Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ "ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ" ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 3Β ΚΑΙ ΟΑΠΠΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Προς τους:

Βούλα, 22 Ιανουαρίου 2014

 

1. ΔΗΜΑΡΧΟ 3Β κ. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΑ

2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΑΠΠΑ κ. ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

 

Κύριοι,

 

Απευθύνουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή σε σας διότι, σύμφωνα με το νόμο 4049/12, στο Δήμο ή στον ΟΑΠΠΑ έπρεπε να δοθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας/καταλληλότητας του γηπέδου ποδοσφαίρου της ομάδας μας, η οποία όμως με πράξεις ή παραλήψεις σας δεν πάρθηκε ποτέ μέχρι την 31.12.13 όπως προέβλεπε ο νόμος.

Ευτυχώς για το Σύλλογό μας, οι Υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη, με απόφασή τους η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3317/27.12.13 (τεύχος δεύτερο), έδωσαν παράταση στην προθεσμία που έληγε την 31/12 μέχρι και την 30.06.2014.

Επειδή ήδη ο πρώτος μήνας της εξάμηνης αυτής παράτασης έχει σχεδόν περάσει, χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή ενέργεια εκ μέρους σας για τη συντήρηση/ανακαίνιση των εγκαταστάσεών μας, παρακαλούμε να μας απαντήσετε ΕΓΓΡΑΦΩΣ τι σκοπεύετε να κάνετε μέχρι την 30η Ιουνίου ώστε να παρθεί η άδεια λειτουργίας/καταλληλότητας του γηπέδου ποδοσφαίρου.

Αναγκαζόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ανοιχτή επιστολή διότι ο μεν ΟΑΠΠΑ δεν απάντησε μέχρι σήμερα στην από 25 Οκτωβρίου επιστολή μας, ο δε κ. Δήμαρχος δεν μας έχει δεχθεί όπως προφορικά του ζητήσαμε από τις 12.01.2014.


 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΣΤ. ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Πρόεδρος

ΣΤ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ Αντιπρόεδρος

ΠΑΝ. ΠΑΣΣΑΣ Γεν. Γραμματέας

ΜΑΡΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ Ταμίας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ Γεν. Αρχηγός

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Μέλος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΚΗΣ Μέλος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ Μέλος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ Μέλος

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york