Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

« ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΕΡΑΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής»

Επιτυχή έκβαση είχαν οι ενέργειες της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κας Χ. Κισκήρα για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος «Ξερέα» Δήμου Κρωπίας», αφού αυτό  εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013- ΕΠΕΡΑΑ» (αρ. απόφασης ένταξης: ΥΠΕΚΑ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΡΑΑ οικ 119698/23.5.2012).

Η απόφαση αυτή δείχνει έμπρακτα την δέσμευση του Περιφερειάρχη Αττικής για να κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι με συνέπεια για τη δημιουργία έργων υποδομής που θα αναβαθμίσουν την περιοχή μας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη ζωή των κατοίκων.

Η Κα Κισκήρα, με δεδομένη τη βούληση της να δοθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα και η ανωτέρω περιοχή να αποκτήσει άμεσα ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης των ομβρίων, δεδομένου ότι το ρέμα συχνά υπερχειλίζει με αποτέλεσμα την κατάκκλιση κατοικημένων περιοχών με κίνδυνο τόσο για ανθρώπινες ζωές, όσο και για καταστροφή περιουσιών, συντονισε τις απαιτούμενες ενέργειες.

Έτσι, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη για το ΕΣΠΑ Κο Λ. Αθανασιάδη καθώς και με το Δήμαρχο Κορωπίου, καθώς επίσης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2011 η πρόταση ένταξης του έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠΕΡΑΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγχρηματοδοτούμενης πράξης είναι 6.945.000 ευρώ εκ των οποίων τα 6.098.320 ευρώ αφορούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα αντιμετωπίσει τις συχνές καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή Αγ. Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας Αττικής, εξαιτίας της έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων στο μεγαλύτερο ρέμα της περιοχής που είναι ο «Ξερέας».

Συγκεκριμένα προβλέπονται έργα διευθέτησης στο ρέμα «Ξερέας» σε μήκος 1.500 μέτρων. Η διευθέτηση θα γίνει κυρίως με συρματοκιβώτια, ενώ προβλέπονται και 10 νέα τεχνικά διάβασης, καθώς  και επέκταση του τεχνικού της Λεωφόρου Σουνίου. Στην έξοδο του ρέματος στη θάλασσα θα κατασκευασθεί ειδικό έργο εξόδου.

Με την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας, θα αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων έπειτα και από γεγονότα συνήθων βροχοπτώσεων.

Βασικά στοιχεία για την αύξηση της διακινδύνευσης λόγω πλημμύρας στις παραρεμάτιες περιοχές του «Ξερέα» μεταξύ άλλων αποτέλεσαν:

α) η αξιοσημείωτη οικοδομική και γενικότερα αναπτυξιακή δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή με συνεπακόλουθη αλλαγή στις χρήσεις γης,

β) η έντονη παρουσία μετακινούμενου πληθυσμού τους θερινούς μήνες λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής Αγ. Μαρίνα Δ. Κρωπίας,

γ)  οι δασικές πυρκαγιές σε τμήματα της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζουν άμεσα την απορροή, με πλέον πρόσφατη αυτή του 2009 σε μικρό τμήμα της εξεταζόμενης υδρολογικής λεκάνης,

δ)  η επέκταση του οικισμού της Αγ. Μαρίνας (σχέδιο πόλης),

ε) η κατάσταση που βρίσκεται το ρέμα «Ξερέας» και τα παραρέματά του με υποτυπώδεις ή και εκφυλισμένες φυσικές διατομές που η διοχετευτικότητα τους βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν η σημερινή κατάσταση αναμενόταν να γίνει πιο δυσμενής στο μέλλον, αν δεν ξεκινούσε η εκτέλεση έργων με σκοπό την κατασκευή ενός συστήματος έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφαλούς αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή, εντός του καθορισμένου εύρους των οριογραμμών του υδατορέματος, ώστε να επιτευχθεί:

1) Η αρμονική ένταξη του ρέματος «Ξερέας» και των συμβαλλόμενων ρεμάτων στην πολεοδομική λειτουργία, η ανάδειξή τους σε αυτόνομους φυσικούς σχηματισμούς, η απρόσκοπτη υδραυλική λειτουργία τους και η προστασία της φυσικής μορφής τους και των οικοσυστημάτων τους.

2) Οι καλύτερες (από πλευράς ασφάλειας) συνθήκες αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή.

3)   Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ρύπανσης στο ρέμα «Ξερέας» και στα συμβαλλόμενα ρέματα.

4) Η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, καθώς και της διασφάλισης της ζωής και της περιουσίας τους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york