Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 30-5-2012

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 και ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δωδέκατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές κτιρίου 4ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου».

2. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

4. Λήψη απόφασης για παροχή σύμφωνης γνώμης απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» έτους 2011.

5. Λήψη απόφασης για παροχή σύμφωνης γνώμης απολογισμού των πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο, ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου και Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί έτους 2011.

6. Λήψη απόφασης για διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικού Ιστού πόλεως Μαρκοπούλου» μεταξύ της Κοινοπραξίας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ – Χ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ και Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης της προμελέτης «Κλειστό Κολυμβητήριο Μαρκοπούλου».

8. Λήψη απόφασης για επανέγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου στο Ο.Τ.15.

9. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου» ιδιοκτησίας Δήμου Μαρκοπούλου επί των οδών Δημητρίου Σωτηρίου και Ι. Γιαννάκη 7 στο Μαρκόπουλο.

10. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 406/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό νέας θέσης για τη Λαϊκή Αγορά στο Δήμο Μαρκοπούλου.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικής Άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

12. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Ανοιχτού Διαγωνισμού για παραλαβή Ασφάλτου – Μπετόν και έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης.

13. Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

14. Λήψη απόφασης για έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

15. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης εξόδων για φιλοξενία Δικαστικών Αντιπροσώπων για τις Βουλευτικές Εκλογές της 06-05-2012.

16. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ορίων ευθύνης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

17. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρου για τη σύνταξη και παράσταση του συμβολαίου προσκύρωσης τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στην ιδιοκτησία Ευαγγελίου Αγγελικής στο Ο.Τ. 1304 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, επιφανείας 116,45τ.μ.

18. Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης μεταξύ του Ο.Τ. Γ425 στη 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

19. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.601 με κωδικό ιδιοκτησίας 634415 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

20. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1268 με κωδικό ιδιοκτησίας 702101 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

21. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1049 με κωδικό ιδιοκτησίας 680702 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

22. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ801 με κωδικό ιδιοκτησίας 644223 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

23. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1049 με κωδικό ιδιοκτησίας 680702 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

24. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1370 με κωδικό ιδιοκτησίας 710814 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

25. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στα Ο.Τ.Γ564, Γ566, Γ568, Γ566Α με κωδικούς ιδιοκτησίας 622012 και 671242 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

26. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.383 με κωδικό ιδιοκτησίας 040334 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

27. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.63 με κωδικό ιδιοκτησίας 070329 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

28. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 397 με κωδικό ιδιοκτησίας 040142 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

29. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου στα Ο.Τ.302 και Ο.Τ.303 με κωδικό ιδιοκτησίας 020369 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

30. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.131 (περιφερειακά) με κωδικό ιδιοκτησίας 07050162α της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

31. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 331 με κωδικό ιδιοκτησίας 040457 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

32. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 284 με κωδικό ιδιοκτησίας 030544 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

33. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1122 με κωδικό ιδιοκτησίας 690401 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

34. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ939 με κωδικό ιδιοκτησίας 711601 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

35. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1125 με κωδικό ιδιοκτησίας 690231 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

36. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ511 με κωδικό ιδιοκτησίας 620808 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

37. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ627 με κωδικό ιδιοκτησίας 652112 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

38. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1330 με κωδικό ιδιοκτησίας 722104 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

39. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για υποθέσεις Δήμου.

40. Λήψη απόφασης για έγκριση τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής.

41. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york