Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 9-4-2012

065

Καλείσθε να παραστείτε την Μ. Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην ένατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για δίμηνη απασχόληση.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση μεταφοράς περιπτέρου της Δαγκλή Ευαγγελής, σε νέα θέση.

3. Λήψη απόφασης για έκτακτες συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων – αυτοκινήτων Υπηρεσιών του Δήμου προς διασφάλιση της Δημόσιας Υγιεινής.

4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 238/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον ορισμό Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ για τη διετία 2011-2012, αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΚΔΕΜ.

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2011 και αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον ορισμό των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη διετία 2011-2012 και αντικατάσταση τακτικού μέλους αυτής.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με τις ενστάσεις διαγραφών τελών ύδρευσης.

8. Λήψη απόφασης για διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικού Ιστού πόλεως Μαρκοπούλου» μεταξύ της Κοινοπραξίας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ – Χ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ και Δήμου Μαρκοπούλου

9. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ433 με κωδικό ιδιοκτησίας 601513 της 1ης – 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου.

10. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1404A με κωδικό ιδιοκτησίας 710304 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

11. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ939 με κωδικό ιδιοκτησίας 711601 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

12. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ788 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

13. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ994 με κωδικό ιδιοκτησίας 641615 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

14. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.523 με κωδικό ιδιοκτησίας 610508 (αρχική ιδιοκτησία) και Ο.Τ. Γ493(Ν3) και Ο.Τ.Γ513(Ν2) (τελικές ιδιοκτησίες) της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

15. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ993 με κωδικό ιδιοκτησίας 641607 (τελική ιδιοκτησία Γ646 Ν)της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

16. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1116 με κωδικό ιδιοκτησίας 690109 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

17. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1404Α με κωδικό ιδιοκτησίας 710304 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

18. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1361 με κωδικό ιδιοκτησίας 721302 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

19. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ562 με κωδικό ιδιοκτησίας 622022 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

20. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ474 με κωδικό ιδιοκτησίας 621908 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

21. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ994 με κωδικό ιδιοκτησίας 641615 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

22. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.292 με κωδικό ιδιοκτησίας 040461 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

23. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ159 με κωδικό ιδιοκτησίας 050558 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

24. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1125 με κωδικό ιδιοκτησίας 690231 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

25. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ727 με κωδικό ιδιοκτησίας 632008 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

26. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ539 με κωδικό ιδιοκτησίας 661202 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

27. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ848 με κωδικό ιδιοκτησίας 671405 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

28. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1014 με κωδικό ιδιοκτησίας 681914 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

29. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1354 με κωδικό ιδιοκτησίας 720802 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

30. Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής.

31. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης εξόδων Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου ε.ε. κλπ. εκδηλώσεων.

32. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

33. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρου δημότη.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york