Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό. Οι ομάδες έχουν χαρακτήρα εκπαιδευτικό, αλλά και συμβουλευτικό και βιωματικό. Οι θεματικές ενότητες καθορίζονται βάση δομημένου προγράμματος αλλά και των αναγκών των συμμετεχόντων.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :

· Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια

· Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους

· Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους

· Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς

· Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου

· Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους

· Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους

· Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά

· Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους

· Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού

· Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

· Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

· Η Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή - 25 ώρες

· Διαφυλικές σχέσεις - 25 ώρες

· Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία - 25 ώρες

· Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας - 25 ώρες

· Ψυχολογική Υποστήριξη και Αγωγή Υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - 25 ώρες.

· Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες - 25 ώρες

· Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια – 25 ώρες

Η Εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων(θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παρακάτω προγραμμάτων είναι:

ü Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας

ü Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο

ü Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής

ü Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά

ü Θέματα διατροφής

ü Σημασία της σωματικής άσκησης

ü Υγεία καιν ασφάλεια στο χώρο εργασίας

ü Σεξουαλική αγωγή

ü Διαχείριση ελεύθερου χρόνου

ü Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ü Οικογενειακός Προϋπολογισμός

ü Συνεργασία εκπαιδευτικού - γονέων – παιδιού

ü Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων

ü Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών

ü Ψυχολογική υποστήριξη

ü Αγωγή υγείας

ü Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές ανάγκες

Το πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, , ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου Αχαρνών.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 15-18 ατόμων. Υλοποιείται 1 φορά τη βδομάδα.

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στο Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αχαρνών, Φιλαδελφείας & Μπόσδα 2ος Όροφος, (τηλ. 2132072501 - 431) καθημερινά κατά τις ώρες 10:00 έως 15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 2 Απριλίου έως 16 Απριλίου 2012.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york