Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: Συνεχίζονται οι καταστροφικές «εκπλήξεις» της διοίκησης του κ. Φώτη Μαγουλά


Οι αρνητικές εκπλήξεις της διοίκησης του κ. Μαγουλά συνεχίζονται, ακόμη και δεκαοχτώ (18) μήνες μετά την αποχώρησή της!

Μέσα στις τελευταίες τρεις (3) εβδομάδες, ενημερωθήκαμε για άμεσα απαιτητές οφειλές (με απειλή κατάσχεσης ή παρακράτησης) της διοίκησης του κ. Μαγουλά, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.290.000) Ευρώ!

Συγκεκριμένα, υπήρχε οφειλή προς την εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων «Lobbe Tzilalis ABEE», από σύμβαση αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, που ήταν σε ισχύ, από τον Νοέμβριο του 2008 έως και τον Ιούνιο του 2009.

Η οφειλή είναι της τάξης των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (690.000) Ευρώ και είναι σήμερα απαιτητή από την Τράπεζα Eurobank, η οποία και μπορεί να προβεί, στην άμεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Μαρκοπούλου!

Η απερχόμενη διοίκηση, όχι μόνο δεν φρόντισε να ενημερώσει τη νέα Δημοτική Αρχή, για την οφειλή, αλλά επιβεβαίωσε, με επιστολή υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον τέως δήμαρχο κ. Φώτη Μαγουλά και ημερομηνία, 8 Δεκεμβρίου του 2010, είκοσι (20) ημέρες δηλαδή πριν από την αποχώρησή της, ότι όλα τα τιμολόγια της συγκεκριμένης περιόδου, παραμένουν για χρόνιαανεξόφλητα από αυτήν και ότι η εξόφληση της οφειλής, θα ξεκινήσει ….με τον προϋπολογισμό του 2011!

Επίσης, ο Δήμος Μαρκοπούλου, λόγω μιας άλλης οφειλής της περιόδου 2007-2010ύψους εξακοσίων και πλέον χιλιάδων (600.000) Ευρώ, προς τον Ειδικό Διαβαθμιστικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), για απόρριψη απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, χάνει επιχορηγήσεις, που παρακρατούνται πλέον απευθείας από την Κεντρική Διοίκηση και δεν αποδίδονται στον Δήμομας.

Δυστυχώς, τα πεπραγμένα μιας καταστροφικής οκταετίας, θα ταλαιπωρούν τον Δήμο Μαρκοπούλου και τους δημότες του για πολύ καιρό ακόμα!
 
Είναι προφανές ότι κυρίαρχη αντίληψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ήταν η πλήρης αδιαφορία για τους δημόσιους και δημοτικούς πόρους, τη δημοτική περιουσία και τα χρήματα των πολιτών.

Αισθάνονται μήπως, μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, την ανάγκη να ζητήσουν συγνώμη από τους δημότες, ο κ. Μαγουλάς, η κ. Μαντάλα και όσοι φέρουν την ευθύνη, για την οικονομική καταστροφή του Δήμου Μαρκοπούλου;

Επίσης, εάν πραγματικά αναλογιστούμε τα χρήματα που σπαταλήθηκαν, για την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, σε συμβάσεις με ιδιώτες, όλα τα προηγούμενα χρόνια (1.200.000Ευρώ μόνο για το 2010, δαπάνησε η διοίκηση του κ. Μαγουλά) και μάλιστα με αμφίβολο αποτέλεσμα, τότε δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, το πώς έφτασε ο Δήμος Μαρκοπούλου να έχει καθαρό χρέος δέκα οχτώ εκατομμύρια (18.000.000) Ευρώ!

Δυστυχώς, εάν τελικά ο Δήμος μας είναι μια μικρογραφία της χώρας, τότε εύκολα εξηγείται η σημερινή μας τραγική κατάσταση.

Είναι πάντως χαρακτηριστικό, ότι σήμερα, χωρίς καμία σύμβαση με ιδιώτη, έχουμε καταφέρει (φυσικά με πολλά προβλήματα και λειτουργώντας πέραν των ορίων διοικητικής και ανθρώπινης αντοχής) και να διατηρήσουμε τον Δήμο Μαρκοπούλου σε ικανοποιητικά επίπεδα καθαριότητας (όχι πάντοτε στο βαθμό που επιθυμούμε) και να αποφύγουμε περιττά έξοδα, εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ!                         

Η ελπίδα μας (αν όχι η αγωνία μας) είναι, αυτές οι δύο δυσάρεστες εκπλήξεις, να είναι και οι τελευταίες!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis

 
Free Host | lasik surgery new york