Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

75 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ AΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΕΘΕ

 Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ ανακοινώνει :
-          την υπ’αριθμ. ΚΟΧ 83.907/1/2012 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (5 μήνες), συνολικά  σαράντα εφτά (47) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
-          την υπ’αριθμ. ΚΟΧ  83.902/01/ 2012  Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (5 μήνες), συνολικά  είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών,  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Όλες οι ειδικότητες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας www.ekfrasi.gr  
Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις   2 /07/2012 και λήγει στις 11 /07/2012 από τις 09.00 π.μ έως τις 14.00 μ.μ.  και θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ), Ομήρου 54, Τ.Κ. 10672 Αθήνα, υπόψη κας Ανδρωνά Κατερίνας.
       Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το site μας στην διεύθυνση www.ekfrasi.gr  και στo τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3643224

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york