Πέμπτη 8 Απριλίου 2010

Πανευρωπαϊκή συνάντηση Δήμων της Ευρώπης στο Κορωπί

Η 3η Θεματική συνάντηση στο Δήμο Κορωπίου για το έργο ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τίτλο URBAN N.O.S.E. στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBACT II
( Τετάρτη 14 – Σάββατο 17 Απριλίου 2010)


Μια σημαντική συνάντηση των εταίρων του έργου URBAN N.O.S.E. που συμμετέχουν 9 ευρωπαϊκοί Δήμοι μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κορωπίου θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 14 έως το Σάββατο 17 Απριλίου. Το θέμα της συνάντησης είναι «Σύστημα εργαλείων και μεθόδων για την παροχή υπηρεσιών στο τομέα της κοινωνικής οικονομίας». Το Σάββατο 17 Απριλίου θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στις 9 το πρωί .
Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι το ακόλουθο :
Programme of Thematic Conference
14th April – 1st Day
Arrival and accommodation of the participants
15th April – 2nd Day
9:30 – 11:00 Thematic Conference on the Project 3rd Key - topic:”Tools and methods system for social economy services provision” where all partners will present to the rest of the partnership the results of their LSGs meetings
11:00-11:30 Coffee Break
11:30 - 13:00 Thematic Conference on the Project 3rd Key-topic:” Tools and methods system for social economy services provision” where all partners will present to the rest of the partnership the results of their LSGs meetings
13:00 – 14:30 Lunch Break
14:30 – 17:00 Field Visit
Lavrion Technological and Cultural Park (incubator, museum, etc) &
Agricultural Cooperative of Koropi
16th April – 3rd Day
9:30 – 10:30 LAPs Development Meeting (LDM) of the project partnership to analyse the progress and ensure the correct planning and preparation of LAPs among partner cities
11:00 – 13:00 Regional Conference (City Hall) an open event with the participation of neighbour cities stakeholders and of course citizens ( Ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης )
13:00 – 14:30 Lunch Break
14:30 – 17:00 Steering Committee Meeting (SCM) of the project partnership to analyze the progress of the project and ensure the planning of actions in the near future.
17th April – 4th Day
Morning: 9:00 – 9:30 Press Conference ( Συνέντευξη τύπου)
Σύντομο Ιστορικό
Το Φεβρουάριο του 2008, ο Δήμος Κορωπίου υπέβαλλε πρόταση στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URB-ACT II* ως εταίρος στο έργο με τίτλο URBAN N.O.S.E ( Αστικό Δίκτυο για κοινωνικές εταιρείες).
Η πρόταση εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2008 από τη Γενική Γραμματεία της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBACT II, που εδρεύει στο Παρίσι. Στόχος του έργου είναι να καθορίσει ένα δίκτυο αστικών θερμοκοιτίδων για κοινωνικές επιχειρήσεις. Το δίκτυο αυτό θα υποστηρίζει την έναρξη πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση-κατάρτιση και εργαλεία γνώσης. Η βασική ιδέα είναι ότι οι κοινωνικές εταιρίες μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο ανάπτυξης σε μια αστική περιοχή, να συμβάλλουν στη κοινωνική συνοχή και στην αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.
Σε μια περίοδο αναπροσαρμογών στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και του ρόλου της καθώς και της εξεύρεσης πόρων** για τη βιωσιμότητα κοινωνικών δομών των Δήμων, αυτό το έργο μπορεί να προσφέρει καλές πρακτικές αναφορικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα ενώ μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για το σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών (πηγή στοιχείων/πληροφοριών, εμπειριών) τόσο για την κεντρική διοίκηση όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για τη επιτυχή έκβαση του όλους εγχειρήματος ζητήθηκε η υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής με ρόλο την υψηλή εποπτεία του έργου και την οποία έλαβε. Οι υπόλοιποι Δήμοι -εταίροι είναι : Ο Δήμος Gela ( Ιταλία) ο οποίος συντονίζει κεντρικά, ο Δήμος Αγρινίου, ο Δήμος Grenoble ( Γαλλία), ο Δήμος Xativa ( Ισπανία), ο Δήμος Αθηένου (Κύπρος), ο Δήμος Pori (Φιλανδία) ο Δήμος Alcobaca (Πορτογαλία), ο Δήμος Brighton & Hove ( Ηνωμένο Βασίλειο) .
----------------------
*Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αστική Βιώσιμη –Αειφόρο Ανάπτυξη με σύνθημα «Οι Πόλεις ως μηχανές ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης, 2007-2013».
**H εξεύρεση ευρωπαϊκών πόρων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για την εκπλήρωση της αποστολής τους (όπως αυτή προδιαγράφεται στο νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα Ν.3463/2006 , το Δημόσιο Λογιστικό και το λοιπό δίκαιο που αφορά στην Οικονομική Διαχείριση των Δήμων και Κοινοτήτων), αποτελεί μονόδρομο αν ληφθεί υπόψη η στενότητα και η ανεπάρκεια των αμιγώς εθνικών πόρων που προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Πρόγραμμα Θησέας του Ν.3274/2004, τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τις άλλες πηγές εσόδων των ΟΤΑ.
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york