Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Επιβραβεύονται οι ΟΤΑ που κάνουν χρηστή οικονομική διαχείριση

358 Από το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ «Αυτοδιοίκηση-Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη» θα προέρχονται οι πόροι που θα αξιοποιηθούν υπέρ των δήμων οι οποίοι σημειώνουν υποδειγματικές επιδώσεις και εμφανίζουν «χρηστή οικονομική διαχείριση» .

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών οι δήμοι αυτοί αποτελούν θετικά παραδείγματα και θα επιβραβεύονται με οικονομική επιχορήγηση η οποία θα είναι το 10% των πόρων του προγράμματος ΑΚΣΙΑ. Με τη κίνηση αυτό ο Ε. Στυλιανίδης  εκτιμά ότι θα δοθούν κίνητρα στους δήμους προκειμένου να  αυξήσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την οικονομική εξυγίανση τους.

Η επίμαχη τροπολογία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Κύρωση της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις» και συνυπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των δήμων που θα επιχορηγούνται θα προσδιορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδίδεται στο πρώτο τρίμηνο κάθε οικονομικού έτους.

localit.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york