Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Δικαστική απόφαση - βόμβα για τους πλειστηριασμούς

Mε δικαστική απόφαση τίθεται φρένο στους πλειστηριασμούς ακινήτων. Η Δικαιοσύνη κρίνει καταχρηστική τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης όταν επιχειρείται να μπει σε πλειστηριασμό ένα ακίνητο πολλαπλάσιας αξίας σε σύγκριση με την σχετική τραπεζική απαίτηση.


Το δικαστήριο απεφάνθη πως οι κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, επιβάλλουν να μην υπάρχει προφανής δυσαναλογία ανάμεσα στο χρέος και στην πραγματική αξία του ακινήτου.


Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε πως πρέπει να σταματήσει η διαδικασία πλειστηριασμού ακινήτου αξίας 1,2 εκατ. ευρώ τη στιγμή που είναι περίπου 20πλάσια από τη σχετική απαίτηση (56.842 ευρώ) της τράπεζας. Η τελική απόφαση θα εκδοθεί από το Πρωτοδικείο.


Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Πειραιά, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας γιατί ο πλειστηριασμός έχει ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες για τον οφειλέτη, οι οποίες καθιστούν μη ανεκτή την πραγμάτωση της τραπεζικής απαίτησης μέσω του πλειστηριασμού ακινήτου δυσανάλογα μεγαλύτερης αξίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις περί δικαίου και ηθικής που έχει ο μέσος άνθρωπος.


Έτσι το δικαστήριο, σύμφωνα με την Ημερησία, πιθανολογώντας ότι η ανακοπή που έχει ασκήσει ο οφειλέτης μπορεί να γίνει δεκτή (λόγω καταχρηστικότητας), δέχθηκε ότι κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και γι' αυτό ανέστειλε τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ακινήτου έκτασης περίπου 5 στρεμμάτων στην Αττική, με κτιριακές εγκαταστάσεις τυροκομείου. Η αναστολή δόθηκε μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για την ανακοπή του πλειστηριασμού.

 

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york