Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010

Μνημόνια Συνεργασίας του νέου Δήμου Διονύσου για την Κοινωνική Πρόνοια και την Οδική Ασφάλεια

Ο Δήμαρχος  Αγίου Στεφάνου κ. Παναγιώτης  Βορριάς, ενημερώνει τους πολίτες του νέου Δήμου Διονύσου για τα εξής: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Σύμφωνα με πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και   έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο επιβεβαιώνεται η Διαχειριστική Επάρκεια (Α΄ και Β΄ τύπου) του Δήμου Αγίου Στεφάνου η έδρα του οποίου θα είναι έδρα του υπό σύσταση Δήμου Διονύσου. 
Προβλέπονται  2 Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των 7 Δήμων και Κοινοτήτων, που ανήκουν στο νέο Δήμο Διονύσου, τα οποία τους  έχουν δοθεί από τις 6 Αυγούστου 2010 και αφορούν: 
  1. Ψηφιακές προσωποποιημένες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού, προϋπολογισμού  185.000 €, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία ολοκληρωμένου Συστήματος Απομακρυσμένης Υποστήριξης της Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού, που θα δρα συμπληρωματικά σε ήδη υπάρχουσες δομές στήριξης του Δήμου (ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ).  
  2. Εκσυγχρονισμό δομών Οδικής Ασφάλειας μέσω ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων, με ταυτόχρονη διαδραστική συμβολή των πολιτών του Δήμου Διονύσου, προϋπολογισμού  160.000 €. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο κάνοντας χρήση τεχνολογιών αιχμής, θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη εφαρμογών, οι οποίες θα παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες στους δημότες:
  • που αφορούν την εποπτεία συντήρησης του οδικού δικτύου του Δήμου, τη διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος του οδικού δικτύου του Δήμου και τη διαχείριση των οδικών ατυχημάτων.
  Δικαιούχος  και Φορέας Λειτουργίας ορίζεται:
  α) έως 31-12-2010, ο Δήμος Αγίου Στεφάνου η έδρα του οποίου θα αποτελέσει την έδρα του υπό σύσταση Δήμου Διονύσου
  β) από 1-1-2011 ο υπό σύσταση νέος Δήμος Διονύσου   
Για να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις, θα πρέπει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2010 τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια των 7 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα συγκροτήσουν το νέο Δήμο Διονύσου, να πάρουν αποφάσεις και να υπογράψουν τα σχετικά μνημόνια, διαφορετικά θα χαθούν τα προαναφερόμενα προγράμματα για τις ψηφιακές υπηρεσίες, που είναι πολύ χρήσιμες για τους Πολίτες των Δήμων & Κοινοτήτων μας. 
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york