Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

Η ΚΕΔΕ εκφράζει τη πλήρη διαφωνία της με την διαθεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί τους Δήμους σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους

PALLINIPRESS002

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με αφορμή τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ΚΕΔΕ εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση που κλήθηκε από την 1-1-2011να εφαρμόσει το Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», στο μέσο της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δεν αντιμετώπισε μόνο τις τεράστιες περικοπές των πόρων για τη λειτουργία των ΟΤΑ, αλλά και την τραγική μείωση προσωπικού εξαιτίας της συνταξιοδότησης πολύ μεγάλου αριθμού τακτικών υπαλλήλων χωρίς αντικατάστασή τους και πάνω από το 60% υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι στους Δήμους είναι αυστηρά απαραίτητοι.

Αρμοδιότητες πολύ σημαντικές ασκούνται εκ των ενόντων ή δεν ασκούνται καν από πολλούς Δήμους αλλά από τις πρωτεύουσες των νομών στις οποίες μετετάγει περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ μεγάλος αριθμός νησιωτικών και μικρών ορεινών Δήμων στηρίζονται αποκλειστικά στο πολιτικό προσωπικό τους αφού κάποιοι δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο! Και όλα τα παραπάνω τη στιγμή που η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την αποκλειστική ευθύνη και προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το κοινωνικό κράτος μέσα από τις δομές και τις δράσεις της καθώς και για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του πολίτη.

Σαν να μην έφταναν αυτές οι αξεπέραστες δυσκολίες και ενώ από 1-1-2013 περισσότερες από 200 νέες αρμοδιότητες που αγκαλιάζουν όλο το παραγωγικό φάσμα και τη λειτουργία του κράτους περιέρχονται στους Δήμους, το ίδιο χρονικό διάστημα βρίσκει εφαρμογή το καθεστώς της Διαθεσιμότητας, όπως προβλέπεται στο νέο Μεσοπρόθεσμο.

Οι ενδεχόμενες όμως απολύσεις δημιουργούν μιαν εκρηκτική κατάσταση που διαλύει τις υπηρεσίες στους Δήμους, αποδιαρθρώνει τους οργανισμούς τους και ιδιαίτερα κρίσιμων διοικητικών υπηρεσιών κοινωνικοπρονοιακών δομών και υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να υποκαταστήσει. Αντίθετα η αξιολόγηση του προσωπικού με προκαθορισμένα κριτήρια και η δυνατότητα κινητικότητας με κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη σοβαρών ελλείψεων προσωπικού των ΟΤΑ και δεν μας βρίσκει αντίθετους.

Μετά από τα παραπάνω η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας εκφράζει τη πλήρη διαφωνία της με:

· Την διαθεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί τους Δήμους σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους.

· Την συνεχιζόμενη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των Δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

· Την απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε. μέχρι το 2016 ειδικότερα στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες που τις οδηγεί στη διάλυσή τους.

· Δηλώνει ότι οι Δήμοι δεν θα γίνουν συμμέτοχοι σ’ αυτήν τη διαδικασία και προτρέπει τους αιρετούς να μη συμμετάσχουν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york