Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

Η Συμμαχία για τον Πολίτη αποκαλύπτει τα κενά στον αντιπυρικό σχεδιασμό του Δήμου Διονύσου

t057

Η Συμμαχία για τον Πολίτη αποκαλύπτει τα κενά στον αντιπυρικό σχεδιασμό του Δήμου Διονύσου

Με αφορμή τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου (14.05.2012) για τον αντιπυρικό σχεδιασμό του Δήμου, ο δημοτικός σύμβουλος της Συμμαχίας για τον Πολίτη κ. Θανάσης Κυριακόπουλος με την παρέμβαση του επισήμανε αναλυτικά τα κενά, που παρουσιάζει αυτός ο σχεδιασμός. Ιδιαίτερα στάθηκε στην ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ των οικοπέδων και άλλων κοινόχρηστων χώρων. Και διερωτήθηκε πόσο ικανοποιημένος και ασφαλής αισθάνθηκε ο δημότης από την περυσινή εικόνα του δήμου στο ζήτημα αυτό.

Αναλυτικά, η παρέμβαση του είναι η εξής:

Η δημοτική μας παράταξη, έγκαιρα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, είχε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων:

 1. Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου για τη συζήτηση - λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Τοπικών Συμβουλίων και των τοπικών συλλόγων. Προχώρησε;
 1. Δημιουργία μόνιμου Συντονιστικού Οργάνου για όλη την αντιπυρική περίοδο των Δήμων Διονύσου, Ωρωπού, Μαραθώνα και Κηφισιάς. Τι σκέπτεσθε να κάνετε;
 1. Ευρεία σύσκεψη των Τοπικών Συμβουλίων, των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, των τοπικών συλλόγων για την ενημέρωση και το συντονισμό τους. Προχώρησε;
 1. Έκδοση φυλλαδίου με οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και άλλες χρηστικές πληροφορίες και αξιοποίηση του Διαδικτύου. Τι σκέπτεσθε να κάνετε;
 1. Εξασφάλιση αποφάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής προσώπων σε δασικές περιοχές τις ημέρες, που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός. Μέτρα για την πρακτική υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. Προχώρησε;
 1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της αιχμής της αντιπυρικής περιόδου, το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Δήμου να λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο. Τι σκέπτεσθε να κάνετε;
 1. Προγραμματισμός και έγκαιρη εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας στις δασικές εκτάσεις, που περιβάλλουν το Δήμο, καθώς και συντήρηση–βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου. Προχώρησε;
 1. Έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων και των πυροσβεστικών δεξαμενών. Διαβάζοντας το σχετικό κεφάλαιο στην εισήγηση, διαπιστώνουμε πολλές δυσλειτουργίες, που απλά καταγράφονται και δεν αναφέρεται πουθενά κάποιος σχεδιασμός για την άρση τους. Τι περιμένετε;
 1. Έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών οχημάτων και μέσων του Δήμου και των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Προχώρησε; Ξέρετε, δεν φτάνει να συντάσσετε απλά και μόνο καταλόγους των οχημάτων και μέσων αλλά αναλυτικά σε ποια επιχειρησιακή κατάσταση βρίσκονται.
 1. Έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροφυλακίων. Προχώρησε;
 1. Συστηματικές εργασίες προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους δρόμους, άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και άλλους χώρους ειδικής προστασίας (γραμμές ΟΣΕ, σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κλπ). Ιδιαίτερη φροντίδα για την έγκαιρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης. Προχωρεί;
 1. Σύμφωνα με το άρθ. 94, παρ. 26 του ν. 3852/2010, προβλέπεται η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Προχωρεί;
 1. Ειδική μέριμνα για την ενημέρωση των πολιτών, όταν η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλή (κατηγορία 4), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικές πινακίδες, social media). Τι σκέπτεσθε να κάνετε;

Διαβάζοντας προσεκτικά την εισήγηση, που μας παρουσιάζετε, βλέπουμε πολλά κενά, το οποία σας αναφέραμε παραπάνω αναλυτικά και συγκεκριμένα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν ψηφίζουμε την εισήγηση, ψηφίζουμε λευκό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york