Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Σοβαρές ενστάσεις για το νέο αμαξοστάσιο του Δήμου Διονύσου

t072

Συμμαχία για τον Πολίτη

Σοβαρές ενστάσεις για το νέο αμαξοστάσιο του Δήμου Διονύσου

Σε μια τεκμηριωμένη παρέμβαση του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου (14.05. 2012), ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θανάσης Μπούσμπουρας κατέθεσε την πρόταση της Συμμαχίας για τον Πολίτη για την αγορά ή ενοικίαση νέου αμαξοστασίου του Δήμου. Και πρότεινε την απόρριψη της εισήγησης, που παρουσίασε η δημοτική αρχή.

Τελικά, μετά από τη συζήτηση, αποφασίστηκε να συσταθεί διαπαραταξιακή Επιτροπή, που θα διευρευνήσει μόνο τη δυνατότητα αγοράς ή ενοικίασης οικοπέδου για το νέο αμαξοστάσιο.

Η πρόταση της Συμμαχίας για τον Πολίτη είναι η εξής:

Η εισήγηση, που μας παρουσιάζει η δημοτική αρχή για τη μεταστέγαση του αμαξοστασίου μέσω αγοράς ή ενοικίασης νέου χώρου, στηρίζεται στο επιχείρημα για την ανάγκη δημιουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποριμμάτων (ΣΜΑ).

Παρά τις καλές προθέσεις της διοίκησης του Δήμου και του αντιδημάρχου κ. Παπαβασιλείου, η οικονομοτεχνική μελέτη που παρουσιάζει η εισήγηση είναι εξαιρετικά ελλειπής και υπεραπλουστευμένη. Αναρωτιόμαστε: ποιος ιδιώτης επενδυτής ή πιστωτικό ίδρυμα θα αποφάσιζε την αγορά ή ενοικίαση νέου αμαξοστασίου και εξοπλισμού αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με βάση μια πρόχειρη μελέτη με πολλά λογικά άλματα και αυθαιρεσίες; Γιατί δεν καταθέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη, προτού κληθούμε να αποφασίσουμε σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μείζονος οικονομικού ενδιαφέροντος;

Πρόσφατα, στο Δήμο διενεργήθηκε ένας διαγωνισμός μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, που σχετίζεται με το θέμα της σημερινής συζήτησης (προμήθεια ελκυστήρων και press containers, χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι, με βιασύνη και χωρίς να αξιολογηθούν άλλες ενδεχομένως καλύτερες και οικονομικότερες λύσεις. Ευτυχώς, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Εμείς θεωρούμε απαραίτητο να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη από ειδικούς και ειδικευμένους συμβούλους μελετών περιβάλλοντος. Η μικρή δαπάνη γι΄ αυτό αξίζει χίλιες φορές, αν είναι ο Δήμος να εξοικονομήσει εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια Ευρώ και να προμηθευτεί τον πιο ενδεδειγμένο περιβαλλοντικά εξοπλισμό.

Τα νούμερα που περιέχονται στην εισήγηση είναι υπεραπλουστευμένα, αυθαίρετα και αμφισβητούμενα σε ένα βαθμό. Το κύριο όμως είναι ποιο από τα δυο βασικά συστήματα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων πρέπει να επιλεγεί και δημοπρατηθεί, γιατί αυτή η επιλογή επηρεάζει μια σειρά από άλλες σημαντικές τεχνικές και οικονομικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η Διοίκηση του Δήμου προωθεί μια λύση, που διεθνώς τείνει να εγκαταλειφθεί και για την Ελλάδα είναι ακόμα πιο ασύμφορη!

Σύμφωνα με την εισήγηση, για το σχεδιαζόμενο σύστημα (αμαξοστάσιο, ράμπα για απορριμματοφόρα, χοάνη υποδοχής κλπ) δεν απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Πρόκειται για απολύτως εσφαλμένη άποψη. Εμείς πιστεύουμε ότι, για ένα τέτοιο έργο είναι απαραίτητη η Μελέτη αυτή, έστω και αν δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία.

Δεν είναι επίσης αλήθεια ότι, η λύση που προτείνει η εισήγηση της δημοτικής αρχής είναι η μοναδική. Υπάρχει και άλλη, που προτιμάται στην Ευρώπη, την Αμερική αλλά και από Δήμους της Αττικής (Κρωπίας και Μαρκόπουλου). Με την λύση, που εισηγείσθε χρειάζεται σε κάθε περίπτωση τεράστια ράμπα αξίας 100.000 €. Αν τη ράμπα και την χοάνη τα βαφτίσουμε «κινητά», επειδή σχεδιάζεται να είναι θεωρητικά λυόμενες μεταλλικές κατασκευές, έχει καλώς. Γιατί στους Δήμους Γλυφάδας και Αργυρούπολης είναι τσιμεντένιες.

Η λύση, που προτείνουμε και σας καταθέτουμε αναλυτικά με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, έχει αποδειχθεί διεθνώς οικονομικότερη και προτιμότερη από πολλές απόψεις.

Νομίζω ότι, αποδείξαμε ότι, υπάρχει και άλλη λύση από αυτήν που εισηγείται ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου. Και ακριβώς επειδή όλα αυτά κοστίζουν εκατομμύρια €, η σχετική μελέτη για το ποια λύση θα προκρίνουμε τελικά για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και οι όροι δημοπράτησης του εξοπλισμού πρέπει να ανατεθούν με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε αξιόπιστη και έμπειρη εταιρία συμβούλων μελετών περιβάλλοντος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york