόλουθες απαλλαγές και εκπτώσεις, προκειμένου να εξοικονομηθούν τα 229 εκατ. ευρώ:

Η απαλλαγή του ΕΚΑΣ από τον φόρο εισοδήματος. Το ΕΚΑΣ που καταβάλλεται σε εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια είναι αφορολόγητο.
Η απαλλαγή του επιδόματος ανεργίας από τον φόρο εισοδήματος. Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Προϋπόθεση είναι το άθροισμα των εισοδημάτων του δικαιούχου του επιδόματος να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ ετησίως.

Οι απαλλαγές των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τη φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

Ο φόρος δωρεάς μειώνεται κατά 10%, όταν πρόκειται για δωρεοδόχο με αναπηρία άνω του 67%.
Ο φόρος γονικής παροχής μειώνεται κατά 10%, όταν πρόκειται για τέκνο με αναπηρία άνω του 67%.
Ο φόρος κληρονομιάς μειώνεται κατά 10%, όταν πρόκειται για κληρονόμο με αναπηρία άνω του 67%.
Το προσαυξημένο αφορολόγητο πρώτης κατοικίας για τους αναπήρους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους.
Η απαλλαγή της αγοράς πρώτης κατοικίας από τον φόρο μεταβίβασης ισχύει για αξία ακινήτου μέχρι 275.000 ευρώ αντί 250.000 ευρώ, εφόσον αυτός που αποκτά την κατοικία είναι έγγαμος με αναπηρία 67% και άνω.

Πρώτη κατοικία
Το αφορολόγητο όριο το οποίο ισχύει σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας από τρίτεκνο ή πολύτεκνο προσαυξάνεται κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

Κατ΄ εξαίρεση της αρχής με την οποία η απαλλαγή από τον ΦΜΑ για απόκτηση πρώτης κατοικίας δίδεται μόνο σε ενηλίκους, η απαλλαγή αυτή χορηγείται και σε ανήλικα παιδιά, εφόσον αυτά στερούνται και τους δύο γονείς τους και τελούν υπό επιτροπεία ή υπό την επιμέλεια τρίτου προσώπου που έχει οριστεί με δικαστική απόφαση.

Ευπαθείς ομάδες
Προς κατάργηση οι απαλλαγές και το πρόσθετο αφορολόγητο των 2.000€

«Φτερά» είναι πιθανόν να κάνουν οι απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος και το πρόσθετο αφορολόγητο όριο των 2.000 ευρώ για ευπαθείς ομάδες.

Ετσι μπορεί να κοπεί ή να μειωθεί το πρόσθετο αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 2.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για αναπήρους, τυφλούς, νεφροπαθείς και λοιπούς πάσχοντες από βαριές ασθένειες, καθώς επίσης και για θύματα πολέμου. Το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:

Παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.
Είναι τυφλοί.
Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού.
Πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.
Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.
Επιπλέον... κινδυνεύουν οι απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος που ισχύουν για τις συντάξεις των θυμάτων πολέμου, τα επιδόματα των τυφλών, τους μισθούς και τις συντάξεις των αναπήρων, τα επιδόματα και τις συντάξεις που καταβάλλονται στις πολύτεκνες μητέρες.

Τι ισχύει

Σήμερα από τον φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται μεταξύ των άλλων:

Οι συντάξεις και κάθε είδους περιθάλψεις, οι οποίες παρέχονται σε αναπήρους πολέμου και θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου ως και σε αναπήρους και θύματα ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους προδήλως, αναμφισβήτητα και εξαιτίας αυτής.
Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό άνω του 80%.
Κώστας Τσαχάκης

Ποιες φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο στόχαστρο

1 Το πρόσθετο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 2.000 ευρώ, για ανάπηρους, τυφλούς, νεφροπαθείς και λοιπούς πάσχοντες από βαριές ασθένειες, καθώς επίσης για θύματα πολέμου.

2 Οι απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος για τις συντάξεις των θυμάτων πολέμου, τα επιδόματα των τυφλών, τους μισθούς και τις συντάξεις των αναπήρων, τα επιδόματα και τις συντάξεις στις πολύτεκνες μητέρες.

3 Η απαλλαγή του ΕΚΑΣ από τον φόρο εισοδήματος.

4 Η απαλλαγή του επιδόματος ανεργίας από τον φόρο εισοδήματος.

5 Οι απαλλαγές των αναπήρων και των συνταξιούχων από τα τεκμήρια διαβίωσης.

6 Η απαλλαγή των αναπήρων από τα τεκμήρια απόκτησης αυτοκινήτων.

7 Το αυξημένο αφορολόγητο των 9.000 ευρώ για τους νέους κάτω των 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες με χαμηλό εισόδημα.

8 Οι απαλλαγές των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τη φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών.

9 Οι απαλλαγές των αναπήρων από τα τέλη κυκλοφορίας.

10 Οι απαλλαγές των αναπήρων, των πολυτέκνων και των τριτέκνων από τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων.

11 Το προσαυξημένο αφορολόγητο πρώτης κατοικίας για τους ανάπηρους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους.

12 Η απαλλαγή των επιβατικών αυτο- κινήτων των αναπήρων από τον φόρο πολυτελείας.

etnos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york