Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Ευρύτατη συναίνεση για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Διονύσου

lo011

Ευρύτατη συναίνεση για τον Κανονισμό Λειτουργίας

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Διονύσου

Από σαράντα κύματα πέρασε εδώ και ενάμισυ χρόνο η προσπάθεια σύνταξης Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Διονύσου, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Μέχρι σήμερα, οι διαδικασίες αυτές δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσουν με αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής.

Δυο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων απέκρουσε τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής να απαξιώσει αυτόν το συμμετοχικό θεσμό, που εισήγαγε για πρώτη φορά το πρόγραμμα Καλλικράτης, να τον αφυδατώσει από το πραγματικό του περιεχόμενο και να το προσαρμόσει στα μέτρα της.

Την Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012, ήρθε για τρίτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση μια παραλλαγή των προηγούμενων εισηγήσεων της δημοτικής αρχής. Οι δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση και Συμμαχία για τον Πολίτη αλλά και σύμβουλοι της πλειοψηφίας, με αίσθημα ευθύνης, κατέθεσαν μια δέσμη παρεμφερών προτάσεων στα βασικότερα σημεία της εισήγησης. Τελικά, μετά από αναλυτική και δημιουργική συζήτηση και παρά την αποχώρηση συμβούλων της πλειοψηφίας λίγο πριν την ψηφοφορία, η κοινή πρόταση των παραπάνω δυνάμεων υπερψηφίστηκε με 26 υπέρ και 1 αποχή.

Οι εξελίξεις αυτές, όπως και άλλες στο παρελθόν, αποδεικνύουν ότι, οι δυνάμεις της μειοψηφίας, σε συνεργασία με συμβούλους της πλειοψηφίας, μπορούν να διαμορφώνουν κοινή στάση σε σοβαρά ζητήματα του Δήμου, να κερδίζουν την πλειοψηφία και να αποκρούουν τις επιζήμιες πολιτικές της δημοτικής αρχής.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, εκ μέρους της Συμμαχίας για τον Πολίτη, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θανάσης Μπούσμπουρας τόνισε τα εξής:

«Αφού μας ταλαιπωρείτε άσκοπα επί ενάμισυ χρόνο με τις παλινωδίες και προχειρότητες σας, επιστρέφετε με μια νέα πρόταση. Εμείς θα την ψηφίσουμε μόνο εφόσον γίνουν δεκτές οι παρακάτω βασικές και ουσιαστικές παρατηρήσεις:

Η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποδεικνύει ότι, η δημοτική αρχή δεν έχει καταλάβει το πραγματικό νόημα της Διαβούλευσης, όπως αυτό προκύπτει από το νόμο και το σχετικό Οδηγό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ξεχνώντας ότι, η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι γνωμοδοτικό όργανο, επιζητά συσχετισμούς που να την συμφέρουν. Διαστρεβλώνει την ουσία των διαδικασιών Διαβούλευσης και υποβιβάζει την ανταλλαγή απόψεων και τη σύνθεση προτάσεων σε απλές ψηφοφορίες. Σαν και αυτές που διεξάγονται στην Εκτελεστική Επιτροπή, όπου τα μέλη της πλειοψηφίας ούτε μιλούν, ούτε καν σηκώνουν το χέρι τους να ψηφίσουν, απλώς ο πρόεδρος ανακοινώνει το σκορ, που είναι ίδιο κάθε φορά, ανεξαρτήτως του θέματος που συζητιέται. Ίσως για τον λόγο αυτό, η κα Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της επιτροπής, που θα συντάξει τον Κανονισμό, απαιτεί να έχει εξασφαλισμένη διπλή ψήφο.

Από τις αλλαγές, που έχει κάνει η εισήγηση στον πρότυπο Κανονισμό της ΕΕΤΑΑ, κάποιες είναι αποδεκτές. Κάποιες άλλες όμως είναι απαράδεκτες. Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 2, παρ. 3α

Η σύνθεση της 7μελούς Επιτροπής δείχνει τη λογική του συσχετισμού δυνάμεων, που διακατέχει τη δημοτική αρχή (3 μέλη από την πλειοψηφία + 3 από την μειοψηφία + ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου).

Εμείς προτείνουμε η Επιτροπή να είναι 4μελής (1 μέλος από κάθε δημοτική παράταξη). Ο δε Γενικός Γραμματέας παρευρίσκεται χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 3, παρ. 2α

Να προστεθεί, όπως προβλέπει ο Καλλικράτης, ότι στα αντικείμενα γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι και ο ετήσιος Προϋπολογισμός του Δήμου.

Άρθρο 3, παρ. 2δ

Με την πρόταση της εισήγησης, ο Κανονισμός υπεισέρχεται σε διαδικαστικές-τεχνικές λεπτομέρειες, που ενδεχομένως ερμηνευθούν αργότερα περιοριστικά και εξαντλήσουν την όλη διαδικασία της Διαβούλευσης σε αυτό.

Γι΄ αυτό, προτείνουμε να προστεθεί μια παράγραφος (3), που θα αναφέρει ρητά ότι, οι διαδικασίες διεξαγωγής της Διαβούλευσης θα ακολουθούν το σχετικό Οδηγό του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ.

Άρθρο 6, παρ.4

Προτείνουμε να απαλειφθεί η διπλή ψήφος του προέδρου της Επιτροπής σε περίπτωση ισοψηφίας, ως μη έχουσα νόημα, αφού η Επιτροπή έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα και ο πρόεδρος κυρίως προεδρεύει».

Παρεμβαίνοντας, επίσης, ο δημοτικός σύμβουλος της Συμμαχίας για τον Πολίτη κ. Θανάσης Κυριακόπουλος, τόνισε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συζητάμε σήμερα κάτι για το οποίο θα έπρεπε όχι μόνο να είχαμε καταλήξει εδώ και ένα χρόνο και να λειτουργούσε κιόλας η Επιτροπή Διαβούλευσης. Οι ίδιες οι λέξεις προσδιορίζουν καθαρά περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για μια Επιτροπή την οποία κυρίως απαρτίζουν εκπρόσωποι φορέων της τοπικής μας κοινωνίας και δημότες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 4. Και βέβαια, οι φορείς αυτοί πρέπει να είναι ενεργοί και να έχουν αναπτύξει δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο τους.

Η δουλειά της Επιτροπής είναι να διαβουλεύεται και να εισηγείται τις θέσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, η πολιτική απόφαση για την αποδοχή ή όχι ή για την τροποποίηση κάποιων εισηγήσεων της συγκεκριμένης Επιτροπής ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, δεν κατανοούμε τη διπλή ψήφο στον πρόεδρο της σε περίπτωση ισοψηφίας, αφού σε άλλη παράγραφο γίνεται αναφορά στην παρουσίαση εκτός της πλειοψηφούσας απόφασης και της θέσης, που μειοψήφησε .

Ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι γνωμοδοτικός. Δεν καταλαβαίνουμε τις λογικές της καχυποψίας σε ένα θέμα, που θα έπρεπε να κυριαρχεί η αρχή της συνεννόησης, της όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής.

Επίσης, δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου πρέπει να μετέχει με δικαίωμα ψήφου. Από πού πηγάζει αυτή η ανάγκη; Αυτό που χρειάζεται η Επιτροπή είναι η γραμματειακή και τεχνολογική στήριξη, όπως και ο συντονισμός της και σε αυτό το σημείο ο Γ.Γ. μπορεί να συμβάλει.

Εδώ συζητάμε σήμερα για τη σύσταση και λειτουργία ενός δημοκρατικού θεσμού, όπως αυτός της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Απαιτείται συνεννόηση, συναίνεση, ακόμη και υποχωρήσεις προκειμένου να επιτευχτεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη  αποδοχή. Ας είμαστε, λοιπόν, όλοι πιο διαλλακτικοί.

Ζητάμε επομένως από τον εισηγητή  κύριο Δήμαρχο  να αποδεχθεί τις τροποποιήσεις, που κατατέθηκαν αφού οι προθέσεις κινούνται προς την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Κι από εκεί και πέρα να λειτουργήσει η συγκεκριμένη Επιτροπή και να παράξει  έργο, που θα είναι επ’ ωφελεία της πόλης μας, να μη μείνει στα χαρτιά.

30.05.2012

Το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york