Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 27 03 2013

255

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 27ης Μαρτίου 2013

Κατά την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, ο επικεφαλής της Κίνησής μας κ. Γιώργος Αδάμος και η δημοτική σύμβουλος κα Αγγελική Τεμπονέρα, ανέδειξαν τα ακόλουθα θέματα:

1. Ζήτησαν να πληροφορηθούν για ποιο λόγο αναβλήθηκε η προγραμματισμένη από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο διαδικασία, που αφορούσε στην εκμίσθωση της παραλίας του Αγ. Σπυρίδωνα. Ζήτησαν, επίσης, να έχουν την επίσημη γνώμη της δημοτικής αρχής για το πια ακριβώς είναι η κατάσταση με την Πλαζ στο Αυλάκι και υπενθύμισαν στον κ. Μεθενίτη ότι, με απευθείας ανάθεση από τον ίδιο στο γνωστό δικηγορικό γραφείο, οι δημότες επιβαρυνθήκαν με τα έξοδα γνωμοδότησης, σύμφωνα με την οποία ο κ. Μεθενίτης είχε δικαίωμα να εκδιώξει από την πλαζ τους νυν ενοικιαστές την 31 07 2012. Αυτό φυσικά δεν συνέβη και από εκείνη την ρητορία του κ. Μεθενίτη έμειναν μόνο τα έξοδα του Δήμου, αφού μέχρι και σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς ισχύει στην Πλαζ Αυλακίου, αλλά και τι και πότε θα γίνει από εδώ και πέρα. Ακόμη, ζήτησαν πληροφορίες για το καθεστώς που ισχύει στην περίπτωση της παραλίας στην Ερωτοσπηλιά.

2. Σχετικά με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ζήτησαν να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα, προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή.

3. Όσον αφορά το θέμα της εγκατάστασης των εργοστασίων βιομάζας, ζήτησαν να είναι πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε πριν από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α' βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

α). Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των παραστατικών από μέλος της Σχολικής Επιτροπής, βρέθηκαν Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια που αφορούσαν προμήθεια πετρελαίου, καθώς και ηλεκτρολογικού υλικού, χωρίς την υπογραφή του παραλήπτη.

β). Το βιβλίο Εσόδων - Εξόδων δεν τηρείται σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή δεν εμφανίζονται τα έσοδα και τα έξοδα ανά μήνα και ανά σχολική μονάδα και

γ). Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αγοράς διαφόρων ομάδων προϊόντων, όπως γραφική ύλη, είδη καθαριότητας, κλπ, των οποίων η προμήθεια γίνεται τμηματικά και αποσπασματικά από συγκεκριμένους προμηθευτές, χωρίς να έχει τηρηθεί καμία διαδικασία προστασίας του Δημόσιου συμφέροντος, αν και τα ποσά είναι σημαντικά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίσαμε τον απολογισμό.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β' βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου

α). Το βιβλίο Εσόδων - Εξόδων δεν τηρείται σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή δεν εμφανίζονται τα έσοδα και τα έξοδα ανά μήνα και ανά σχολική μονάδα και

β). Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αγοράς διαφόρων ομάδων προϊόντων, όπως γραφική υλη, είδη καθαριότητας, κλπ, των όποιων η προμήθεια γίνεται τμηματικά και αποσπασματικά από συγκεκριμένους προμηθευτές, χωρίς να έχει τηρηθεί καμιά διαδικασία προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος, αν και τα ποσά είναι σημαντικά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίσαμε τον απολογισμό.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού του Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη έτους 2011

Ο συγκεκριμένος απολογισμός έρχεται με καθυστέρηση ενός χρόνου. Η σημερινή διοίκηση υπό τον κ. Μεθενίτη, δηλώνει ότι έλεγξε μόνο αν τα ποσά που έχουν εγγραφεί είναι σύμφωνα με τα παραστατικά που υπάρχουν. Δεν μας λέει όμως τίποτα για τον έλεγχο της χρηστής διαχείρισης που όφειλε να είχε κάνει. Δεν μας εξηγεί, επίσης, πως από τα προϋπολογισθέντα έσοδα 688.719 € βεβαιωθήκαν μόνο 272.547 € και αν η υστέρηση αυτή των εσόδων οφείλεται σε τυχόν παράνομη άρνηση βεβαίωσης εκ μέρους της τότε διοίκησης. Δεν μας εξηγεί, ακόμη, αν οι διαδικασίες ανάθεσης των διαφόρων έργων έγιναν με σύννομο τρόπο. Τέλος, αρνείται ο κ. Μεθενίτης, ως πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να υλοποιήσει την δημόσια δέσμευσή του και να προχωρήσει στον Διαχειριστικό Έλεγχο των πεπραγμένων της προηγούμενης Διοίκησης, καταστρατηγώντας έτσι κάθε έννοια διαφάνειας και προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίσαμε.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού του Λιμενικού Ταμείου Πόρτο Ράφτη 1ου Τριμήνου 2012

Ο συγκεκριμένος απολογισμός έρχεται, επίσης, με καθυστέρηση ενός χρόνου. Η σημερινή διοίκηση υπό τον κ. Μεθενίτη δηλώνει ότι έλεγξε μόνο αν τα ποσά που έχουν εγγραφεί είναι σύμφωνα με τα παραστατικά που υπάρχουν. Δεν μας λέει τίποτα για τον έλεγχο της χρηστής διαχείρισης που όφειλε να είχε κάνει. Δεν μας εξηγεί πως από τα ετήσια προϋπολογισθέντα έσοδα 694.281 € βεβαιωθήκαν στο 1ο τρίμηνο μόνο 40.627€ και αν η υστέρηση αυτή των εσόδων οφείλεται σε τυχόν παράνομη άρνηση βεβαίωσης εκ μέρους της τότε διοίκησης. Δεν μας εξηγεί αν οι διαδικασίες ανάθεσης των διαφόρων έργων έγιναν με σύννομο τρόπο. Τέλος, αρνείται ο κ. Μεθενίτης, ως πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να υλοποιήσει την δημόσια δέσμευσή του και να προχωρήσει στον Διαχειριστικό Έλεγχο των πεπραγμένων της προηγούμενης Διοίκησης, καταστρατηγώντας έτσι κάθε έννοια διαφάνειας και προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίσαμε.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων.

· Συμφωνούμε στο να γίνονται οι απαιτούμενες διορθώσεις όταν έχουν διαπιστωθεί λάθος μετρήσεις κατανάλωσης, με ταυτόχρονο καταλογισμό ευθύνης στον αρμόδιο υπάλληλο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υποτροπής.

· Συμφωνούμε στο να γίνονται οι απαιτούμενες διορθώσεις όταν η βλάβη είναι επάνω στον μετρητή νερού, με την προϋπόθεση να υπάρχει ταυτόχρονα αλλαγή του μετρητή.

· Υπενθυμίσαμε τη ρητή αναφορά του Κανονισμού της Υπηρεσίας Ύδρευσης, ο οποίος προβλέπει ότι η κατανάλωση νερού που οφείλεται σε διαρροή μετά το ρολόι/ μετρητή βαρύνει τον καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό, ο κάθε καταναλωτής οφείλει να ελέγχει τακτικά τις ενδείξεις και την κατάσταση του μετρητή του.

· Δεν εγκρίνουμε καμιά διαγραφή ποσού με την αιτιολογία της αφανούς διαρροής μετά το ρολόι/μετρητή.

ΘΕΜΑ 74ο : Λήψη απόφασης για εξάμηνη αναστολή καταβολής αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες οικοπέδων στην 3η Π.Ε. και στην 4η – 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

Συμφωνήσαμε για την εξάμηνη αναστολή καταβολής νέων αποζημιώσεων με δυο παρατηρήσεις:

α). Να συνταχθούν οι βεβαιωτικοί κατάλογοι για τις οφειλόμενες εισφορές σε χρήμα από την ένταξη των περιοχών στο σχέδιο και να προχωρήσει η διαδικασία είσπραξής τους, έτσι ώστε μετά την εξάμηνη αναστολή ο Δήμος να μπορεί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων, των οποίων η περιουσία είναι δεσμευμένη για χρόνια

β). Οι αιτήσεις αποζημιώσεων θα παραλαμβάνονται και θα πρωτοκολλούνται κανονικά, ώστε στη συνέχεια να εξυπηρετηθούν τηρώντας την προτεραιότητα και τα κοινωνικά κριτήρια που θα θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο και,

γ). Να υπάρχει η δυνατότητα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρξουν μεμονωμένες εξαιρέσεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους.

ΘΕΜΑ 75ο : Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις Δήμου Μαρκοπούλου

α). Σύνταξη γνωμοδότησης για τη διαδικασία συνταξιοδότησης (υπαλλήλου) εν’ όψει ασκηθείσας ποινικής δίωξης: «Ερωτάται αν ορθά ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου έλαβε απόφαση, με την οποία έκανε δέκτες τις αιτήσεις παραίτησης του κ. …... και σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί αυτός σήμερα». Και η απάντηση: «Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, θα πρέπει εν προκειμένω, προς αποκατάσταση της νομιμότητας και διασφάλιση της σταθερότητας και της σαφήνειας των διοικητικών καταστάσεων, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου να ανακαλέσει την παραπάνω υπ’αριθμ. 221/2012, μη νόμιμη, διαπιστωτική πράξη του».

β). Σύνταξη γνωμοδότησης για την πειθαρχική δίωξη… υπαλλήλων: «Ερωτάται εάν ο Δήμος έχει υποχρέωση να ξεκινήσει διαδικασία πειθαρχικού έλεγχου των ανωτέρω υπαλλήλων, καθώς επίσης εάν θα πρέπει να θέσει αυτούς σε αργία». Και η απάντηση: «Ο Δήμαρχος θα πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την παραπομπή των εν λόγω υπαλλήλων στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, το καθήκον αυτό του Δημάρχου αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον αυτού και η παράλειψη ασκήσεως του αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον ίδιο. ……Οι εν λόγω υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία. Ο Δήμαρχος ως αρμόδιο για το διορισμό τους όργανο θα πρέπει να εκδώσει αμέσως την σχετική διαπιστωτική πράξη».

Επειδή:

α). Ο κ. Δήμαρχος προέβη στις παραπάνω νομικές αναθέσεις μετά από καταγγελία της «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου του επισημάνθηκε ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις φέρει προσωπική ευθύνη καθ’ ότι παρανομεί,

β). Ο νόμος είναι σαφής όπως προκύπτει και από τις γνωμοδοτήσεις των νομικών και,

γ).Τόσο ο Δήμαρχος, όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και στενός συνεργάτης του είναι νομικοί, όφειλαν να γνωρίζουν αυτό που τους επισήμανε από την αρχή η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» και για τα οποία ο νόμος είναι σαφέστατος. Εν προκειμένω δεν θα έπρεπε να χρειάζονται καμιά επιπλέον νομική γνωμάτευση. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που ο κ. Μεθενίτης ήθελε μια ακόμη γνώμη, θα μπορούσε να την αναζητήσει υπηρεσιακά και όχι να σπαταλά το χρήμα των Δημοτών αναθέτοντας σε ημετέρους προφανείς, ως προς την απάντηση, γνωματεύσεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίσαμε τις προαναφερθείσες δυο (2) αναθέσεις και υπερψηφίσαμε τις υπόλοιπες.

Πόρτο Ράφτη, 02/04/2013

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

www.dynami-elpidas.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york