Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

Στον αέρα το κοινωνικό παντοπωλείο Ραφήνας - Πικερμίου

rp Τα κοινωνικά παντοπωλεία απέκτησαν περίοπτη θέση στους περισσότερους  δήμους λόγω της απελπιστικής κατάστασης που βιώνουν όλο και περισσότεροι δημότες.

Για να μη κατηγορηθούν όμως οι δημοτικές αρχές ότι χρησιμοποιούν την ανέχεια των συμπολιτών τους προς ίδιο όφελος, θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα την συγκεκριμένη νομοθεσία περί ίδρυσης και λειτουργίας του θεσμού των κοινωνικών παντοπωλείων (Ν.4071/12 άρθρο 2), που σαφώς αναφέρει:

1. Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β΄ 185).

Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.

2. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων.

Οι διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, όπως επισημαίνεται απ’ την  δημοτική παράταξη ¨ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨ του υποψηφίου δημάρχου Ευάγγελου Μπουρνούς, στην περίπτωση του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, παρουσιάζει βασικές νομοθετικές παραλείψεις. Αν και έχει  ζητηθεί από τις υπάρχουσες δημοτικές παρατάξεις του δήμου να τεθεί σε εφαρμογή πάνω στις νόμιμες επιταγές, η δημοτική αρχή ανεξήγητα μέχρι σήμερα αρνείται να εφαρμόσει.

Η «Σύγχρονη Πολιτεία» επισημαίνει στο διαβιβαστικό του νομοθετικού πλαισίου ότι η εκτός συγκεκριμένου νομοθετικά πλαισίου λειτουργία, υποσκάπτει τις βάσεις ενός κοινωνικού οικοδομήματος και μπορεί να δυναμιτίσει την ύπαρξη ενός πραγματικά απαραίτητου θεσμού που ενισχύει τον κοινωνικό ιστό ενώ συγχρόνως δημιουργεί απορίες για τους σκοπούς που εξυπηρετούνται από αυτή την στάση της δημοτικής αρχής.

Να επισημάνουμε ότι στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Ραφήνας στις 28 Δεκεμβρίου, το επίμαχο θέμα συζητήθηκε και διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε δύο κυρίες, που προέρχονται μάλιστα από συγκεκριμένο σύλλογο φίλα προσκείμενο στη δημοτική αρχή.

Χωρίς κανείς να καταλογίζει ευθύνες στις δύο κυρίες που αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο στην εξυπηρέτηση των αναγκών αυτής της κοινωνικής δομής, εντούτοις η δημοτική αρχή θα πρέπει να μάθει να λειτουργεί βάση των κανόνων νομιμότητας, αφ’ ενός για να αποφύγει την καχυποψία και αφ’ ετέρου για να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη πολλών δημοτών-χορηγών, καθώς η εκτός κανόνων λειτουργία του συγκεκριμένου κοινωνικού παντοπωλείου έχει πάρει διαστάσεις.

Α. Ραγκούση

 

http://www.eastrunner.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york