Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Παναγιώτης Βορριάς: Γενικές αρχές της πολιτικής των Συνεργασιών στο Δήμο Διονύσου

του  Παναγιώτη  Βορριά

Προέδρου της Συμμαχίας για τον Πολίτη

Οι εξελίξεις στο Δήμο Διονύσου, μετά τις δημοτικές εκλογές του 2010, απέδειξαν ότι, η πολιτική της ευκαιριακής συγκόλλησης ετερόκλητων δυνάμεων και η ανυπαρξία οποιασδήποτε προγραμματικής επεξεργασίας και όσμωσης μεταξύ των συνεργαζόμενων δυνάμεων, είναι καταδικασμένη και οδηγεί μαθηματικά στην πολιτική αποτυχία.

Αν μοναδικός συνδετικός κρίκος μεταξύ των μελών μιας Δημοτικής Παράταξης είναι η, με κάθε θυσία, κατάκτηση της εξουσίας, ο διαμοιρασμός αξιωμάτων εκεί και ως έτυχε, χωρίς κανένα σχέδιο αξιοποίησης των στελεχών της στις πολιτικές θέσεις ευθύνης, η λειτουργία «παράκεντρων εξουσίας», τότε, όλα αυτά δημιουργούν ένα μόρφωμα επικίνδυνο για τη λειτουργία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα παρακμιακά φαινόμενα, που ζούμε σήμερα στο Δήμο Διονύσου.

Τα προβλήματα επιτείνονται ακόμη περισσότερο από την ανυπαρξία μιας ισχυρής ηγετικής προσωπικότητας, με κατάλληλο θεωρητικό και πολιτικό υπόβαθρο αλλά και μιας συλλογικής ηγεσίας, με συνοχή κι αλληλεγγύη, που να διαθέτει γνώση κι εμπειρία στη διοίκηση ενός μεγάλου και σύγχρονου Δήμου.

Συνεπώς, για να υπάρξει ένα βιώσιμο αυτοδιοικητικό σχήμα μακράς πνοής, με προοπτική εξουσίας, που θα ανατάξει το Δήμο Διονύσου προς όφελος των δημοτών και θα τον οδηγήσει σε δρόμους ανάπτυξης, απαιτούνται: πολιτική βούληση, ευρύτερες συναινέσεις και προγραμματικές συγκλίσεις και, κυρίως, κατανόηση του αξιώματος ότι, καμιά αυτοδιοικητική δύναμη δεν μπορεί μόνη της να φέρει σε πέρας αυτό το μεγάλο έργο.

Εξειδικεύοντας μερικές από τις παραπάνω προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας νέας Δημοτικής Παράταξης, που στηρίζεται στη Συνεργασία ευρύτερων δυνάμεων, πιστεύουμε ότι, είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε σε ορισμένες γενικές αρχές, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διαδικασίες, προσδιορισμένους κανόνες λειτουργίας του Επικεφαλής και της Συλλογικής Ηγεσίας.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Προγραμματική συμφωνία σε βασικά θέματα του Δήμου Διονύσου, που θα αποτυπωθεί στην επεξεργασία ενός κοινού προγράμματος, με κύρια χαρακτηριστικά την αποκέντρωση εξουσίας και αρμοδιοτήτων και την εκχώρηση ουσιαστικού έργου στις Δημοτικές Κοινότητες.

2. Συμφωνία σε συγκεκριμένες αρχές και αξίες.

3. Διάλογος και ισότιμη συμμετοχή, χωρίς ηγεμονισμούς και περιχαρακώσεις.

4. Διαφύλαξη του αυτοδιοικητικού χαρακτήρα της Δημοτικής Παράταξης Συνεργασίας και απόρριψη κάθε κομματικής κηδεμονίας.

5. Απόρριψη εξαρχής προσώπων, που βαρύνονται διαχρονικά με αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, οικονομικές ατασθαλίες, αριβισμούς, εκπροσώπηση προσωπικών και άλλων συμφερόντων.

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκαιρη συγκρότηση της, ώστε επί της ουσίας να δοθεί το σαφές μήνυμα ότι, δεν πρόκειται για μια προεκλογική και ευκαιριακή συγκόλληση ετερόκλητων δυνάμεων αλλά για ένα νέο σχήμα, ομογενοποιημένο, με συνοχή και δημοκρατική λειτουργία.

2. Υιοθέτηση της αρχής ότι, η κατάκτηση της πλειοψηφίας και της εξουσίας δεν είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσο εκείνο, που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος και στόχων, προς όφελος των Δημοτών.

3. Υιοθέτηση της αρχής ενός Ανοικτού Δήμου, με Διαφάνεια στη λειτουργία του, Διαβούλευση στη λήψη των αποφάσεων, Συμμετοχή, Αξιοκρατία, Καινοτομία και κυρίως Ανάπτυξη.

4. Κοινό προγραμματικό πλαίσιο, που θα αποτυπώνει τις συγκλίσεις  σε επίπεδο Δήμου και Δημοτικών Κοινοτήτων, θα είναι ρεαλιστικό και ιεραρχημένο στις προτεραιότητες του και θα προκύψει μέσα από διαδικασίες Διαβούλευσης με την κοινωνία.

5. Ανάδειξη ως επικεφαλής μιας ισχυρής ηγετικής προσωπικότητας, με το κατάλληλο θεωρητικό και πολιτικό υπόβαθρο.

6. Ανάδειξη μιας νέας συλλογικής ηγεσίας, που θα διαθέτει εμπειρία διοίκησης ενός μεγάλου και σύγχρονου Δήμου και επιστημονική γνώση των τάσεων - εξελίξεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

7. Υιοθέτηση από το στελεχιακό δυναμικό της Δημοτικής Παράταξης της αρχής για την αξιοποίηση τους στις θέσεις ευθύνης με βάση τις ικανότητες και δεξιότητες τους. Απόρριψη των πρακτικών διαμοιρασμού αξιωμάτων, ικανοποίησης τοπικών συμφερόντων και συσχετισμών δύναμης διαφόρων ομάδων.

8. Αξιοποίηση των στελεχών νέας γενιάς, που διαθέτουν εμπειρία, ικανότητες και την πολιτική βούληση να συμβάλλουν ενεργά στην ανάταξη – ανάπτυξη του Δήμου και όχι στην απλή διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων.

Γ. Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Βασική προϋπόθεση για την ανάδειξη του επικεφαλής θα πρέπει να αποτελέσει η συμφωνία του με το περίγραμμα των γενικών αρχών και χαρακτηριστικών της Δημοτικής Παράταξης, στη συνδιαμόρφωση των οποίων θα έχει και ο ίδιος ενεργό ρόλο.

Ο Επικεφαλής και η νέα συλλογική Ηγεσία συνολικά θα αναλάβουν να επεξεργαστούν το προγραμματικό πλαίσιο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα της επόμενης δημοτικής θητείας, όλα τα ζητήματα λειτουργίας και προετοιμασίας της Δημοτικής Παράταξης για τις δημοτικές εκλογές.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york