Τρίτη 22 Μαΐου 2012

Η στάση πληρωμών του κράτους... «σώζει» τον προϋπολογισμόΡεπορτάζ: Καψώχας Σωτήρης

Η διακοπή κάθε λογής πληρωμών και η χαμηλή χρηματοδότηση των λειτουργιών του δημοσίου, κράτησαν το έλλειμμα του προϋπολογισμού εντός στόχων κατά το πρώτο τετράμηνο του 2012, διαμορφούμενο στα 9.145 εκ. ευρώ, έναντι 11.009 εκ. που έχει υπολογισθεί.

Εντούτοις, τα έσοδα παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση, καθώς η «τρύπα» ήταν μεγαλύτερη από τους αρχικούς υπολογισμούς, της τάξης των 495 εκατ. ευρώ έναντι 448 εκατ. ευρώ που προέβλεπε αρχικά το υπουργείο Οικονομικών. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση ή την μη πληρωμή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα (χωρίς την πληρωμή τόκων) ήταν αρνητικό και το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 1,7 δισ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για 3,3 δισ. ευρώ. Η βελτιωμένη αυτή εξέλιξη οφείλεται στην πολύ μεγάλη συγκράτηση κάθε είδους δαπανών, οι οποίες ήταν χαμηλότερες κατά 2,4 δισ. ευρώ, έναντι των στόχων. Μόνο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υποχρηματοδοτήθηκε κατά 930 εκατ. ευρώ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών: «Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 9.145 εκατ. Ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 1.726 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 11.009 εκατ. Ευρώ και του στόχου του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3.262 εκατ. Ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16.146 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του αντίστοιχου στόχου (16.641 εκατ. Ευρώ) κατά 495 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14.655 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 334 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου (14.989 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.

H ως άνω υστέρηση οφείλεται αφενός στην απόκλιση των εισπράξεων Φ.Π.Α. (κατά 418 εκατ. ευρώ) έναντι του στόχου λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και αφετέρου στην υστέρηση ορισμένων μη φορολογικών εσόδων ειδικού χαρακτήρα.

Ωστόσο, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στις εισπράξεις από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, στη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών έμμεσων φόρων μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων, αλλά και στις εισπράξεις από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε (έκτακτη εισφορά μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ).

Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1.491 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 1.652 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμηνο του 2012 ανήλθαν στα 25.291 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.359 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (27.650 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως το σημαντικό περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες κατά 1.429 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της μείωσης των πρωτογενών δαπανών (924 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (127 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για τόκους σε καθαρή βάση (328 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το στόχο) σε σχέση με τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επίσης περιορίστηκαν κατά 929 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο (1.885 εκατ. ευρώ) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου, φτάνοντας τα επίπεδα των 956 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού κατά την περίοδο του Απριλίου 2012 παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 2.814 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, που είναι αποτέλεσμα των σημαντικά υψηλότερων πληρωμών, ενδεικτικά για:

• τόκους (σε καθαρή βάση) κατά 3.600 εκατ. ευρώ ως μέρος της ανταλλαγής ομολόγων (PSI),

• ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 475 εκατ. ευρώ και ιδιαίτερα της επιχορήγησης στο ΙΚΑ κατά 699 εκατ. ευρώ με σκοπό την αναπλήρωση της μείωσης των εσόδων του από ασφαλιστικές εισφορές,

• επιδοτήσεις γεωργίας κατά 76 εκατ. ευρώ και

• αποδόσεις στην ΕΕ κατά 112 εκατ. ευρώ,

οι οποίες υπερκάλυψαν τη σημαντική μείωση των υπολοίπων κατηγοριών των δαπανών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, που προέκυψε μετά τον εξορθολογισμό κυρίως της μισθολογικής δαπάνης αλλά και των αποδιδόμενων εσόδων τρίτων.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york