Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

151

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 15ης Μαρτίου 2013

(Λήψη απόφασης για το θέμα της εγκατάστασης έξι (6) εργοστασίων παραγωγής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας στα όρια του Δήμου μας)

Για το εις το θέμα αναφερόμενο ζήτημα, η τοπική μας κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό εξ αιτίας της διαφαινόμενης εγκατάστασης έξι (6) μονάδων παραγωγής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαρκοπούλου. Πρόκειται για μια υπόθεση με πολλά ερωτηματικά, που προέκυψε κυριολεκτικά «από το πουθενά», με άγνωστους επισπεύδοντες και απροσδιόριστες επιπτώσεις για την περιοχή μας. Αινιγματικός παραμένει και ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής, που από την απαρχή της υπόθεσης επιδεικνύει μια ακατανόητη στάση. Η πολιτική αυτή στάση, ξεκινά από την αποσιώπηση του θέματος, με αποκορύφωμα την άρνηση συζήτησής του και λήψης σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Μαρτίου 2013.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

1. Στις 20/12/2012, πρωτοκολλήθηκαν στο Δήμο Μαρκοπούλου έξι (6) έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την αδειοδότηση για τη δημιουργία έξι (6) εργοστασίων παραγωγής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας στο ΒΙΟΠΑ του Δήμου Μαρκοπούλου, ισχύος ενός (1) μεγαβάτ (MW) έκαστο. Και τα έξι έγγραφα ανέφεραν μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Μαρκοπούλου, στον οποίο κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο με την ανακοίνωση, παρακαλείται για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιοποίησή της και την αποστολή των απόψεών του εντός 15 ημερών». Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε σε καμία δημοσιοποίηση, καμία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά σε καμία απάντηση εντός της τεθείσας προθεσμίας! Σημειώνεται δε ότι, μεταξύ των εγγράφων της Περιφέρειας συμπεριλαμβανόταν και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επί της οποίας ο νόμος ορίζει ως περίοδο υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους τις τριάντα (30) ημέρες οι οποίες και παρήλθαν άπρακτες, ελλείψει γνωστοποίησης και ανακίνησης του θέματος.

2. Υπό τη διαφαινόμενη πρόθεση της Περιφέρειας για δρομολόγηση του θέματος, αναγκάστηκε η Δημοτική Αρχή να συμπεριλάβει τα σχετικά θέματα (έξι στο σύνολο) στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2013. Κατά την προσφιλή της τακτική, φυσικά, δεν έγινε καμία προετοιμασία και παρουσίαση του όλου ζητήματος. Υπό την ασφυκτική πίεση της «Δύναμη Ελπίδας» για απαντήσεις και διευκρινίσεις, το Προεδρείο αποφάσισε την αναβολή των συγκεκριμένων θεμάτων.

3. Παράλληλα, το θέμα της δημιουργίας των Μονάδων εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013, με εισηγητή τον κ. Ιάκωβο Προμπονά. Η εισήγηση του κ. Προμπονά ήταν θετική, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι υπάρχει και η θετική εισήγηση του Δήμου Μαρκοπούλου! Μετά τη θύελλα αντιδράσεων των παρισταμένων, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και άλλα στελέχη της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ», το θέμα αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων με τον εισηγητή για την Τετάρτη 20/03/2013 (στα γραφεία της Περιφέρειας Λ. Συγγρού 15 -17), ώστε να επανέλθει το θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

4. Παρ’ όλη την «περίεργη» αυτή εξέλιξη, στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ του Δήμου Μαρκοπούλου στις 15/03/2013, δεν περιελήφθησαν εκ νέου τα εξ αναβολής σχετικά θέματα! Ακόμα και σήμερα παραμένει ως ερωτηματικό η στάση του Δήμου στη συνάντηση της 20ης Μαρτίου με τον εισηγητή. Ακολούθως, η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», επικαλούμενη το άρθρο 67 παράγραφος 7 του νόμου 3852/2010 (νόμος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»), ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, πρόταση που απέρριψε κάθετα ο κ. Μεθενίτης.

Σημειώνεται δε πως κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στο ίδιο Δ.Σ, ο κ. Δήμαρχος δεσμεύτηκε πως θα παρενέβαινε στον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό, για αναβολή της συζήτησης, αλλά όπως αποδείχθηκε από τα γεγονότα, τίποτα δεν συνέβη. Η συνάντηση των ενδιαφερομένων με το κ. Προμπονά, (εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος και εισηγητής του θέματος) θα γίνει κανονικά αύριο Τετάρτη 20 03 2013 στις 13.00 στα γραφεία της Περιφέρειας, Λ. Συγγρού 15 -17 , 6ος όροφος.

5. Σε αναμονή της συνάντησης της 20ης Μαρτίου στην Περιφέρεια, η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» δεσμεύεται πως θα παρακολουθεί στενά το θέμα, τόσο σε επίπεδο Δημοτικού, όσο και σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ωστόσο, εκτός από τα διαδικαστικά θέματα, υπάρχουν και τα απολύτως ουσιώδη αυτού καθ’ αυτού του ζητήματος, που είναι πρωτίστως τα θέματα υγείας, ήτοι:

1. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη μόλυνση του Περιβάλλοντος που ενδέχεται να προκληθεί.

2. Η προτεινόμενη τεχνολογία είναι νέα, κινεζικής προέλευσης και δεν έχει εφαρμοστεί - εξ όσων γνωρίζουμε - πουθενά, ώστε να μελετηθεί η λειτουργία της και να ερωτηθεί η γνώμη των κατοίκων της περιοχής εγκατάστασης.

3. Η κατάτμηση του συνολικού εγχειρήματος σε έξι (6) μονάδες, γεννά πολλές υποψίες. Αφ’ ενός, δεν θα ήταν δυνατή η εγκατάστασή τους στο ΒΙΟΠΑ Μαρκοπούλου, αφ’ ετέρου προκαλεί σύγχυση σχετικά με τους επιτρεπόμενους εκπεμπόμενους ρύπους, καθώς στη μελέτη προσδιορίζονται ανά μονάδα. Γενικότερα, δεν έχουμε λάβει απαντήσεις στο γιατί προτείνονται έξι (6) μονάδες και όχι ένα (1) ενιαίο εργοστάσιο.

4. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει Μελέτη Σκοπιμότητας που να αποδεικνύει ότι τα εργοστάσια είναι βιώσιμα χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή το κόστος παραγωγής και την τιμή διάθεσης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος στο Εθνικό σύστημα. Πιθανολογούμε πως θα επαναληφθεί το φαινόμενο με τα φωτοβολταϊκά.

5. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα γιατί τα εργοστάσια δεν γίνονται κοντά στις πηγές της πρώτης ύλης (βιομάζα, pellet κλπ) και επιχειρούν να τα συγκεντρώσουν στην Αττική, επιβαρύνοντας τη λειτουργία τους με το σημαντικό κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών αλλά και απόκτησης της γης εγκατάστασης.

6. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα γιατί επιλέγουν περιοχές κοντά σε περιοχές με απόρριψη σκουπιδιών και λατομεία.

7. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα γιατί δεν φτιάχνουν πρώτα ένα εργοστάσιο σε πιλοτική βάση, αλλά επιμένουν να πάρουν ταυτόχρονα άδειες για δεκαπέντε (15) περίπου εργοστάσια, τα (6) εκ των οποίων στο Μαρκόπουλο και τα άλλα σε Κορωπί, Γέρακα, Κερατέα, κ.ά.

8. Η προσέλκυση κατάλληλων, υγιών επενδύσεων στον τόπο, αποτελεί προϋπόθεση ανάπτυξης και βρίσκει σύμφωνη τη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ». Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, εκτός των άλλων, τίθενται σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας και φερεγγυότητας των επενδυτών. Είναι τουλάχιστον περίεργο και βεβαίως άξιο διερεύνησης, πώς δυο νέοι επιστήμονες που μόλις τελείωσαν το πανεπιστήμιο και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ιδρύουν εννέα (9) παρόμοιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με κεφάλαιο 4.500€ η κάθε μια, χωρίς προσωπικό, χωρίς εμπειρία, χωρίς κεφάλαια, χωρίς τα απαραίτητα οικόπεδα για την εγκατάσταση των εργοστασίων, να θέλουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

9. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, που ενδεχομένως θα επιβαρύνει την ποιότητα ζωής του τοπικού και όχι μόνον, πληθυσμού, θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη κοινωνική συναίνεση, μέσα από μια διαδικασία ορθολογικής ενημέρωσης και ανάδειξης των τυχόν ωφελημάτων που θα προκύψουν για τον τόπο. Δυστυχώς, ούτε για την αποδοχή της επένδυσης από τους κατοίκους είμαστε βέβαιοι, ούτε για το όφελος που θα προκύψει για την περιοχή και το Δήμο μας ειδικότερα.

10. Και το τελευταίο περιβαλλοντικό αλλά και βαθύτατα κοινωνικό ζήτημα που ανέδειξε η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», περικλείεται στο παρακάτω απόσπασμα, που λέει ότι: Βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια καμπάνια από τη μη κυβερνητική οργάνωση ACTION AID με σύνθημα: «ΤΡΟΦΙΜΑ ή ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ; ΣΟΒΑΡΑ ΚΥΡΙΕ ΜΠΑΡΟΖΟ;». Βασικός άξονας είναι η επιχειρούμενη εκμετάλλευση εύφορων εδαφών για παραγωγή πρώτης ύλης εργοστασίων βιομάζας, κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές, που θα επιτείνουν περισσότερο το επισιτιστικό πρόβλημα του πλανήτη, κυρίως στις περιοχές αυτές.

Εν κατακλείδι, η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι αντίθετη στη χρήση εύφορων καλλιεργήσιμων εδαφών για παράγωγη φυτών ως πρώτη ύλη παραγωγής βιοκαυσίμων. Ομοίως, έχουμε διατυπώσει δημόσια την αντίθεσή μας και στη χρήση των παραπάνω εδαφών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων. Η εν λόγω πρακτική θα οδηγήσει άμεσα σε παγκόσμια έλλειψη τροφίμων με συνέπεια τη ραγδαία άνοδο των τιμών αυτών. Αποτέλεσμα θα είναι, μεγάλα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού να αντιμετωπίσουν το φάσμα της πείνας.

Ανακεφαλαιώνοντας, η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι αντίθετη στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την συγκεκριμένη επένδυση, εκτιμώντας πως τίθενται σοβαρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα γι' αυτήν.

Πόρτο Ράφτη, 19/03/2013

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

www.dynami-elpidas.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york