Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

Οι χάρτες των καμένων περιοχών του Ν. Αττικής στο ΥΠΕΚΑ

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρήχθησαν από το «Σύστημα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης» για τις περιοχές της Β.Α. Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2009, παρέδωσε η Κτηματολόγιο ΑΕ στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΚΑ. Το «Σύστημα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης» του Νομού Αττικής αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος 3818/2010 για την προστασία των καμένων περιοχών.

Για την παραγωγή των αποτελεσμάτων έγινε σύγκριση μεταξύ φωτοληψιών, οι οποίες ελήφθησαν στις ημερομηνίες 27/08/2009 και 22/02/2010, από όπου διαπιστώθηκαν 117 μεταβολές και καταγράφηκαν οι θέσεις τους με γεωγραφικές συντεταγμένες. Οι αλλαγές αυτές αφορούν, κυρίως, σε ενδεχόμενη αυθαίρετη δόμηση ή σε αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του εδάφους (εκχερσώσεις, εκσκαφές, κλπ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία παρακολούθησης και ανίχνευσης των αλλαγών, για τη συγκεκριμένη περιοχή, γίνεται σε μηνιαία βάση από την Κτηματολόγιο, ενώ τα αποτελέσματα υποβάλλονται, εντός των τριών πρώτων ημερών, κάθε μήνα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, για περαιτέρω ενέργειες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york