Σάββατο 7 Αυγούστου 2010

Συμμετοχική Δημοκρατία

Ο συνδυασμός μας ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΛΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ, έχει καταρτίσει ένα ερωτηματολόγιο που διερευνά απόψεις και επιθυμίες των δημοτών με στόχο να δοθούν Λύσεις Ζωής στα προβλήματα του τόπου. Καθένας μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή.

Άλλωστε οι απαντήσεις σας θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την τελική κατάρτιση του προγράμματος του συνδυασμού. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί θα αναδιαμορφώνεται συνέχεια με σκοπό την πληρέστερη συμπερίληψη ερωτημάτων και απαντήσεων.

Αφετηρία μας η Συμμετοχική δημοκρατία. Στόχος μας μέσα απ’τον διάλογο να καταδείξουμε τα προβλήματα, να κατανοήσουμε τα κοινωνικά ζητήματα, την αναδείξουμε νέες ιδέες, να πάρουμε αποφάσεις. Η καταγραφή τόσο των απόψεων και επιθυμιών των συμπολιτών μας, όσο και η καταγραφή νέων καινοτόμων ιδεών από οποιονδήποτε μπορεί να συνεισφέρει, θα είναι για μας ένα χέρι βοήθειας ώστε να αντιληφθούμε και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που βρίσκονται στον δρόμο μας, στην πορεία για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας.

Οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας μπορούν και πρέπει να είναι μοχλός της δημοκρατίας, του διαλόγου, της προόδου, του ξεπεράσματος αντιλήψεων που δεν αντιστοιχούν στις νέες κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york