Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Παράταση για τις οφειλές δήμων εξέδωσε το υπ. Εσωτερικών


Επείγουσα εγκύκλιο, με την οποία δίνεται παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για το συμψηφισμό των κύριων οφειλών των δήμων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί συμψηφισμού των οφειλών προς το ...
ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το ΥΠΕΣ σημειώνει ότι οι δήμοι, που έχουν προβεί σε σχετικές ενέργειες για την επανάληψη της διαδικασίας πρέπει να λάβουν βεβαίωση από τον δικαιούχο φορέα, στην οποία πλέον θα εμφανίζονται μόνο οι κύριες οφειλές, σύμφωνα με το ΑΠΕ, καθώς αυτές απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφληθούν στο σύνολό τους.
Όπως διευκρινίζεται επίσης θα πρέπει να λάβουν σχετική επικαιροποιημένη απόφαση-αίτηση του δημοτικού συμβουλίου και να διαβιβάσουν την πράξη του δημοτικού συμβουλίου στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση, με συνημμένες τις βεβαιώσεις των φορέων και τις τυχόν παραιτήσεις των ενδιαφερόμενων από ένδικο βοήθημα ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού, όπου συντρέχει περίπτωση, για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york