Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας - Υπουργείου Παιδείας για τη σίτιση 2.000 απόρων μαθητών

| |

Arvanitopoulos_Ierwnymos_BI Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν, σήμερα, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β’ και ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, προκειμένου να υλοποιηθεί πρόγραμμα ενίσχυσης των μαθητών και των οικογενειών τους σε θέματα διατροφής και σίτισης.

Η «Αποστολή» θα επιτελεί κοινωνικό έργο μέσω ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος, με την ονομασία «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές», το οποίο θα προσφέρει στήριξη στις οικογένειες των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης, με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυμία, η αξιοπρέπειά τους και η μη διατάραξη των σχέσεων που έχουν αναπτύξει στο σχολικό περιβάλλον, αλλά παράλληλα και η επίλυση του προβλήματος στην πηγή του, καθώς ένας υποσιτιζόμενος μαθητής δηλοί την ύπαρξη μιας ολόκληρης οικογένειας που υποσιτίζεται.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το ΥΠΑΙΘΠΑ θα επιλέγει τις κατάλληλες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα εντάσσονται στις ακολουθούμενες δράσεις.

Τα οικονομικά κριτήρια προσδιορίζονται ως εξής:

· Για οικογένεια με τρία άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή κηδεμόνων: εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ.

· Για οικογένεια με τέσσερα άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 9.500 ευρώ.

· Για οικογένεια με πέντε άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ.

· Για οικογένεια με έξι άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ.

· Για οικογένεια με επτά άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ.

· Σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας πέραν των επτά ατόμων το ποσό των 14.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε ακόμη άτομο στην οικογένεια.

Την ευθύνη της διανομής των δεμάτων τροφίμων στις σχολικές μονάδες φέρει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ενώ τη διανομή των δεμάτων στις οικογένειες των μαθητών φέρει η κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Τα δέματα τροφίμων θα είναι ίδια, όσον αφορά το περιεχόμενο τους (είδος τροφίμων και ποσότητα), και κάθε επωφελούμενη οικογένεια θα παραλαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό δεμάτων βάσει του αριθμού μελών της (3μελής, 4μελής 5μελής, 6μελής, 7μελής, κ.ο.κ.).

Οι καταστάσεις παράδοσης δεμάτων θα τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές θα έχει μόνο ο υπεύθυνος ανά σχολική μονάδα για τη διεκπεραίωση όλης της σχετικής διαδικασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Ο υπεύθυνος θα έχει την υποχρέωση να συντάσσει μηνιαίως κατάσταση για την υλοποίηση του προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές», η οποία θα αποστέλλεται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Στη μηνιαία κατάσταση υλοποίησης του προγράμματος δεν θα εμφαίνεται κανένα προσωπικό δεδομένο (ονοματεπώνυμο ή άλλο στοιχείο εξατομίκευσης) των οικογενειών ή των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εντεταλμένος υπάλληλος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σε συνεργασία με υπάλληλο που θα ορίζει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., θα έχει το δικαίωμα τυχαίας δειγματοληψίας επί των μηνιαίων καταστάσεων, ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης της οικογένειας του μαθητή για την ένταξή της στο πρόγραμμα είναι: Φωτοαντίγραφο ταυτότητος ή διαβατηρίου (εφόσον διαθέτει) κηδεμόνα, Αριθμός Μητρώου μαθητή, Τάξη του μαθητή στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105 ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση (επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.), κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα, βεβαίωση απορίας ή κάθε άλλο πρόσφορο και κατάλληλο έγγραφο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και να πιστοποιεί τους λόγους ένταξης στο πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές». Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά κρίνονται πάντα με γνώμονα την εξασφάλιση της παροχής βοήθειας προς αυτούς που πράγματι την έχουν ανάγκη.

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β’:

«Έχει γίνει πολύς λόγος για τα παιδιά των σχολείων μας, τα οποία φεύγουν νηστικά πολλές φορές από το σπίτι τους, διότι η οικογένεια έχει οικονομικές ανάγκες. Ως αποτέλεσμα είναι τα παιδιά αυτά να υποφέρουν και να μην αποδίδουν στο σχολείο. Όλοι μας αισθανόμαστε ότι αυτή η στέρηση των παιδιών πρέπει να καλυφθεί από δικές μας φροντίδες. Έχουμε συζητήσει πολλές ώρες γύρω από αυτό το θέμα με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και με την φροντίδα της «Αποστολής» , της φιλανθρωπικής αυτής προσπάθειας της Αρχιεπισκοπής, καταλήξαμε στην απόφαση να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να ξεπεράσουνε αυτές τις δυσκολίες. Όμως το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό, διότι δεν πρέπει να βλάψουμε την αξιοπρέπεια και την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Για αυτό προχωρήσαμε με τον κ. Υπουργό, σε επιπλέον ενέργεια και κίνηση, και αποφασίσαμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες αυτών των παιδιών που έχουνε τις δυσκολίες. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση, ώστε στις οικογένειες αυτές να δίνονται 2.000 περίπου δέματα ,τα οποία όμως θα διανέμονται μέσω των σχολείων .Ο τρόπος επιλογής είναι μια επιμελής φροντίδα και προσπαθούμε να γίνουν όσο το δυνατόν τα λιγότερα λάθη. Θα θέλαμε και εσείς να βοηθήσετε -από την δική σας τη σκοπιά-, την προσπάθεια του Υπουργείου, του κ. Υπουργού και τη δική μας, ώστε αυτή η ενέργεια, της αγάπης, μέσω της φιλανθρωπικής προσπάθειας της «Αποστολής», της οποίας προΐσταται ο συνεργάτης μου κ. Κωστής Δήμτσας, να ευχηθείτε και να βοηθήσετε να έχει καλά αποτελέσματα».

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ:

«Θα ήθελα να εξάρω την αγάπη και τη στοργή με την οποία ο Μακαριότατος περιβάλλει το ποίμνιο και ιδιαίτερα αυτούς που δοκιμάζονται από την κρίση και περνάνε δύσκολες ώρες. Θα ήθελα να εξάρω το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή γιατί βοηθάει να διατηρηθεί, να μείνει αρραγής ο κοινωνικός ιστός της Πατρίδας μας. Θέλω να ευχαριστήσω, προσωπικά τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο αλλά και την Εκκλησία. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα τις οικογένειες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κάνουμε και άλλες ενέργειες, -τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς- γενικότερα για τους μαθητές μας, προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο να τους βοηθήσουν, χωρίς να γίνονται κοινωνικές διακρίσεις , χωρίς να δίνονται προσωπικά δεδομένα , με σεβασμό στον άνθρωπό και στην οικογένεια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, στον βαθμό που μπορεί η Πολιτεία, να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κρίση. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά μέσα από την καρδιά μου τον Αρχιεπίσκοπο για όλα όσα έχει κάνει για την Πατρίδα μας και για την κοινωνία σε αυτές τις δύσκολες ώρες».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york