Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Τα «κλειδιά» για την εισαγωγή στα μουσικά σχολεία

593Στο διάστημα από 10 έως 31 Μαΐου πρέπει να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις οι γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10-31 Μαΐου. Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο. Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2013-2014 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από τον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και θα πραγματοποιηθούν από 17 έως 19 Ιουνίου 2013. Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας τη Δευτέρα 17-6- 2013 και θα διαρκέσει μία, δύο ή τρεις ημέρες ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.

Μη έναρξη της διαδικασίας επιλογής την 17-6-2013 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, εφόσον προκύψουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι.

Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) και εφόσον οι υποψήφιοι μαθητές είναι περισσότεροι από 100, με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%, ορίζεται και 2η Επιτροπή Επιλογής καθώς και Γενική Επιτροπή Επιλογής (ΓΕΕ), η οποία εποπτεύει τις δύο ΕΕ. Ο διευθυντής κάθε Μουσικού Σχολείου έχει αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον υπουργό Παιδείας.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι:

Η κτιριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι:
"Ρυθμός", "Ακουστική Ικανότητα", "Φωνητική Ικανότητα", "Διάκριση Ηχοχρωμάτων" και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Οι γονείς των υποψήφιων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής και Πειραιά έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε ΕΔΩ.

Πηγή: ethnos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york